Leven in de (verbonds)ploeg

Leven in de (verbonds)ploeg

Sfeer in de ploeg

We spreken van de verbondsPLOEG.  Dat is meer dan een verzameling individuen die elk hun eigen Chirogroep vertegenwoordigen.  Het gaat om een geheel van mensen die samen willen werken aan een betere Chiro.


Om van een groep mensen een ploeg te maken, moet je moeite doen. Om een stevige, enthousiaste ploeg te vormen, moet je genoeg gelegenheden hebben om elkaar te zien, formeel en informeel. Aan een goede sfeer, kan je werken. 

Enkele tips!

 • Samen eten voor de vergadering.
 • Leuke openers om jouw vergadering te beginnen.
 • Fijne methodieken tijdens de vergadering om iedereen betrokken te houden.
 • Plan eens een teambuildingsactiviteit.
 • Ga na een vergadering eens gezellig op café met z’n allen.
 • Zorg dat je elkaar regelmatig ziet.
 • Zorg voor een volledige planning.
 • Spreek zoveel mogelijk af om samen groepsfeesten en -fuiven te bezoeken.  Samen uit, samen thuis. Zo leer je je groepen beter kennen. 
 • Zorgen voor de ploeg is een zaak van iedereen.  Toch is het goed dat iemand het ploegleven extra in het oog houdt.
  • Voorbeeld: een warm onthaal van nieuwe ploegleden, een cadeautje op de vergadering na je verjaardag, een leuke foto als bedanking na een activiteit, een belletje of een bezoekje als iemand het hoofd wat laat hangen, een ploegevaluatie als dingen dreigen te ontsporen, een kerst- of nieuwjaarsfeestje, een barbecue op het eind van het werkjaar.
 • Goede afspraken maken goede vrienden. Jullie komen uit verschillende groepen en elke groep heeft haar eigen cultuur.  Er zijn verschillende verwachtingen, verschillende manieren van vergaderen, verschillen in engagement, enz. 
 • Evalueer regelmatig. Zo kunnen jullie op tijd bijsturen indien nodig. 

 

Waarom zou je werken aan ‘leven in de ploeg’?

 • Een goede sfeer zorgt ervoor dat iedereen met plezier hun taken uitvoert.
 • Door evaluatie en zelfreflectie verbeter je je verbondswerking.
 • Door werk te maken van sfeer en groepsbinding zal de samenwerking beter lopen.

Ploegevaluatie

Naast het evalueren van jullie activiteiten, evalueer je best ook je ploeg en de mensen die daarin zitten.


Ploeg


Als verbondsploeg werk je regelmatig samen, het is nuttig om af en toe een blik te werpen op hoe de samenwerking loopt en hoe jullie als ploeg fungeren.
Enkele vragen die hier naar boven komen:

 • Voelt iedereen zich goed bij z'n taken?
 • Kan iedereen zijn kwaliteiten inzetten?
 • Voelt iedereen zich goed in de groep?
 • Worden gemaakte afspraken nagekomen?

 

Personen


Een persoonsevaluatie gaat over hoe een persoon zich gedraagt/voelt in de groep en tegenover anderen, wat hij/zij goed doet of wat zijn/haar werkpunten zijn. Dit kan je doen door hem/haar te evalueren of door middel van coaching.  Bij coaching zorg je door middel van vragen dat de persoon nadenkt over zijn positieve aspecten en zijn werkpunten. Hierbij is het belangrijk dat de vraagsteller niet te veel probeert te sturen maar dieper ingaat op wat de gecoachte persoon zegt. De rol van de coach is helpen bij de zelfreflectie.

  Coaching, wat is dat?

  Door vragen te stellen, geef je de ander inzicht in een vraag/probleem/situatie waar hij/zij mee aan de slag wil.

  Bv.: één van de verbonders heeft te veel taken opgenomen. Hij krijgt niet alles meer gecombineerd.  

   

  Leidraad voor coaching

  Laat OMA thuis (Oordelen, Meningen, Adviezen)

  Wees LUI (laat eigenaarschap bij verteller, kom niet te veel tussen)

  Blijf een DOM blondje ("nee ik snap het niet", "leg eens uit", "wat bedoel je juist") 

  Gebruik LSD (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen)

  Wees een OEN (Open, Eerlijk, Nieuwsgierig)

   

  Voorbeeldvragen

  Waar heb je het juist moeilijk mee?

  Hoe voel je je bij deze situatie?

  Wat geeft je energie?

  Wat zou voor jou de situatie draaglijker maken?

  Wat kan jij zelf veranderen? 

  ... 

  Een (nog) betere coach worden?

  Inspiratie nodig?

  In de spelendatabank kan je heel wat methodieken vinden om te evalueren en te coachen. Je kan ook je verbond aanspreken!