Cijfergegevens

Cijfergegevens

Met hoeveel zijn we in de Chiro?

Aantal groepen

  '16-'17 '17-'18 '18-'19 '19-'20 '20-'21 '21-'22
Gemengd 395 397 398 403 402 403
Jongens 225 222 221 218 218 213
Meisjes 278 273 272 269 268 264
Totaal 898 892 891 889 888 880

Aantal leden, leiders en leidsters

  '16-'17 '17-'18 '18-'19 '19-'20 '20-'21 '21-'22
Ribbels 16 900 17 773 17 902 17 643 18 635 18 733
Speelclubbers 21 796 22 664 22 579 22 433 21 917 22 103
Rakwi's 19 282 19 976 20 510 20 802 20 520 20 993
Tito's 13 732 14 567 14 851 15 276 15 474 15 816
Keti's 10 356 10 969 11 557 11 665 11 991 12 458
Aspi's 7297 7652 7719 7927 8390 9240
Niet-leeftijds-gebonden 433 506 165 296 76 151
Ledentotaal 89 363 94 107 95 283 96 042 97 003 99 494
             
Chiroleiding '16-'17 '17-'18 '18-'19 '19-'20 '20-'21 '21-'22
Leiders 7 546 7650 7383 7412 7717 8139
Leidsters 8 202 8490 8495 8625 9150 9752
X-leiding       9 11 14
VB's 585 552 668 666 528 454
Proosten 43 44 50 44 30 23
Totaal leiding 16 377 16 736 16 596 16 756 17 436 18 382
             
  '16-'17 '17-'18 '18-'19 '19-'20 '20-'21 '21-'22
Kader-vrijwilligers 1539 1519 1165 1191 1347 1595
             
Globaal totaal 107 682 112 362 113 044 113 989 115 786 119 471

 

De niet-leeftijdsgebonden afdeling is bijvoorbeeld aangemaakt voor groepen die een aparte afdeling hebben voor kinderen en jongeren met een beperking. We stellen vast dat dat voor allerlei andere zaken gebruikt wordt - bijvoorbeeld voor oudercomités en kookploegen, maar die moeten niet aangesloten worden. Die zijn namelijk al verzekerd, automatisch én gratis.