Carwash

Carwash

Wil je een carwash organiseren als kasactiviteit? Dan valt dit niet onder de standaard verzekering. Je kan hiervoor een extra verzekering afsluiten.

Kostprijs: 97,5 euro.

De voorwaarden zijn als volgt:

Verzekerd kapitaal: € 12.394,68
Vrijstelling: € 247,89

 

De hierna vermelde clausule is volledig van toepassing.
De waarborg is uitgebreid, tot beloop van een bedrag gelijk aan dit voor de waarborg B.A. Uitbating voorzien in de bijzondere voorwaarden, tot de burgerlijke aansprakelijkheid die kan ten laste gelegd worden van de verzekeringsnemer voor de schade berokkend aan derden door de aan de verzekeringsnemer voor het reinigen toevertrouwde voertuigen tijdens hun verplaatsing door de verzekeringsnemer of elke andere persoon waarvoor hij aansprakelijk kan worden gesteld in de gebouwen van de uitbating of in de onmiddellijke omgeving van deze gebouwen.
Deze waarborg is suppletief aan deze verleend door de polis burgerlijke aansprakelijkheid auto.
De verhoging van de bonus-malus wordt niet ten laste genomen.
De waarborg is ook uitgebreid, tot beloop van een bedrag voorzien in de bijzondere voorwaarden, tot de contractuele aansprakelijkheid die kan ten laste gelegd worden van de verzekeringsnemer overeenkomstig de artikels 1787 tot 1799 van het burgerlijk wetboek voor de schade veroorzaakt aan de voertuigen van cliënten van verzekeringsnemer tijdens de verplaatsingen, zoals beschreven hierboven, of tijdens de reiniging.
De schade aan uitstekende voorwerpen, zoals antennes, achteruitkijkspiegels, ruitenwissers en andere, blijft uit de waarborg van het contract gesloten.

 

Je dient hiervoor een mailtje te sturen naar verzekeringen@chiro.be met de gegevens van je groep en de datum van de activiteit, de financieel verantwoordelijke krijgt dan een factuur toegestuurd.