Cijfergegevens

Cijfergegevens

Met hoeveel zijn we in de Chiro?

Aantal groepen

  '11-'12 '12-'13 '13-'14 '14-'15 '15-'16 '16-'17 '17-'18
Gemengd 396 396 395 396 395 395 397
Jongens 245 239 236 233 227 225 222
Meisjes 297 291 290 288 280 278 273
Totaal 938 926 921 917 902 898 895

Aantal leden, leiders en leidsters

  '11-'12 '12-'13 '13-'14 '14-'15 '15-'16 '16-'17 '17-'18
Ribbels 13 637 14 391 15 626 16 678 17 127 16 900 17 773
Speelclubbers 19 703 20 027 21 233 21 291 21 887 21 796 22 664
Rakwi's 18 559 18 026 18 579 18 850 19 651 19 282 19 976
Tito's 13 624 13 679 13 475 13 265 13 566 13 732 14 567
Keti's 10 294 10 264 10 251 10 411 10 761 10 356 10 969
Aspi's 6 562 6 751 6 889 6 865 6 927 7 297 7 652
Niet-leeftijds-gebonden         675 433 506
Ledentotaal 82 379 83 138 86 053 87 360 89 919 89 766 94 107
               
Chiroleiding '11-'12 '12-'13 '13-'14 '14-'15 '15-'16 '16-'17 '17-'18
Leiders 7 594 7 455 7 440 7 330 7 301 7 546 7650
Leidsters 7 842 7 692 7 743 7 695 7 705 8 202 8490
VB's 858 777 700 711 685 585 552
Proosten 91 73 57 42 54 43 44
Totaal leiding 16 385 15 997 15 940 15 778 15 746 16 377 16 736
               
Kadervrijwilligers '11-'12 '12-'13 '13-'14 '14-'15 '15-'16 '16-'17 '17-'18
  1427 1507 1465 1460 1249 1539 1519
               
Globaal totaal 100 191 100 642 103 458 104 598 106 914 107 682 112 362

De niet-leeftijdsgebonden afdeling is bijvoorbeeld aangemaakt voor groepen die een aparte afdeling hebben voor kinderen met een handicap. We stellen vast dat dat voor allerlei andere zaken gebruikt wordt - bijvoorbeeld voor oudercomités en kookploegen, maar die moeten niet aangesloten worden. Die zijn namelijk al verzekerd, automatisch én gratis.