Cijfergegevens

Cijfergegevens

Met hoeveel zijn we in de Chiro?

Aantal groepen

  '14-'15 '15-'16 '16-'17 '17-'18 '18-'19 '19-'20
Gemengd 396 395 395 397 398 403
Jongens 233 227 225 222 221 218
Meisjes 288 280 278 273 272 269
Totaal 917 902 898 892 891 889

Aantal leden, leiders en leidsters

  '14-'15 '15-'16 '16-'17 '17-'18 '18-'19 '19-'20
Ribbels 16 678 17 127 16 900 17 773 17 902 17 643
Speelclubbers 21 291 21 887 21 796 22 664 22 579 22 433
Rakwi's 18 850 19 651 19 282 19 976 20 510 20 802
Tito's 13 265 13 566 13 732 14 567 14 851 15 276
Keti's 10 411 10 761 10 356 10 969 11 557 11 665
Aspi's 6 865 6 927 7 297 7 652 7 719 7 927
Niet-leeftijds-gebonden   675 433 506 165 296
Ledentotaal 87 360 89 919 89 363 94 107 95 283 96 042
             
Chiroleiding '14-'15 '15-'16 '16-'17 '17-'18 '18-'19 '19-'20
Leiders 7 330 7 301 7 546 7650 7383 7412
Leidsters 7 695 7 705 8 202 8490 8495 8625
X-leiding           9
VB's 711 685 585 552 668 666
Proosten 42 54 43 44 50 44
Totaal leiding 15 778 15 746 16 377 16 736 16 596 16 756
             
  '14-'15 '15-'16 '16-'17 '17-'18 '18-'19 '19-'20
Kadervrijwilligers 1460 1249 1539 1519 1165 1191
             
Globaal totaal 104 598 106 914 107 682 112 362 113 044 113 989

 

De niet-leeftijdsgebonden afdeling is bijvoorbeeld aangemaakt voor groepen die een aparte afdeling hebben voor kinderen en jongeren met een beperking. We stellen vast dat dat voor allerlei andere zaken gebruikt wordt - bijvoorbeeld voor oudercomités en kookploegen, maar die moeten niet aangesloten worden. Die zijn namelijk al verzekerd, automatisch én gratis.