Je rol als stagebegeleider

Je rol als stagebegeleider

Stagebegeleiding, een belangrijke taak

Als stagebegeleiding heb je een belangrijke taak. Jij staat als coach aan de zijlijn van het groeitraject dat de leiding in het traject zal beleven en helpt hem/haar een nog sterkere (groeps)leiding worden. Als stagebegeleiding coach je de stagiair(e) en geef je hem/haar feedback om tot een optimaal groeiproces te komen.

Alle praktische aspecten van een stage, tips en achtergrond over coaching en feedback geven, ideeën voor methodieken en babbels vind je in de stagebegeleidingsbundel

Inhoud van de stage

Hoe lang duurt een stage? Wat telt mee als stage en wat niet? Alle informatie over hoe de stage praktisch en inhoudelijk in elkaar zit vind je hier

Een stage begeleiden doe je zo

Aandachtspunten en tips

  • De stagiair(e) is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar stage- en leertraject. Por hem of haar aan om zelf initiatief te nemen om bv. je medeleiding te bevragen of om bij onzekerheden vragen te stellen aan jou over de activiteiten.
  • De stage dient om te groeien in alle competenties. Vijftig uur één activiteit uitoefenen is onvoldoende om een zinvolle en leerrijke stage te hebben.
  • Het trajectboekje van de Chiro is een hulpmiddel waarmee de stagiair(e) zijn of haar leerproces kan volgen, en waar hij of zij bedenkingen, feedback en weetjes in kan schrijven. 
  • Om een geldige stage te kunnen begeleiden, moet je als stagebegeleiding aan enkele voorwaarden voldoen. Check het hierzo

Het stagetraject

  • Begin de stage met een gesprek over het stageplan. Waar wil de stagiair(e) aan werken en hoe wil hij of zij dat doen? Samen kun je op zoek gaan naar geschikte activiteiten. Inspiratie daarvoor vind je op deze pagina. Dit stageplan kan de stagiair uitschrijven in het trajectboekje op pagina 16.
  • Zit in de loop van de stage regelmatig kort samen met je stagiair(e). Zo sta je voldoende stil bij het leerproces. Coach de stagiair en geef indien nodig feedback: waar is de stagiair(e) al sterk in gegroeid, waar is nog bijsturing nodig? Welke activiteiten kunnen de stagiair(e) helpen om nog verder te groeien in de competenties?
  • Op het einde van de stage is er een eindgesprek. Hiervoor kan je de Trivialmethodiek gebruiken. Tijdens het eindgesprek neem je ook de tijd om het boekje van de Vlaamse overheid in te vullen. Tips over hoe je dit eindgesprek aanpakt vind je hierzo

Het trajectboekje in de stage

Hoe ga je aan de slag met het trajectboekje tijdens de stage? Alles wat je hierover moet weten vind je hier

Administratie 

Als stagebegeleiding ben je ook verantwoordelijk voor het registreren en evalueren van de stage in de KAVO-tool. Hoe je dat doet, vind je hierzo duidelijk uitgelegd. 

Methodieken

Hieronder vind je enkele leuke methodieken om je gesprekken met je stagiair wat op te vrolijken of inhoudelijk vorm te geven! 

Contact

Heb je vragen over cursussen, stages, workshops of andere vormingsgerelateerde dingen? Mail ons en wij helpen je graag verder!