Back to top

Statistiekjes

4 

Aantal Chirogroepen

Chirogroepen 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Gemengd 396 396 395 396 395 395
Jongens 245 239 236 233 227 225
Meisjes 297 291 290 288 280 278
Totaal 938 926 921 917 902 898

Aantal Chiroleden en -leid(st)ers

Chiroleden 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Ribbels 13 637 14 380 15 626 16 678 17 131 16 900
Speelclubbers 19 703 20 017 21 233 21 291 21 872 21 796
Rakwi's 18 559 18 020 18 579 18 850 19 647 19 282
Tito's 13 624 13 677 13 475 13 265 13 556 13 732
Keti's 10 294 10 262 10 251 10 411 10 756 10 356
Aspi's 6 562 6 751 6 889 6 865 6 940 7297
Speciaal         677 433
Ledentotaal 82 379 83 107 86 053 87 360 90 568 89 796
             
Chiroleiding 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Leiders 7 594 7 453 7 440 7 330 7 301 7546
Leidsters 7 842 7 691 7 743 7 695 7 709 8202
VB's 858 777 700 711 685 585
Proosten 91 73 57 42 54 43
Leidingstotaal 16 385 15 994 15 940 15 778 15 749 16 376
             
Kadervrijwilligers 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
  1436 1542 1465 1460 1259 1539
             
Globaal totaal 100 200 100 643 103 458 104 598 107 576 107 083

In het werkjaar 2010 werd het Chirogroepprogramma vervangen door een groepsadministratiewebsite. Freelancers kunnen daarmee nog wel ingeschreven worden, maar voor de centrale administratie zijn ze gewone leiding - vandaar de stijging bij leiders en leidsters, en vandaar dat er geen freelancers meer zijn. De efficiëntere verwerking van aansluitingsgegevens verklaart waarschijnlijk minstens gedeeltelijk de stijging in ledencijfers in dat werkjaar.

Sinds 2015-2016 werkt het nationaal secretariaat niet meer met Kipadmin maar met Chirocivi. Onze opzoekingen kunnen nu met meer zaken rekening houden, maar dat leidt soms tot rare zaken. Daarnaast is de kans dat groepen rare dingen doen iets groter geworden. De afdeling 'Speciaal' is bijvoorbeeld aangemaakt voor groepen die een aparte afdeling hebben voor kinderen met een handicap, maar we stellen vast dat dat voor allerlei zaken gebruikt wordt. Vandaar dat het ledentotaal sinds 2015-2016 niet meer overeenkomt met de som van de leden per afdeling. De daling bij de kadervrijwilligers komt waarschijnlijk deels doordat een aantal cursusploegen anders in Chirocivi zitten dan in Kipadmin het geval was, én er is meer controle op personen die dubbel meegeteld worden.