Leven in de ploeg

Leven in de ploeg

Waarom zou je werken aan ‘leven in de ploeg’?

 • Een goede sfeer zorgt ervoor dat iedereen met plezier hun taken uitvoert.
 • Door evaluatie en zelfreflectie verbeter je je werking.
 • Door werk te maken van sfeer en groepsbinding zal de samenwerking beter lopen.

Evaluatie en zelfreflectie in de ploeg

Het is belangrijk om met je ploeg voldoende stil te staan bij de activiteiten die jullie organiseren en hoe jullie als ploeg functioneren. Even stilstaan en evalueren is goed om je werking nog te verbeteren.  


Activiteiten


Evalueer jullie activiteiten, liefst zo snel mogelijk nadat ze plaatsvonden. Zo zit alles nog vers in het geheugen en kan je verbeterpunten formuleren voor komende activiteiten. Benoem natuurlijk ook wat goed liep en je dus zeker moet behouden! Neem zeker verslag van jullie evaluatie, zodat je er later naar kan teruggrijpen.


Ploeg


Als ploeg werk je regelmatig samen. Het is nuttig om af en toe een blik te werpen op hoe de samenwerking loopt en hoe jullie als ploeg fungeren.
Enkele vragen die hier naar boven komen:

 • Voelt iedereen zich goed bij z'n taken?
 • Kan iedereen zijn kwaliteiten inzetten?
 • Voelt iedereen zich goed in de groep?
 • Worden gemaakte afspraken nagekomen?

 

Personen


Een persoonsevaluatie gaat over hoe die persoon activiteiten organiseert, zich gedraagt in de groep, wat goed gaat of wat werkpunten zijn. Dit kan je doen door de persoon te evalueren of door middel van coaching.  Bij coaching zorg je ervoor dat de persoon nadenkt over positieve aspecten en werkpunten. Hierbij is het belangrijk dat de vraagsteller niet te veel probeert te sturen maar dieper ingaat op wat de gecoachte persoon zegt. De rol van de coach is helpen bij de zelfreflectie.

  Coaching, wat is dat?

  Door vragen te stellen, geef je de ander inzicht in een vraag/probleem/situatie waar hij/zij mee aan de slag wil.

  Bv.: één van de gewesters heeft te veel taken opgenomen. Hij krijgt niet alles meer gecombineerd.  

   

  Leidraad voor coaching

  Laat OMA thuis (Oordelen, Meningen, Adviezen)

  Wees LUI (laat eigenaarschap bij verteller, kom niet te veel tussen)

  Blijf een DOM blondje ("nee ik snap het niet", "leg eens uit", "wat bedoel je juist") 

  Gebruik LSD (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen)

  Wees een OEN (Open, Eerlijk, Nieuwsgierig)

   

  Voorbeeldvragen

  Waar heb je het juist moeilijk mee?

  Hoe voel je je bij deze situatie?

  Wat geeft je energie?

  Wat zou voor jou de situatie draaglijker maken?

  Wat kan jij zelf veranderen? 

  ... 

  Een (nog) betere coach worden?

  Inspiratie nodig?

  In de spelendatabank kan je heel wat methodieken vinden om te evalueren en te coachen. Je kan ook je verbond aanspreken!

  Sfeer in de ploeg

  Je ploeg is meer dan een verzameling individuen die elk hun eigen taken opnemen.  Het gaat om een geheel van mensen die samen willen werken aan een betere Chiro.


  Om van een groep mensen een ploeg te maken, moet je moeite doen. Om een stevige, enthousiaste ploeg te vormen, moet je genoeg gelegenheden hebben om elkaar te zien, formeel en informeel. Aan een goede sfeer, kan je werken. 

  Enkele tips!

  • Samen eten voor de vergadering.
  • Leuke openers om jouw vergadering te beginnen.
  • Fijne methodieken tijdens de vergadering om iedereen betrokken te houden.
  • Plan eens een teambuildingsactiviteit.
  • Ga na een vergadering eens gezellig op café met z’n allen.
  • Zorg dat je elkaar regelmatig ziet.
  • Zorg voor een volledige planning.
  • Spreek zoveel mogelijk af om samen groepsfeesten en -fuiven te bezoeken.  Samen uit, samen thuis. Zo leer je je groepen beter kennen. 
  • Zorgen voor de ploeg is een zaak van iedereen. Toch is het goed dat iemand het ploegleven extra in het oog houdt.
   • Voorbeeld: een warm onthaal van nieuwe ploegleden, een cadeautje op de vergadering na je verjaardag, een leuke foto als bedanking na een activiteit, een belletje of een bezoekje als iemand het hoofd wat laat hangen, een ploegevaluatie als dingen dreigen te ontsporen, een kerst- of nieuwjaarsfeestje, een barbecue op het eind van het werkjaar.
  • Goede afspraken maken goede vrienden. Jullie komen uit verschillende groepen en elke groep heeft haar eigen cultuur.  Er zijn verschillende verwachtingen, verschillende manieren van vergaderen, verschillen in engagement, enz. 
  • Evalueer regelmatig. Zo kunnen jullie op tijd bijsturen indien nodig.