Privacyverklaring

Privacyverklaring

Zo schrijf je een privacyverklaring

Een goede privacyverklaring zorgt ervoor dat mensen weten WELKE gegevens je van hen bewaart, WAAROM je ze bewaart en WAT je ermee doet. We maakten een voorbeeld, gebaseerd op het sjabloon van Scwitch. De volgende elementen mag je zeker niet vergeten:

  1. Je groepsinformatie (adres, contactgegevens, ...)
  2. Welke persoonsgegevens worden verzameld?
  3. Waarom gebruiken we je gegevens? 
  4. Wie heeft toegang tot je gegevens? 
  5. Waar worden je gegevens opgeslagen?
  6. Hoe lang bewaren we je gegevens?
  7. Welke rechten hebben de mensen van wie je gegevens bijhoudt?
  8. Wanneer werd de privacyverklaring het laatst gewijzigd?

Gebruik je een online inschrijvingsformulier? Dan zet je daar de beknopte versie op, met een link naar de uitgebreide versie. Die moet dan ook op je website staan.

Op zoek naar de privacyverklaring van Chirojeugd Vlaanderen? Die kan je hier vinden.