GDPR op weekend en kamp

GDPR op weekend en kamp

Welke informatie mag een bivak- of weekendplaats opvragen?

Eigenaars van bivakhuizen en kampterreinen vragen een deelnemerslijst op. Dat moet ook, dat zijn ze wettelijk verplicht. Maar als ze rijksregisternummers of mailadressen opvragen, gaat er bij alerte leiding al snel een alarmbelletje af. Mogen ze die info eigenlijk wel vragen? En zo ja, hoe komen we dan zelf aan die informatie?

Volgens de website van CJT volstaat voor leden tot en met 17 jaar het doorgeven van voornaam en naam. Vanaf 18 jaar is er wat meer info nodig:

  • ofwel naam, voornaam en rijksregisternummer,
  • ofwel naam, voornaam, geboorteplaats, geboortedatum en het nummer van je identiteitskaart. 

Mailadressen en andere contactgegevens hebben ze niet nodig van je leden. Wel van een contactpersoon van je leidingsploeg, natuurlijk, want jullie moeten met elkaar kunnen communiceren.

Wordt er iets anders gevraagd? Pas daar dan mee op en contacteer bij twijfel het aanspreekpunt Bivak (bivak@chiro.be) of het aanspreekpunt Privacy in de Chiro (privacy@chiro.be).

Meer info vind je op cjt.be/gdpr.

Hoe verzamel je informatie die je nog niet hebt?

Voornaam, naam en geboortedatum heb je al van je leden. Rijksregisternummers of nummers van de identiteitskaart heb je (normaal gezien) niet, en dat zit ook (nog) niet in GAP. Dan is de verleiding groot om dat snel via Google Forms of iets dergelijks op te vragen. Daarvoor geldt echter hetzelfde als bij info voor medische fiches: vanuit privacy-oogpunt is dat geen goed idee, maar als je het toch doet, wees dan extra voorzichtig. Verwijder de info zeker zodra je ze niet meer nodig hebt.