Verzekeringen

Verzekeringen

De Chiroverzekering bestaat uit...

1. Burgerlijke aansprakelijkheid

 • Als je per ongeluk iets van iemand anders kapotmaakt, of als je iemand een duw geeft en die breekt een been, dan ben je burgerlijk aansprakelijk. Dat wordt verzekerd door de familiale polis van het lid of de leid(st)er in kwestie (of meestal van hun ouders). Hebben zij dat niet, dan speelt de Chiropolis familiale. In beide gevallen betaal je de eerste 240 euro zelf. Dat bedrag evolueert met de index mee.
 • Leiding kan ook aansprakelijk gesteld worden voor 'organisatie-' en 'toezichtsfouten'. Dat komt erop neer dat je iets 'niet goed voorbereid' hebt of dat je de leden niet goed in de gaten hield. In dat geval worden de kosten helemaal terugbetaald.

In die gevallen stuur je een brief of mail met wat er gebeurd is en alle relevante info naar IC-verzekeringen. Let wel: de verzekering geldt niet op weg naar of van de lokalen voor of na een activiteit.

2. Ongevallen

 • Een ongeval is een plotse gebeurtenis, waarbij je lichamelijk gekwetst wordt, zoals verdrinking, voedselvergiftiging, insectenbeten,… De polis geldt niet voor ziekten, als je springstof gebruikt, bij zelfdoding, als je onder invloed bent van drugs (ook alcohol!) of als je je lenzen verliest.
 • De Chiroverzekering betaalt het stuk van de medische kosten terug dat de ziekteverzekering (bv. CM of Bond Moyson) niet terugbetaalt.
 • Die verzekering geldt ook op de kortste weg van en naar de Chirolokalen.
 • Let erop dat de dokter zich houdt aan de lijst van het RIZIV, en vraag niet om op een eenpersoonskamer te liggen.
 • Noteer het tijdstip van elke tekenbeet. Lees meer bij 'Teken en andere beestjes'.

Voor deze gevallen vult dokter de geneeskundig attest in. We hebben ook een geneeskundig getuigschrift voor het buitenland.

Hoe geef je een ongeval aan? 

Onmiddellijk

 1. Je laat door de dokter het geneeskundig getuigschrift invullen. Scan het in.
 2. Zijn het de ouders die naar de dokter gaan? Geef hen het medisch getuigschrift mee en zorg dat ze het achteraf teruggeven aan jou. 

Later (zo snel als mogelijk)

Je mag de aangiftes bijvoorbeeld na het weekend doen, of na het bivak. 

 1. Log in via GAP, het Groepsadministratieportaal*.
 2. Klik op het tabblad 'Verzekering'. GAP stuurt je dan door naar de website van IC Verzekeringen en zorgt dat je daar ingelogd en aan de juiste groep gelinkt wordt. 
 3. Ga naar 'Ongeval aangeven'.
 4. Volg alle stappen in de ongevalsaangifte.
 5. Upload de scan van het medisch getuigschrift. Geen scan? Stuur het dan op. 
 6. Geef alle gegevens in (contactgegevens, rekeningnummer, enz) van het slachtoffer (of de ouders). 

En dan?

 1. Het slachtoffer krijgt een e-mail van de verzekeraar over het dossier en de verder te ondernemen stappen.  
 2. Via GAP kun je nu op elk moment bekijken hoever het dossier staat. Is het geld al gestort? Ontbreken er nog documenten? Je ziet het daar en kunt ouders gemakkelijk op de hoogte houden. 

3. Rechtsbijstand

Bij gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid kan het zijn dat de verschillende partijen niet akkoord gaan over wie aansprakelijk is. Dan moet de zaak voor de rechter verschijnen. De verzekering voorziet dan een advocaat voor jou.

Tijdelijke vrijwilligers

Hoe verzeker je best tijdelijke vrijwilligers? Wel, die zijn standaard verzekerd via de Chiro. Kookouders, inspringleiding, toevallige helpers op je eetfeest: allemaal automatisch verzekerd. En volledig: burgerlijke aansprakelijkheid, loonverlies, en dood en invaliditeit. Allemaal inbegrepen, dus.

Heb je nog vragen, dan kun je:

 • contact opnemen met het nationaal secretariaat (Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, tel. 03-231 07 95)
 • onze verzekeringsmakelaar contacteren bij vragen over je dossier (IC-Verzekeringen nv – Guimardstraat 7 – 1040 Brussel. Tel. 02/509.96.11 – info@ic-verzekeringen.be - (niet voor algemene verzekeringsvragen, daarbij kan de Chiro helpen!) Polisnummer: 99.557.651