Het trajectboekje in de stage

Het trajectboekje in de stage

DEEL 1: OFFICIEEL GEDEELTE VLAAMSE OVERHEID

Het officieel gedeelte van de Vlaamse overheid is een document waarmee de stagiair(e)s zicht krijgen op de competenties. Ze komen ermee te weten waar ze goed in zijn en waar ze nog aan moeten werken. Dat officieel deel wordt na de cursus, tijdens de stage en na het reflectiemoment ingevuld door zowel de stagiair(e) als de cursus- en stagebegeleiding. Alle praktische info over hoe dat het beste gebeurt, staat in het trajectboekje zelf. Hieronder vind je een korte oplijsting van de inhoud.

PRAKTISCHE ELEMENTEN 

  • Gegevens deelnemer
  • Gegevens stageplaatsen – belangrijk! Check zeker of jouw Chirogroep op www.mijnkadervorming.be geregistreerd staat als stageplaats, anders moet je die zelf nog registreren. Anders kan niemand jouw groep opgeven als stageplaats.
  • Uitleg over het traject en de stage. Dit is minder belangrijk, aangezien we hier zelf een visie op hebben. Die staat in het ‘eigen deel’ van het trajectboekje voor de deelnemer en in de stagebegeleidingsbundel.
  • Gegevens van de stagebegeleiding – van jou, dus. Deze workshop geldt als ‘specifiek aantoonbare vorming met betrekking tot het begeleiden van stagiairs in het jeugdwerk’.
  • Ook als je (deels) buiten de Chiro stage doet, heb je dat officieel deel nodig. Zorg dus dat het telkens goed ingevuld is.

DE COMPETENTIES:

  • Per competentie een hoofdbalk (en daaronder eventuele deelcompetenties): daarin duidt zowel de stagiair(e) als de stagebegeleiding aan in hoeverre de stagiair(e) die competentie bezit. Als stagebegeleiding doe je dat op het einde van de stage. Er is ook bij elke competentie plaats voorzien om wat extra uitleg te schrijven. Als stagebegeleiding vul je enkel de zaken aan waar expliciet ‘stage’ of ‘stagebegeleiding’ staat.
  • Overzichtspagina: ruimte voor de stagebegeleiding om bedenkingen en feedback te noteren. De stagiair(e) kan bovenaan ook feedback geven op de stagebegeleiding.
  • Beoordelingspagina’s: er is per trajectonderdeel een beoordelingspagina. Vóór de stage duid je aan of de stagiair(e) voldoet om naar het reflectiemoment te gaan en het traject af te ronden. We gaan ervan uit dat elke stagiair(e) aan het reflectiemoment kan beginnen na afloop van de stage. Als dat volgens jou niet het geval is, contacteer dan altijd de beroepskracht van je verbond of vorming@chiro.be als tweede opinie. Bekijk altijd samen of de stagiair(e) nog extra zaken moet ondernemen.

DEEL TWEE: EIGEN GEDEELTE VAN DE CHIRO

Dit deel is een echt werkinstrument. De stagiair(e) kan het gebruiken om te reflecteren op zijn of haar groeiproces tijdens het gehele traject – van cursus over stage tot reflectiemoment. Het is een werkinstrument, de stagiair(e) dus bepaalt zelf hoe ver hij of zij hierin meegaat. Het is echter wel belangrijk om minimaal enkele reflecties van tijdens de cursus en stage bij te houden. Die input is cruciaal op het reflectiemoment om het attest te behalen. Het overzicht van alle activiteiten en de uren die daaraan gespendeerd zijn, is minder belangrijk, maar het kan wel handig zijn om de stage goed op te volgen.

Daarnaast is er ruimte voorzien om een stageplan te maken en de samenvatting neer te schrijven van het eindgesprek met de stagebegeleiding. Voor dat gesprek vind je een methodiek in deze bundel op p. 13. Kortom, het trajectboekje is een werkinstrument waarmee de stagiair(e) gemakkelijk kan terugkijken op wat al achter de rug is. Als stagebegeleiding kun je er tijdens de gesprekken ook altijd naar teruggrijpen.

ploeg

Download op deze pagina alle trajectboekjes