Voor Chirogroepen

Voor Chirogroepen

Hieronder geven we een mogelijke invulling van de informatieplicht voor je Chirogroep. Voor gewesten en verbonden staan de ingevulde fiches op www.chiro.be/kader. Je kunt het voorbeeld natuurlijk nog zelf aanpassen. Download daarvoor de Microsoft Office-documentpictogramvoorbeeldinformatiegroep.doc (31.5 KB)

De Chirogroep informeert haar vrijwilligers via ................................ (vul hier in via welke kanalen de vrijwilligers op de hoogte worden gebracht. Bvb. site, ledenboekje, brief aan de leden).

De Chirogroep brengt haar vrijwilligers op de hoogte van de volgende zaken:

1. Sociale doelstelling van Chiro ........................
Chiro ................... heeft als sociale doelstelling jeugdwerk.

2. Juridisch statuut van Chiro ........................
(Twee mogelijkheden:)

 1. Chiro ........................ is een vzw.
 2. Chiro ........................ is een feitelijke vereniging. Naam verantwoordelijke(n) van de groep: ..................................

Voor een feitelijke vereniging moet hier de naam van de verantwoordelijke(n) van de groep aan toegevoegd worden.

3. Chiropolis
Elke vrijwilliger van Chiro ........................, die aangesloten is bij Chirojeugd-Vlaanderen vzw, is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallen en rechtsbijstand. Hieronder zetten we de waarborgen op een rijtje (of: het maximumbedrag dat je kunt terugtrekken van de verzekering).

Burgerlijke aansprakelijkheid

 • € 15 000 000 voor lichamelijk schade
 • € 2 500 000 voor stoffelijke schade
 • € 625 000 voor brandschade (Let op! Enkel voor een gebouw of terrein dat je occasioneel gebruikt, dus niet voor het wekelijks gebruikte Chirolokaal.)
Ongevallen
€ 25 000 voor RIZIV-kosten (€ 4000 als je in het buitenland verzorgd wordt)
waaronder:
 • € 400 per tand, met een maximum van € 1500;
 • € 1875 voor begrafeniskosten;
 • € 5000 bij overlijden;
 • € 12 500 bij invaliditeit.
 • ook nog:
 • € 2500 voor opzoeking en repatriëringskosten;
 • € 250 voor kosten die niet door het RIZIV worden terugbetaald

Rechtsbijstand

 • € 50 000 rechtsbijstand;
 • € 15 000 strafrechterlijke verdediging;
 • € 15 000 insolventie van derden (t.o.v. de groep niet t.o.v. leden).

In de brochure "VAST en verZEKERing" vind je een overzicht van de hele Chiropolis.  Via het e-loket verzekeringen kun je gratis een een exemplaar aanvragen op het nationaal secretariaat.

4. Kostenvergoeding
(Indien van toepassing schrijf je hier op welke manier de vrijwilligers van de groep vergoed worden voor gemaakte kosten.)

5. De geheimhoudingsplicht van de vrijwilliger (volgens artikel 458 van het Strafwetboek)
Chiro ........................ verwacht dat haar vrijwilligers de wet op de privacy respecteren.

 

Meer info via het e-loket van jeugdbeleid