Het vrijwilligersstatuut

Het vrijwilligersstatuut

Als Chirojeugd Vlaanderen zijn we verplicht al onze vrijwilligers op de hoogte te stellen van:

 • De sociale doelstelling van de organisatie
 • Het juridisch statuut van de organisatie, en voor de feitelijke vereniging de identiteit van de verantwoordelijke(n) van de vereniging (minstens één naam)
 • De verzekering m.b.t. burgerlijke aansprakelijkheid en bijkomende verzekeringen (rechtsbijstand, ongevallen, e.a.)
 • Het al dan niet uitbetalen van (kosten)vergoedingen

Als verbond, gewest of Chirogroep ben je in principe ook verplicht die info aan je vrijwilligers te bezorgen. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van deze pagina.

1. Sociale doelstelling van Chirojeugd-Vlaanderen vzw

De Chiro wil in Vlaanderen en Brussel kinderen en jongeren in hun vrije tijd verenigen, ongeacht hun sociale of culturele achtergrond, ongeacht hun fysieke of intellectuele capaciteiten.
Via spel willen we kinderen en jongeren ervaringen laten opdoen, leren samenleven, hen een kijk bieden op zichzelf en de wereld. Chiro is meer dan de wekelijkse namiddag, voor ons is het een manier van leven.
De Chiro is geen eiland, maar wil betrokken zijn op de brede gemeenschap. Daartoe willen wij jongeren aanzetten en vormen.
Met alle onze groepen samen bouwen we aan één jeugdbeweging, die trouw is aan de leefwereld van kinderen en jongeren enerzijds en aan haar inspiratie anderzijds.

2. Juridisch statuut van Chirojeugd-Vlaanderen vzw

Chirojeugd Vlaanderen is een vzw (ondernemingsnummer 0415651928).

3. Chiropolis - Verzekeringen

Je moet als Chirogroep de vrijwilligers verzekeren. Wees gerust: de Chiropolis dekt de leden en leiding ruim voldoende.

Elke vrijwilliger van Chirojeugd-Vlaanderen vzw is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallen en rechtsbijstand. Hieronder zetten we de waarborgen op een rijtje (of: het maximumbedrag dat je kunt terugtrekken van de verzekering).

Burgerlijke aansprakelijkheid
 • € 15 000 000 voor lichamelijke schade
 • € 2 500 000 voor stoffelijke schade
 • € 625 000 000 voor brandschade (Let op! Enkel voor een gebouw of terrein dat je occasioneel gebruikt, dus niet voor het wekelijks gebruikte Chirolokaal.)
Ongevallen
€ 25 000 voor RIZIV-kosten (€ 4000 als je in het buitenland verzorgd wordt)
waaronder:
 • € 400 per tand, met een maximum van € 1500;
 • € 1875 voor begrafeniskosten;
 • € 5000 bij overlijden;
 • € 12 500 bij invaliditeit.
 • € 2500 voor opzoeking en repatriëringskosten;
 • € 250 voor kosten die niet door het RIZIV worden terugbetaald.
Rechtsbijstand
 • € 50 000 rechtsbijstand;
 • € 15 000 strafrechtelijke verdediging;
 • € 15 000 insolventie van derden (t.o.v. de groep, niet t.o.v. leden).

Maar wat met tijdelijke vrijwilligers (ouders, oud-leiding, kookploeg, enz.)? Die zijn automatisch mee verzekerd en daar hoef je niets extra voor te doen.

  4. Kostenvergoeding

  Chirojeugd-Vlaanderen vzw geeft haar (kader)vrijwilligers kostenvergoedingen op basis van gemaakte kosten. Daarvoor moet de vrijwilliger een kostennota invullen en die binnen de twee maanden (en ten laatste op 31 december) binnenbrengen op het nationaal secretariaat (Kipdorp 30, 2000 Antwerpen). Op die nota vult de vrijwilliger de reden van verplaatsing in, de bestemming, het gebruikte vervoermiddel en de gereden kilometers of een beschrijving van andere kosten. Bij die kostennota voegt de vrijwilliger het nodige bewijsmateriaal toe (bv. trein- of kastickets).