Cijfergegevens

Aantal groepen

  '11-'12 '12-'13 '13-'14 '14-'15 '15-'16 '16-'17
Gemengd 396 396 395 396 395 395
Jongens 245 239 236 233 227 225
Meisjes 297 291 290 288 280 278
Totaal 938 926 921 917 902 898

Aantal leden, leiders en leidsters

  '11-'12 '12-'13 '13-'14 '14-'15 '15-'16 '16-'17
Ribbels 13 637 14 391 15 626 16 678 17 127 16 900
Speelclubbers 19 703 20 027 21 233 21 291 21 887 21 796
Rakwi's 18 559 18 026 18 579 18 850 19 651 19 282
Tito's 13 624 13 679 13 475 13 265 13 566 13 732
Keti's 10 294 10 264 10 251 10 411 10 761 10 356
Aspi's 6 562 6 751 6 889 6 865 6 927 7 297
Niet-leeftijds-gebonden         675 433
Ledentotaal 82 379 83 138 86 053 87 360 89 919 89 766
             
Chiroleiding '11-'12 '12-'13 '13-'14 '14-'15 '15-'16 '16-'17
Leiders 7 594 7 455 7 440 7 330 7 301 7 546
Leidsters 7 842 7 692 7 743 7 695 7 705 8 202
VB's 858 777 700 711 685 585
Proosten 91 73 57 42 54 43
Totaal leiding 16 385 15 997 15 940 15 778 15 746 16 377
             
Vrijwilligers nationale ploegen '11-'12 '12-'13 '13-'14 '14-'15 '15-'16 '16-'17
  1427 1507 1465 1460 1249 1539
             
Globaal totaal 100 191 100 642 103 458 104 598 106 914 107 682

De niet-leeftijdsgebonden afdeling is bijvoorbeeld aangemaakt voor groepen die een aparte afdeling hebben voor kinderen met een handicap. We stellen vast dat dat voor allerlei andere zaken gebruikt wordt - bijvoorbeeld voor oudercomités en kookploegen, maar die moeten niet aangesloten worden. Die zijn namelijk al verzekerd, automatisch én gratis.