Stadswerking Gent

Stadswerking Gent

In Gent zijn er verschillende Chirogroepen actief, zowel in het centrum van de stad als daarbuiten. Een zot stadspel, op avontuur in het nabij gelegen park of een grootse kasactie in elkaar steken, de Gentse Chirogroepen doen niet liever. 

Maar ook deze groepen worden geconfronteerd met uitdagingen eigen aan een verstedelijkte context. Diversiteit, leidingstekort, ruimte ... Samen met de groepen gaat de stadswerker en Zone Gent op zoek naar een antwoord op maat van hun uitdagingen. 

Zone Gent, dat zijn de vrijwilligers die de stadsgroepen samen met de stadswerker ondersteunen. Deze vrijwilligers geven vormingen op maat, helpen de groepen met zowel praktische als inhoudelijke uitdagingen. 

Contact

Heb je een vraag over de Gentse Chirogroepen of wil je meer info over de stadswerking in Gent?

Neem een kijkje op onze Facebookpagina of neem contact op met de stadswerker Manu. Hij werkt op het Oost-Vlaams Chirosecretariaat (Hoefslagstraatje 1, 9000 Gent).