Ongeval aangeven

Ongeval aangeven

Hoe geef je een ongeval aan? 

 1. Bij je bezoek aan de dokter of spoeddienst vraag je de arts om het medisch getuigschrift in te vullen. Je neemt dat het beste zelf mee, maar je kan het ook altijd achteraf nog laten invullen door de behandelende arts of huisarts. Een eigen medisch getuigschrift van je arts is ook ok.
 2. Je bezorgt dat getuigschrift aan de leiding. De leiding die het ledenprogramma GAP beheert doet via GAP aangifte bij IC Verzekeringen en voegt het getuigschrift toe als bijlage.

Hoe doe je een aangifte in het GAP?

 1. De leiding doet via het GAP aangifte bij IC Verzekeringen. Dat moet dus niet gebeuren door het slachtoffer zelf of de ouders.
 2. De aangifte gebeurt het beste zo snel mogelijk na het ongeval. 
 3. Log in via GAP en zoek het mailadres op van de ouders of het slachtoffer.
 4. Klik op de tab 'Verzekering'. Je wordt nu doorgestuurd naar (en aangemeld op) de website van IC Verzekeringen.
 5. Volg alle stappen in de ongevalsaangifte.
 6. Upload de scan of foto van het medisch getuigschrift

 7. Vul alle gegevens in. Noteer als contactpersoon een correct mailadres van de ouders!
 8. IC Verzekeringen stuurt (de ouders van) het slachtoffer een infomail met het dossiernummer en een token om het dossier zelf op te volgen. Deze mail wordt verstuurd aan het mailadres dat de Chirogroep bij de aangifte heeft geregistreerd als contactpersoon (ouders of het slachtoffer zelf).
 9. Vanaf nu gebeurt alle communicatie rechtstreeks tussen (de ouders van) het slachtoffer en IC-verzekeringen.
 10. Indien de Chirogroep op het moment van de aangifte geen medisch attest heeft, kunnen de ouders of het slachtoffer zelf nadien het medisch attest uploaden via het token of mailen naar ongevallen@ic-verzekeringen.be. Vermeld hierbij steeds je dossiernummer. Stuur geen medisch attest naar IC Verzekeringen zolang de Chirogroep geen aangifte deed. Wacht dus steeds op je dossiernummer vooraleer je documenten naar IC verzekeringen stuurt.

Hoe recupereer je de medische kosten ?


Taak voor ouders/slachtoffer

 1. Zodra je Chirogroep het ongeval aangegeven heeft, ontvang je als ouder automatisch een mail van IC Verzekeringen met hierin het dossiernummer en een token. Dat dossiernummer vermeld je bij elke communicatie met de verzekeraar.
 2. Als ouder/slachtoffer betaal je eerst zelf alle medische kosten.
 3. Als je een eigen extra verzekering hebt (bv. hospitalisatieverzekering), geef je het ongeval ook door aan jouw verzekeringsagent.
 4. Je brengt de medische kosten binnen bij je eigen ziekenfonds en laat daarbij weten dat het om een ongeval gaat.
 5. Je krijgt een overzicht van de terugbetaalde kosten van je ziekenfonds (document 'M30'). Ook voor apotheekkosten kan je bij je apotheek een document voor de verzekering ('BVAC') vragen.
 6. Je mailt de bewijsstukken van je medische kosten naar ongevallen@ic-verzekeringen.be. Noteer hierbij altijd je dossiernummer en het rekeningnummer voor terugbetaling. Stuur je bewijsstukken niet door naar het nationaal Chirosecretariaat of je Chirogroep!

 7. IC Verzekeringen betaalt je, volgens de voorwaarden van de Chiropolis, het bedrag terug via overschrijving.
 8. Via je token kan je jouw dossier opvolgen.

Heb je nog vragen?