Coördinerend Orgaan

Coördinerend Orgaan

Het coördinerend orgaan houdt zich bezig met de algemene coördinatie van onze Chirobeweging. Ze houden in het oog dat vrijwilligers in Chiroland zich goed kunnen voelen en dat de Chiro een organisatie is die mee blijft met de tijd.

Het coördinerend orgaan bestaat grotendeels uit vrijwilligers, maar krijgt ook ondersteuning van enkele beroepskrachten.

Een vrijwillig engagement bij het coördinerend orgaan is een interessante uitdaging voor vrijwilligers met wat meer ervaring of vrijwilligers die zin hebben om een organisatie in goede banen te leiden.

Omdat er heel wat werk op de plank ligt van het coördinerend orgaan, is dit orgaan in drie delen opgesplitst:

Coördinerend orgaan

Ploeg Visie & Beleid 

Taken van de ploeg Visie & Beleid

De ploeg Visie & Beleid ontfermt zich binnen het coördinerend orgaan over volgende taken:

 • Ogen en oren openhouden in de samenleving
 • Helikopterzicht op visie & beleid (binnen en buiten de organisatie)
 • Organisatie plannings- en prioriteitsbepalingsmoment: input filteren, agenda opstellen en beslissingen opvolgen
 • Beleidsnota initiëren en opstellen in samenwerking met de beweging
 • Visie kennen, opvolgen en uitdragen: visievorming in de organisatie faciliteren
 • Experimenten in de Chiro initiëren

Kort samengevat zijn ze de inhoudelijke denktank van onze organisatie.

Samenstelling ploeg Visie & Beleid

De ploeg zal bestaan uit vrijwilligers met een visiematig profiel, een ondersteunende beroepskracht en twee voorzitters (zie verder).

Ploeg Kaderwerking

Taken van de ploeg Kaderwerking

De ploeg Kaderwerking ontfermt zich binnen het coördinerend orgaan over volgende taken:

 • Aanspreekpunt kaderwerking: aanwezig en laagdrempelig zijn
 • Noden kaderploegen detecteren en opvolgen (SOM)
 • Verbinding creëren op nationaal of regionaal niveau, bv. door uitwisselingsmomenten
 • Waken over vrijwilligersbeleid en ploegen hierin initiëren

Kort samengevat zijn ze de coaches voor onze kadervrijwilligers (nationale ploeg, verbond en gewest).

Samenstelling ploeg Kaderwerking

De ploeg zal bestaan uit vrijwilligers met een coachend profiel, een ondersteunende beroepskracht en twee voorzitters (zie verder).

Ploeg Coördinerende Cel

Taken van de ploeg Coördinerende Cel

De coördinerende cel ontfermt zich binnen het coördinerend orgaan over volgende taken:

 • Opvolging van de ploegen Visie & Beleid en Kaderwerking
 • Interne en externe vertegenwoordigingen
 • Partnerschappen opzetten en experimenten initiëren
 • Vragen van organisaties of Chirogroepen doorsturen in de organisatie
 • P&P-momenten voorzitten en modereren

De coördinerende cel is het gezicht van de gehele Chirobeweging naar de buitenwereld toe.

Samenstelling ploeg Coördinerende Cel

De ploeg bestaat uit:

 • Vier vrijwillige voorzitters. Zij worden verkozen voor een bepaalde termijn.
 • Coördinatoren van de Chiro (beroepskracht).

Het is de enige ploeg in de Chiro waarbij je officieel verkozen moet worden. Deze verkiezing vindt plaats op het plannings- en prioriteitsbepalingsmoment. De officiële bekrachtiging is belangrijk, omdat de vier voorzitters het uithangbord van Chiro vormen in de samenleving.

Ik wil meewerken!

Leuk! Fijn dat je geïnteresseerd bent om je te engageren voor één of meerdere thema's.
Laat je contactgegevens achter en vertel ons wat je graag wil doen via het contactformulier. Tot binnenkort!