Trajectboekje

Trajectboekje

Wat is het? Wat moet je er mee doen? ...

Trajectboekje

Vanaf oktober 2015 werken we met een trajectboekje. Dit boekje bestaat uit twee delen: een eigen deel van de Chiro zelf en  een officieel deel van de overheid.

  1. Het eigen deel is een aanvulling op zowel de cursus, stage als reflectiemoment. Het is een werkinstrument dat je inspireert om te groeien in je kwaliteiten van animator, hoofdanimator of instructeur. Je kan er o.a. reflecties noteren van tijdens de cursus, een stageplan in opmaken en het aantal stage-uren in bijhouden. Het is niet de bedoeling dat je alles invult of gebruikt, maar gebruik het op een manier waarop het jou het best ondersteunt in je groeiproces.
  2. Naast het Chiro-deel is er ook het  deel van de overheid. Dit is een officieel document om zicht te krijgen op het overzicht van jouw competenties. Na de cursus, tijdens de stage en na het reflectiemoment vullen zowel jij als je cursus- en stagebegeleider het officieel deel in. Ook wanneer je buiten de Chiro stage doet, heb je dit deel nodig. Zorg dus dat het steeds goed is ingevuld.

Je gebruikt het trajectboekje (de beide delen) doorheen je hele traject, dus vanaf het begin van de cursus, tijdens de stage en tot op het einde tot het reflectiemoment. Tijdens dit hele traject werk je aan het herkennen of verwerven van een aantal competenties. Je kan het trajectboekje gebruiken om doorheen je traject zaken te noteren, dingen bij te schaven en overzicht te houden over je groeiproces.

Je moet zelf het trajectboekje bijhouden. Zorg er dus voor dat je dit zeker niet verloren doet, want je hebt dit gedurende het gehele traject nodig.

Je krijgt alle nodige bundels op cursus. Ben je toch iets kwijt? Hier onder kan je iets opnieuw afdrukken. Je moet er wel zelf voor zorgen dat alles opnieuw ingevuld raakt.