Verzekerd op kamp

Verzekerd op kamp

Gerust op kamp? Hierzo enkele zaken om rekening mee te houden.

Wie is verzekerd?

Sluit je groep aan bij Chirojeugd Vlaanderen. Iedereen die is aangesloten, is verzekerd, ook op kamp. Je tijdelijke vrijwilligers zoals de kookploeg, oud-leiding of vrijwilligers die meehelpen aan een activiteit, zijn ook automatisch verzekerd zoals leiding. Je hoeft hiervoor niets extra meer te doen.

De Chiroverzekering bestaat uit...

 

Burgerlijke aansprakelijkheid

  • Als een lid per ongeluk iets van iemand anders kapotmaakt, of als je iemand een duw geeft en die breekt een been, dan ben je burgerlijk aansprakelijk. Dat wordt verzekerd door de familiale polis van het lid of de leid(st)er in kwestie (of meestal van hun ouders). Hebben zij dat niet, dan speelt de Chiropolis familiale verzekering. In beide gevallen betaal je de eerste 240 euro zelf. Dat bedrag evolueert met de index.
  • Leiding heeft dezelfde verzekering, maar dient niet eerst langs de familiale verzekering te gaan. Zij krijgen de kosten ook volledig terugbetaald. Leiding kan ook aansprakelijk gesteld worden voor 'organisatie-' en 'toezichtsfouten'. Dat komt erop neer dat je iets 'niet goed voorbereid' hebt of dat je de leden niet goed in de gaten hield. Ook dan betaalt de verzekering de schade. 

Ongevallen

  • Een ongeval is een plotse gebeurtenis, waarbij je lichamelijk gewond raakt, zoals snijwonden, breuken, voedselvergiftiging, insectenbeten,… De polis geldt niet voor ziekten, als je springstof gebruikt, bij zelfdoding, als je onder invloed bent van drugs (ook alcohol!) of als je je lenzen verliest.
  • De Chiroverzekering betaalt het stuk van de medische kosten terug dat je eigen ziektefonds niet terugbetaalt.

 

Tenten

Het is altijd slim om je tenten te verzekeren. Tegen brand, diefstal en waterschade, bijvoorbeeld. Zeker als je tenten huurt, en dus een contract afsluit om ze in dezelfde staat aan de verhuurder terug te bezorgen, is een extra verzekering aan te raden.

Je moet die aanvraag minstens drie dagen voor je vertrek doen.

Auto

Dikwijls gebruiken jij of je kookouders een auto voor je Chirowerk. Op zich is dat geen probleem – tot je een ongeval hebt.

Naast de schade aan derden (die gedekt wordt door de autoverzekering) blijf je achter met je eigen schade.

Om dat te voorkomen, neem je het beste een‘omnium voor Chiroverplaatsingen’. Opgelet: doe de aanvraag drie dagen op voorhand.

Die verzekering geldt enkel voor auto’s van personen, niet voor auto’s (of ander vervoer) van bedrijven (bv. een gehuurde camionette).

Fiets

Schade aan fietsen of diefstal is niet verzekerd. Heb je een ongeval tijdens je kamp? Dan is enkel de lichamelijke schade verzekerd.