Verbond Limburg

Verbond Limburg

CHIRO IN LIMBURG

Ook in Limburg is Chiro de grootste jeugdbeweging, met 131 groepen die ondersteund worden door 10 gewesten en een verbond

Verbond Limburg, ook wel Chiro Limburg genoemd, bestaat uit 16 Chirohelden die zich in hun vrije tijd bezighouden met gewesten ondersteunen, vormingen organiseren en begeleiden, vergaderen, de grote Chiro mee vormgeven, Krinkel en Ambriage organiseren, samen op weekend gaan ...

  In verbond Limburg zijn er 10 gewesten! 

  De gewesten zijn het aanspreekpunt van lokale Chirogroepen. Zij ondersteunen hen en zoeken hulp het brede Chiroland als zelfs hen het antwoord even bijster is.

  Activiteiten

  Met de verbondsploeg organiseren we verschillende activiteiten in 2023-2024.

  • 30 september: Inputmoment Gewesten
  • 20 oktober: Dag/Nacht van de Jeugdbeweging 
  • 15-17 december: KICK Limburg
  • 9 maart: Dag van de Gewesten
  • 1-5 april: Aspitrant
  • 26-28 april: Chirolink
  • 3-5 mei: HAKA Limburg
  • 1-6 juli: ACCU Limburg 
  • TBA: Ambriage Limburg 
  • TBA: Bedankfeest 

  Volg ons op Facebook en Instagram