Back to top

Statistiekjes

4 

Aantal Chirogroepen

Chirogroepen 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Gemengd 396 396 395 396 395
Jongens 245 239 236 233 227
Meisjes 297 291 290 288 280
Totaal 938 926 921 917 902

Aantal Chiroleden en -leid(st)ers

Chiroleden 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Ribbels 13 637 14 380 15 626 16 678 17 131
Speelclubbers 19 703 20 017 21 233 21 291 21 872
Rakwi's 18 559 18 020 18 579 18 850 19 647
Tito's 13 624 13 677 13 475 13 265 13 556
Keti's 10 294 10 262 10 251 10 411 10 756
Aspi's 6 562 6 751 6 889 6 865 6 940
Speciaal         677
Ledentotaal 82 379 83 107 86 053 87 360 90 568
           
Chiroleiding 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Leiders 7 594 7 453 7 440 7 330 7 301
Leidsters 7 842 7 691 7 743 7 695 7 709
VB's 858 777 700 711 685
Proosten 91 73 57 42 54
Leidingstotaal 16 385 15 994 15 940 15 778 15 749
           
Kadervrijwilligers 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
  1436 1542 1465 1460 1259
           
Globaal totaal 100 200 100 643 103 458 104 598 107 576

In het werkjaar 2010 werd het Chirogroepprogramma vervangen door een groepsadministratiewebsite. Freelancers kunnen daarmee nog wel ingeschreven worden, maar voor de centrale administratie zijn ze gewone leiding - vandaar de stijging bij leiders en leidsters, en vandaar dat er geen freelancers meer zijn. De efficiëntere verwerking van aansluitingsgegevens verklaart waarschijnlijk minstens gedeeltelijk de stijging in ledencijfers in dat werkjaar.

Sinds 2015-2016 werkt het nationaal secretariaat niet meer met Kipadmin maar met Chirocivi. Onze opzoekingen kunnen nu met meer zaken rekening houden, maar dat leidt soms tot rare zaken. Daarnaast is de kans dat groepen rare dingen doen iets groter geworden. De afdeling 'Speciaal' is bijvoorbeeld aangemaakt voor groepen die een aparte afdeling hebben voor kinderen met een handicap, maar we stellen vast dat dat voor allerlei zaken gebruikt wordt. Vandaar dat het ledentotaal sinds 2015-2016 niet meer overeenkomt met de som van de leden per afdeling. De daling bij de kadervrijwilligers komt waarschijnlijk deels doordat een aantal cursusploegen anders in Chirocivi zitten dan in Kipadmin het geval was, én er is meer controle op personen die dubbel meegeteld worden.