Back to top

Statistiekjes

3 

Aantal Chirogroepen

Chirogroepen 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Gemengd 374 379 382 390 396 396 395 396
Jongens 265 263 256 250 245 239 236 233
Meisjes 322 319 311 305 297 291 290 288
Totaal 961 961 949 945 938 926 921 917

Aantal Chiroleden en -leid(st)ers

Chiroleden 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Ribbels 11 394 11 162 11 565 12 040 13 637 14 380 15 626 16 678
Speelclubbers 19 144 18 789 18 463 18 648 19 703 20 017 21 233 21 291
Rakwi's 18 192 17 904 17 740 18 229 18 559 18 020 18 579 18 850
Tito's 13 085 12 754 12 686 13 107 13 624 13 677 13 475 13 265
Keti's 10 691 10 048 9 812 10 138 10 294 10 262 10 251 10 411
Aspi's 6 902 7 073 6 955 6 718 6 562 6 751 6 889 6 865
Ledentotaal 79 408 77 730 77 221 78 880 82 379 83 107 86 053 87 360
                 
Chiroleiding 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Leiders 6 672 6 733 6 801 7 540 7 594 7 453 7 440 7 330
Leidsters 6 748 6 878 6 896 7 564 7 842 7 691 7 743 7 695
VB's 759 723 776 740 858 777 700 711
Proosten 123 105 92 84 91 73 57 42
Freelancers 1 160 1 204 1 079 - - - - -
Leidingstotaal 15 462 15 643 15 644 15 928 16 385 15 994 15 940 15 778
                 
Kadervrijwilligers 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
  1189 1304 1446 1414 1436 1542 1465 1460
                 
Globaal totaal 96 059 94 677 94 311 96 222 100 200 100 643 103 458 104 598

In het werkjaar 2010 werd het Chirogroepprogramma vervangen door een groepsadministratiewebsite. Freelancers kunnen daarmee nog wel ingeschreven worden, maar voor de centrale administratie zijn ze gewone leiding - vandaar de stijging bij leiders en leidsters, en vandaar dat er geen freelancers meer zijn. De efficiëntere verwerking van aansluitingsgegevens verklaart waarschijnlijk minstens gedeeltelijk de stijging in ledencijfers in dat werkjaar.