Cijfergegevens

Cijfergegevens

Met hoeveel zijn we in de Chiro?

Aantal groepen

  '15-'16 '16-'17 '17-'18 '18-'19 '19-'20 '20-'21
Gemengd 395 395 397 398 403 402
Jongens 227 225 222 221 218 218
Meisjes 280 278 273 272 269 269
Totaal 902 898 892 891 889 889

Aantal leden, leiders en leidsters

  '15-'16 '16-'17 '17-'18 '18-'19 '19-'20 '20-'21
Ribbels 17 127 16 900 17 773 17 902 17 643 18 635
Speelclubbers 21 887 21 796 22 664 22 579 22 433 21 917
Rakwi's 19 651 19 282 19 976 20 510 20 802 20 520
Tito's 13 566 13 732 14 567 14 851 15 276 15 474
Keti's 10 761 10 356 10 969 11 557 11 665 11 991
Aspi's 6927 7297 7652 7719 7927 8390
Niet-leeftijds-gebonden 675 433 506 165 296 76
Ledentotaal 89 919 89 363 94 107 95 283 96 042 97 003
             
Chiroleiding '15-'16 '16-'17 '17-'18 '18-'19 '19-'20 '20-'21
Leiders 7 301 7 546 7650 7383 7412 7717
Leidsters 7 705 8 202 8490 8495 8625 9150
X-leiding         9 11
VB's 685 585 552 668 666 528
Proosten 54 43 44 50 44 30
Totaal leiding 15 746 16 377 16 736 16 596 16 756 17 436
             
  '15-'16 '16-'17 '17-'18 '18-'19 '19-'20 '20-'21
Kadervrijwilligers 1249 1539 1519 1165 1191 1347
             
Globaal totaal 106 914 107 682 112 362 113 044 113 989 115 786

 

De niet-leeftijdsgebonden afdeling is bijvoorbeeld aangemaakt voor groepen die een aparte afdeling hebben voor kinderen en jongeren met een beperking. We stellen vast dat dat voor allerlei andere zaken gebruikt wordt - bijvoorbeeld voor oudercomités en kookploegen, maar die moeten niet aangesloten worden. Die zijn namelijk al verzekerd, automatisch én gratis.