De organisatie

De organisatie

De Chirostructuur

 • 880 Chirogroepen.
 • 72 gewesten.
 • 10 verbonden.
 • Nationale vrijwilligersploegen.
 • 3 stadswerkingen (Antwerpen, Brussel en  Gent). 

Groepen, gewesten en verbonden bestaan volledig uit vrijwilligers.  Op de secretariaten werken enkele beroepskrachten, maar er zijn ook veel vrijwilligers dagelijks in de weer. 

Chirostructuur 2022

 

De Chirogroepen

De Chiro bestaat uit zo'n 880 zelfstandige Chirogroepen.  In elke groep heeft de eigen leiding het heft, het initiatief en het beslissingsrecht in handen.

Om die groepen te ondersteunen is er een Chirostructuur van gewesten, verbonden en een nationaal niveau.

Het gewest

Enkele groepen uit nabijgelegen steden en gemeenten vormen samen een gewest. In totaal ondersteunen 72 gewesten de Chirogroepen. Elk gewest heeft een eigen vrijwilligersploeg. Die ploeg is het eerste aanspreekpunt voor Chirogroepen.

Zeven basistaken

De opdracht van een gewest bestaat uit zeven basistaken:

 • Leiding samenbrengen
 • Activiteiten voor leden organiseren
 • Groepsleiding en VB's samenbrengen
 • Chirogroepen leren kennen en actief ondersteunen
 • Deel uitmaken van nationale projecten
 • Vorming
 • Leven in de ploeg

Het verbond

Het verbond, dé brug tussen 'de grote Chiro' en de lokale Chirogroepen en gewesten. Hoe?

Vier basistaken

 

Gewesten ondersteunen:

Het verbond staat het dichtst bij haar gewesten om hen te ondersteunen in hun taken. Ze leren de ploeg kennen en houden hen mee draaiende. Het verbond brengt gewesten tesamen zodat ze elkaar leren kennen en ondersteunt hen bij het ondersteunen van Chirogroepen.

Vorming:

Verbonden organiseren Accu (animatorcursus), Haka (hoofdanimatorcursus) en Kick (instructeurcursus), samen met de gewesten. 

Nationaal:

Verbonden geven mee richting aan de visie en het beleid van de Chiro, bijvoorbeeld maandelijks via de Chiroraad. Verbonden organiseren ook mee nationale evenementen zoals Ambriage, Aspitrant en Krinkel. 

Leven in de ploeg:

Een verbond is ook een hechte vrijwilligersgroep. Er is oog voor de groepsdynamiek en sfeer in de ploeg! 

Tien verbonden

Er zijn tien verbonden binnen Chirojeugd Vlaanderen. Ontdek ze hier:

Nationale vrijwilligersploegen

Op nationaal niveau zijn er zo'n tiental vrijwilligersploegen bezig met een specifiek thema of project. 

Themagroepen

Verdiepen zich in inhoudelijk thema's en werken daarover een aanbod uit voor plaatselijke groepen, gewesten en verbonden.

Ondersteunende Ploegen

Zij hebben expertise in thema's die belangrijk zijn voor de gehele kaderwerking. 

 • Communicatie: Werken aan content voor leden en leiding via de redacties (Dubbelpunt, Vlam, Digi en Video)
 • Vorming: Uitwerken van vormingstrajecten en ondersteunen van vrijwilligers bij vorming geven
 • Financiën: Ze beheren de uitgaven van Chiro Nationaal
 • Evenementen: Coördinatie van grote Chiro-evenementen zoals Krinkel en Ambriage
 • Onderzoek: Onderzoek uitvoeren en relevante resultaten delen met vrijwilligers en ploegen

Coördinerend Orgaan

Zij bewaken de visie van de Chiro en zorgen voor een goede samenwerking tussen alle nationale vrijwilligersploegen.

 • Kaderwerking: uitwisseling en samenkomst organiseren van nationale vrijwilligersploegen
 • Visie en Beleid: Chirovisie opvolgen en nationale vergadermomenten organiseren
 • Coördinerende Cel: vier verkozen Chirovoorzitters die vrijwillig de Chiro vertegenwoordigen in de maatschappij

Chirosecretariaten

In elke provincie is er een secretariaat, waar leiding terechtkan met allerlei vragen. Op elk van die secretariaten werken minstens twee beroepskrachten. Doorheen de dag en zeker elke avond, zijn er hele groepen vrijwilligers die mee aan die grote Chirobeweging bouwen.

De hoofdzetel van de Chiro is het secretariaat van Antwerpen.

Alle Chirosecretariaten kan je hier vinden.

Stads- en studentenwerkingen

In een aantal verstedelijkte buurten is het een grotere uitdaging om Chirogroepen draaiende te houden. Daarom hebben we in de drie grootsteden stadswerkingen.

Een hele week op kot zonder aan de Chiro te denken, daar slaagt de meeste leiding niet in. In drie steden zijn er studentenwerkingen die hen helpen ontspannen en andere leiding te leren kennen.

De Chirostructuur, een schema

 

Chirostructuur 2020-2021