Alles over de Chiroverzekering

Alles over de Chiroverzekering

Wie is verzekerd?

Iedereen die via het Groepsadministratieportaal (GAP) aangesloten is bij Chirojeugd Vlaanderen is verzekerd: leden, leiding, VB's, ... 

Tijdelijke vrijwilligers zoals een kookploeg, helpers bij een activiteit, ... moet je niet in het GAP inschrijven. Zij zijn automatisch verzekerd.

Oudercomités en oud-leidingsploegen kunnen zich apart verzekeren. 

Voor grote bouwwerken of het vellen van bomen op jullie terrein is er een extra verzekering nodig. Dat wordt niet door de Chiroverzekering gedekt.

De Chiroverzekering bestaat uit ...

 

Burgerlijke aansprakelijkheid

 • Als je per ongeluk iets van iemand anders kapotmaakt, of als je iemand een duw geeft en die breekt een been, dan ben je burgerlijk aansprakelijk. Dat wordt verzekerd door jouw familiale polis. Heb je geen familiale verzekering, dan neemt de Chiropolis die rol over. In beide gevallen betaal je de eerste 307,17 euro zelf. Dat bedrag evolueert met de index.
 • Leiding kan ook aansprakelijk gesteld worden voor organisatie- en toezichtsfouten. De Chiroverzekering draagt daarin bij zonder franchise.
 • De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid geldt niet op weg naar of van de lokalen voor of na een activiteit.
 • Als er geen 'dader' van de berokkende schade aan derden gekend is, geeft de leiding het voorval door aan de Chiroverzekering. 

Hoe geef je een voorval van burgerlijke aansprakelijkheid aan ?

 • De leiding logt via het ledenprogramma GAP (Groepsadministratieportaal) in op de website van IC Verzekeringen en registreert daar de gebeurtenis
 • Als een Chirolid de schade veroorzaakte, geven de ouders dat aan bij hun familiale verzekering. 

Lichamelijk ongeval

 • Een lichamelijk ongeval is een plotse gebeurtenis waarbij je lichamelijk gewond raakt, zoals snijwonden, breuken, voedselvergiftiging, insectenbeten,… De polis geldt niet voor ziekten, als je springstof gebruikt, bij zelfdoding, of als je onder invloed bent van drugs (ook alcohol!).
 • De Chiroverzekering betaalt het stuk van de medische kosten terug dat je eigen ziektefonds niet terugbetaalt.
 • Die verzekering geldt op de veiligste (niet noodzakelijk de kortste) weg van en naar de Chirolokalen.
 • Ga na of de dokter geconventioneerd is en zich dus houdt aan de prijsafspraken van het RIZIV. Als je kiest voor een éénpersoonskamer, worden aangerekende supplementen niet gewaarborgd via de Chiroverzekering. 
 • Noteer het tijdstip van elke tekenbeet. Lees meer bij Teken, andere beestjes en de natuur.

Bij lichamelijke ongevallen laat je de dokter een geneeskundig getuigschrift invullen. We hebben ook een geneeskundig getuigschrift voor het buitenland.

Loonverlies

De verzekering tegen loonverlies zit niet standaard in de Chiropolis. Leiding die die verzekering wil, kan dat aanduiden in het GAP.

Het kan gebeuren dat mensen door een ongeval in de Chiro niet meer kunnen gaan werken.
Meestal na 1 maand vervalt het gewaarborgd loon van de werkgever en betaalt de mutualiteit 60% van het brutoloon terug. De verzekering vult dat vanaf dan aan met een maximum van 6 euro per dag (zaterdagen inbegrepen). De verzekering doet die bijpassing gedurende maximaal 1 jaar.

Rechtsbijstand

Bij gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid is het mogelijk dat de partijen niet akkoord gaan over wie er aansprakelijk is. Dan moet de zaak voor de rechter verschijnen. De verzekering staat jou dan bij.

Er zit geen algemene rechtsbijstand in de Chiroverzekering, dus het gaat enkel over kwesties van aansprakelijkheid. 

Overlijden en blijvende invaliditeit

Ook in deze gevallen voorziet de Chiroverzekering een vergoeding.  Voor alle details neem je het beste contact op met het nationaal Chirosecretariaat. 

Materiële schade is niet inbegrepen

Persoonlijke bezittingen van leden (kleren, rugzak, fiets, bril ...) zijn niet verzekerd door de Chiropolis.

Als je je auto gebruikt voor de Chiro is dat op eigen verantwoordelijkheid.  Je kan daarvoor een tijdelijke omniumverzekering nemen. Dat is niet mogelijk voor bedrijfswagens, auto's die je huurt of die je mag gebruiken bij wijze van sponsoring.