Ongeval aangeven

Ongeval aangeven

Hoe geef je een ongeval aan? 

Bij de dokter
leiding of ouders:

 1. Laat de dokter (een behandelende arts vb. arts-specialist, huisarts) het medisch getuigschrift invullen. Een eigen getuigschrift van de arts is ook ok.
 2. Je bezorgt het medisch getuigschrift aan de leiding.

Aangifte op het groepsadministratieportaal (GAP)
taak voor de leiding:

Doe de aangifte zo snel mogelijk. Dat mag ook na het weekend of na het bivak. Let wel: het is de leiding (de GAP-verantwoordelijke) die het ongeval aangeeft. Dat is dus geen taak voor de ouders!

 1. Log in via GAP, het Groepsadministratieportaal*, en zoek alvast het mailadres van de ouders op.
 2. Klik op de tab 'Verzekering'. Je wordt nu doorgestuurd naar (en aangemeld op) de website van IC-Verzekeringen.
 3. Volg alle stappen in de ongevalsaangifte.
 4. Upload de scan of foto van het medisch getuigschrift in GAP. 

 5. Vul alle gegevens in (contactgegevens, rekeningnummer, enz.). Noteer zeker een correct mailadres van de ouders!
 6. IC-verzekeringen stuurt het slachtoffer/de ouders een mail met het dossiernummer en alle info.
 7. Vanaf nu gebeurt alle communicatie rechtstreeks tussen (de ouders van) het slachtoffer en IC-verzekeringen.

En daarna?
ouders / slachtoffer :

 1. Het dossiernummer meld je bij elke communicatie met de verzekering.
 2. De ouders betalen eerst zelf alle medische kosten.
 3. Indien je een eigen extra verzekering hebt (vb hospitalisatieverzekering), geef je het ongeval ook door aan jouw verzekering.
 4. Je brengt de medische kosten binnen bij je eigen ziekenfonds en laat hierbij weten dat het om een ongeval gaat.
 5. Je ontvangt een overzicht van de terugbetaalde kosten van je ziekenfonds (document 'M30')
 6. Je mailt de bewijsstukken van medische kosten naar ongevallen@ic-verzekeringen.be
  (en niet naar het nationaal Chirosecretariaat of de Chirogroep!)
  - kostenstaat van je ziekenfonds
  - bewijzen van alle kosten van dit ongeval (vb document BVAC voor apotheekkosten)
 7. IC-verzekeringen betaalt dan - volgens de voorwaarden van de Chiropolis - het bedrag terug via overschrijving

leiding :

Via GAP kun je nu op elk moment bekijken hoever het dossier staat (vb. zijn de medische kosten al terugbetaald ? ontbreken er nog documenten ?)

Heb je nog vragen ? Contacteer ons :