Stage volgen

Stage volgen

In je eigen Chirogroep of een andere jeugdvereniging

Als je de 50 uur vorming gevolgd hebt, moet je nog een stage doen van 50 uur. Dat kan gewoon bij je eigen Chirogroep maar ook bij een andere jeugdwerkorganisatie naar keuze, bijvoorbeeld een speelpleinwerking of een vakantiekamp. Controleer eerst even op mijnkadervorming.be of de organisatie waarbij jij stage wilt doen erkend is.

De cursus en de stage moeten afgerond worden binnen een termijn van drie jaar.

Stage in de praktijk: hoe zal het lopen?

Voor de stage

Je schrijft je als deelnemer in voor de cursus. Bij je inschrijving vul je ook de gegevens van je stagebegeleiding in. Op die manier kunnen we ook je stagebegeleiding de juiste info geven.

Is er niemand in je Chirogroep die aan de voorwaarden voldoet om een stage te begeleiden? Stimuleer je (mede)leiding dan om de workshop Stagebegeleiding te volgen. Die wordt georganiseerd door het gewest. Als je niemand vindt, helpen we je mee zoeken. Mail dan naar vorming@chiro.be.

Tijdens de stage

Aan het begin van je stage stel je samen met je stagebegeleiding een actieplan op om je stage vorm te geven. Dat kun je doen aan de hand van het trajectboekje. Dat boekje krijg je tijdens de cursus. Je hebt het ook nodig op het einde van je stage en tijdens het Reflectiemoment.

Tijdens je stage zit je een aantal keer samen met je stagebegeleiding om te bespreken hoe je stage verloopt. De stagebegeleiding krijgt een begeleidende bundel om jou zo goed mogelijk te ondersteunen.

Op een aantal momenten vul je jouw ervaringen in in je trajectboekje. Op het einde (na 50 uur) bekijk je samen met je stagebegeleiding je evolutie in de loop van je stage.

Aan het einde van de stage

Om je traject volledig af te ronden, zit je nog een laatste keer samen met je stagebegeleiding. Dat moment dient om nog een laatste keer terug te blikken op het hele traject, te beginnen met de cursus . Je bekijkt vooral waarin je gegroeid bent, maar ook of er nog zaken zijn waar je verder aan wilt werken. Dat kun je doen aan de hand van deze methodiek

Daarna ondertekent je stagebegeleiding je trajectboekje. 

Stageactiviteiten 

Hieronder vind je mogelijke stageactiviteiten die je kunt uitvoeren om aan de nodige competenties te werken. Het zijn voorbeelden, waarschijnlijk zijn ze niet allemaal op jou van toepassing. Het is ook maar een leidraad om je op weg te helpen.

De opgesomde activiteiten zijn geschikt om aan een of meerdere competenties te werken. Kijk zelf waar je nood aan hebt en kies die activiteiten die jouw leerproces het meest vooruit stuwen. Het is de bedoeling dat je tijdens je stage zoveel mogelijk groeit in zoveel mogelijk verschillende competenties, zodat je op het einde van je stage aan alle competenties hebt kunnen werken.

Pas op! Niet alle stageactiviteiten gelden effectief als stage-uren. De overheid bepaalt in de vorm van een decreet welke activiteiten wel of niet geschikt zijn voor je stage. Dat is afhankelijk van het traject dat je volgt (animator, hoofdanimator of instructeur). 

Toch zijn de activiteiten op de voorbeeldlijst hieronder zinvol om aan de verschillende competenties te werken en kunnen ze een hulp zijn om bijvoorbeeld in een bepaalde competentie extra te groeien.

Ontdek hieronder inspiratie voor mogelijke stageactiviteiten binnen jouw traject. 

Contact

Heb je vragen over cursussen, stages, workshops of andere vormingsgerelateerde dingen? Mail ons en wij helpen je graag verder!