Trajectboekjes

Trajectboekjes

Trajectboekjes van de overheid

Dit is een officieel document om zicht te krijgen op het overzicht van de competenties van een deelnemer. Na de cursus, tijdens de stage en na het reflectiemoment vullen zowel deelnemer als cursus- en stagebegeleider het officieel deel in. Ook wanneer deelnemers buiten de Chiro stage doen, hebben ze dit deel nodig. Zorg dus dat het steeds goed is ingevuld.

Je gebruikt het trajectboekje doorheen je hele traject, dus vanaf het begin van de cursus tot het eind van de stage. Tijdens dit hele traject werk je samen met de deelnemers aan het herkennen of verwerven van een aantal competenties. Deelnemers kunnen het trajectboekje gebruiken om doorheen het traject zaken te noteren, dingen bij te schaven en overzicht te houden over hun groeiproces.

Belangrijk is dat deelnemers het trajectboekje zelf moeten bijhouden. Dit mag je gerust meerdere keren herhalen. Want kwijt = zeer jammer en terug opnieuw beginnen. 

Elke deelnemers die een traject volgt moet twee trajectboekjes krijgen: eentje van de overheid en eentje van de Chiro. Het is aan de cursusploeg om hiervoor te zorgen. Elk type traject (animator, hoofdanimator of instructeur) heeft zijn eigen trajectboekjes. Hoe kan je hier aan geraken? Vraag dit aan je regionaal secretariaat om te voorzien. 

Wie krijgt welk boekje wanneer?

  • Animator: je deelt de trajectboekjes aan het begin van de cursus uit
  • Hoofdanimator: Alle deelnemers van Haka 1 krijgen het boekje van Chiro én van de overheid. Op Haka 2 en Haka 3 moeten ze dus zelf hun boekje meenemen dat ze al kregen. 
  • Instructeur: Alle deelnemers van Kick 1 krijgen de boekjes van Chiro én van de overheid mee. De deelnemers van Kick 2 en Kick 3 moeten hun reeds gekregen boekjes telkens weer meenemen. 

Op het einde van de cursus of een cursusweekend bespreek je als begeleiding met de deelnemers hoe ze zichzelf inschatten aan de hand van de competenties in het trajectboekje. Vanuit de visie op vorming vinden we het belangrijk dat de competenties geen afvinklijst zijn maar wel een basis om over zichzelf te reflecteren als (hoofd)animator of instructeur. Ga vanuit die insteek in gesprek met de deelnemer om zo samen het boekje in te vullen en de sterke punten en werkpunten voor de stage te formuleren. 

Als er in uitzonderlijke gevallen geoordeeld wordt dat een deelnemer niet klaar is om zijn om haar attest te behalen, gebeurt dat telkens in overleg met de stagebegeleiding, cursusbegeleiding en een beroepskracht. Zij kunnen in samenspraak met de deelnemer een alternatief voorzien zodat de deelnemer alsnog het attest kan behalen, bijvoorbeeld door een extra activiteit te organiseren op een specifieke vorming te volgen over een bepaald thema. Laat na de cursus zeker iets weten aan vorming@chiro.be

Stageboekjes van Chiro

Dit is een eigen deel, dat meer methodisch opgebouwd is. Het is een werkinstrument voor de stagiair(e) om ervaringen te noteren van tijdens de cursus, de stage en het reflectiemoment. Er worden extra vragen gesteld waardoor een deelnemer zich kan verdiepen in zijn/haar eigen proces.  Per cursustraject zijn er specifieke vragen voorzien om tijdens de cursus aan bod te laten komen.               

Het is belangrijk dat de leefgroepbegeleiding voldoende stilstaat bij het invullen van zowel het eigen deel als het officieel deel. Overloop samen met de deelnemers het trajectboekje en kom er tijdens de cursus voldoende op terug. Ervaringsgericht leren betekent immers dat je regelmatig stilstaat bij je eigen leerproces om op basis van je reflecties nog beter te leren en te groeien.

Contact

Heb je vragen over cursussen, stages, workshops of andere vormingsgerelateerde dingen? Mail ons en wij helpen je graag verder!