Een Chiro-eindwerk of -thesis

Een Chiro-eindwerk of -thesis

In de Chiro vinden we onderzoek erg waardevol. Daarom staat onze deur altijd open voor studenten die een thesis of eindwerk over een aspect van de Chiro willen schrijven. Als je zelf een suggestie hebt voor een thesis of eindwerk of je bent op zoek naar cijfers of archiefmateriaal, neem dan contact op met de cel Studie & documentatie.

Hieronder vind je alvast wat suggesties die wij graag onderzocht zouden zien:

  • Onderzoek naar lokale factoren in een van onze blinde vlekken die het al dan niet interessant maken daar een Chirogroep op te richten.
  • Hoe wordt er omgegaan met relaties in de Chiro? Wat zijn de afspraken die hierover gemaakt worden?
  • Onderzoek naar de financiële situatie van Chirogroepen en noden voor het jeugdbeleid
  • Een historische thesis over Chiro in je eigen gemeente, regio, provincie, ...
  • Wat is de interessesfeer van 12- tot 16-jarigen en kan Chiro daaraan voldoen?
  • De geschiedenis van Jolé, het Leuvense Chirokot. Als sinds 1960 borrelt het Chiroleven in de studentenstad. We zoeken een student of vrijwilliger met een hart voor Chiro die de geschiedenis en de impact van de Leuvense Chirostudentenwerking in kaart wil brengen. Heb je interesse? Contacteer info@chiro.be of liesdewallef@gmail.com.