Wie mag een stage begeleiden?

Wie mag een stage begeleiden?

Voorwaarden voor stagebegeleiding

Om een stage van iemand te mogen begeleiden, moet je aan één van volgende voorwaarden voldoen:

  • Je hebt een attest van instructeur;
  • Je hebt een attest van hoofdanimator;
  • Je hebt een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van studies die minimaal zestig uur pedagogische vorming omvatten;
  • Je bent een beroepskracht met pedagogische bevoegdheid op een jeugddienst of in het jeugdwerk.
  • Je hebt een specifieke vorming gevolgd over het begeleiden van stages in het jeugdwerk. In de Chiro is dit de workshop stagebegeleiding

Groepsleiding of VB zijn is op zich dus niet voldoende om een stage te begeleiden. Het instructeurs- of hoofdanimatorattest kun je bij de Chiro behalen.

Voldoe je niet aan de voorwaarden, maar ben je toch van plan om een stage te begeleiden? Schrijf je dan in voor een hoofdanimatorcursus of een instructeurscursus of volg de workshop stagebegeleiding

Het is erg belangrijk dat je als stagebegeleiding aan de bovenstaande eisen voldoet, anders kan de stagiair(e) geen attest ontvangen! 

Richtlijnen voor een sterke stagebegeleiding

Leidingservaring, al dan niet binnen de Chiro, is mooi meegenomen als je een stage begeleidt. Deze ervaring komt het groeiproces van de stagiar(e) ten goede. Daarom werkte Chirojeugd Vlaanderen de volgende richtlijnen uit.

  • Stagebegeleiding voor animatoren heeft minstens één jaar leidingservaring.
  • Stagebegeleiding voor hoofdanimatoren heeft minstens twee jaar leidingservaring.
  • Stagebegeleiding voor instructeurs heeft minstens twee jaar leidingservaring en ook al kaderervaring.
Contact

Heb je vragen over cursussen, stages, workshops of andere vormingsgerelateerde dingen? Mail ons en wij helpen je graag verder!