Ongeval aangeven

Ongeval aangeven

Hoe geef je een ongeval aan? 

Bij de dokter

 1. Laat de dokter het medisch getuigschrift invullen.
 2. Bezorg het medisch attest aan de leiding
 3. De Chiroleiding stuurt het medisch attest door via het ledenprogramma GAP tijdens de aangifte.
! Stuur je als ouder / slachtoffer het medisch attest rechtstreeks naar IC-verzekeringen ?
Wacht op de mail van IC-verzekeringen waarin je dossiernummer vermeld staat. 
Je kan ook via het token je medisch attest uploaden in jouw eigen dossier.
Dit dossiernummer en token ontvang je automatisch via een mail van IC-verzekeringen zodra je Chirogroep het ongeval heeft aangegeven in het ledenprogramma.

Aangifte op het groepsadministratieportaal (GAP)
taak voor de Chiroleiding:

Doe de aangifte zo snel mogelijk: na de Chiroactiviteit, het weekend of het bivak.
Het is de leiding (de GAP-verantwoordelijke) die het ongeval aangeeft, niet het slachtoffer / de ouders.

 

 1. Log in via GAP, het Groepsadministratieportaal*, en zoek alvast het mailadres van de ouders of het slachtoffer op.
 2. Klik op de tab 'verzekering'. Je wordt nu doorgestuurd naar (en aangemeld op) de website van IC-verzekeringen.
 3. Volg alle stappen in de ongevalsaangifte.
 4. Upload de scan of foto van het medisch getuigschrift

 5. Vul alle gegevens in (contactgegevens, rekeningnummer, enz.). Noteer zeker een correct mailadres van de ouders!
 6. IC-verzekeringen stuurt het slachtoffer / ouders een mail met het dossiernummer en alle info.
 7. Vanaf nu gebeurt alle communicatie rechtstreeks tussen (de ouders van) het slachtoffer en IC-verzekeringen.
 8. via het GAP kan je het dossier opvolgen.

En daarna?
taak voor ouders / slachtoffer :

 1. Je dossiernummer meld je bij elke communicatie met de verzekering.
 2. De ouders betalen eerst zelf alle medische kosten.
 3. Indien je een eigen extra verzekering hebt (vb hospitalisatieverzekering), geef je het ongeval ook door aan jouw verzekering.
 4. Je brengt de medische kosten binnen bij je eigen ziekenfonds en laat hierbij weten dat het om een ongeval gaat.
 5. Je ontvangt een overzicht van de terugbetaalde kosten van je ziekenfonds (document 'M30'). Voor apotheekkosten ontvang je bij de apotheek een document 'BVAC'.
 6. Je mailt de bewijsstukken van je medische kosten naar ongevallen@ic-verzekeringen.be. Noteer hierbij steeds je dossiernummer en rekeningnummer voor terugbetaling.

 7. IC-verzekeringen betaalt je - volgens de voorwaarden van de Chiropolis - het bedrag terug via overschrijving
 8. Via je token kan je jouw dossier opvolgen.
Stuur je bewijsstukken niet naar het nationaal Chirosecretariaat of de Chirogroep!

 

Heb je nog vragen ?
Contacteer ons :