Wist je dat ...

... je naast je leidingscarrière nog veel méér kan doen in de Chiro? 

... er op nationaal niveau bijna 2000 vrijwilligers de Chiro sterker maken?

... we hen 'kadervrijwilligers' noemen, maar vaak ook gewoon 'helden'?

Word kadervrijwilliger en proef nog meer Chiro!

Kadervrijwilliger?

Spelen maken, leiding samenbrengen, Chirogroepen helpen bij problemen, evenementen en cursussen organiseren, de visie van de Chiro uitdragen... Er is zoveel dat je kan doen als kadervrijwilliger! En dat volgens je eigen goesting, tijd en interesses.

Praktisch

Je bent deel van een vrijwilligersploeg. Jullie vergaderen regelmatig samen (ongeveer maandelijks) en steken mee de handen uit de mouwen (cursus of evenement organiseren, spelen maken, enz.). Naast al dat werk en vergaderen is er altijd plaats voor teambuilding. Met je ploeg doe je ook gewoon leuke dingen, zoals samen op weekend gaan of na de vergadering napraten op café. 

Op jouw maat

Je bepaalt zelf je engagement volgens eigen tijd en interesse.

Heb je een heel ander idee of zin in een specifiek engagement? Dat kan, alle engagementen zijn welkom, op jouw maat. Pitch je idee via kaderwerking@chiro.be.

Eva quote

"Geweldig om te voelen dat je allemaal hetzelfde doel en dezelfde goesting hebt om nog iets te doen voor de Chiro."

Eva, verbond Leuven.

quote saar 2

"Het is een zalig gevoel: je geeft aan leiding een workshop en ze vertrekken vol nieuwe creatieve en zotte ideeën naar hun eigen Chirogroep terug!"

Saar, Dienst Artistieke Activiteiten

Quote Joran

"Onze internationale kampgrond op Krinkel, daar ben ik zo fier op. We krijgen deelnemers van over de hele wereld tot in Merksplas, straf hé."

Joran, Dienst Internationale Activiteiten

Waarom kadervrijwilliger worden?

Je amuseert je te pletter.

Je wordt deel van een hechte groep.

Je bouwt mee aan de Chiro.

Je leert keiveel dingen bij.

Plezier kadervrijwilliger

Plezier

Verbondenheid kadervrijwilliger

Verbondenheid

Meerwaarde kadervrijwilliger

Chiro doen groeien

Wat kan ik allemaal doen binnen de Chiro?

Bij 'nationaal' zijn er heel wat ploegen en thema's waarbij je aan de slag kan. Verdiep je je graag in één specifiek thema of eet je graag van verschillende walletjes? Hieronder een overzichtje!

Heb je een heel ander idee of zin in een specifiek engagement? Dat kan ook, alle engagementen zijn welkom, op jouw maat. Pitch je idee via kaderwerking@chiro.be

 

ONDERSTEUNENDE PLOEGEN PROJECTPLOEGENTHEMAGROEPEN REGIOWERKING | BELEIDSPLOEGEN

Ondersteunende Ploegen

Voor wie zich wil verdiepen in onderwerpen die invloed hebben op de gehele Chirobeweging. 

Communicatie - De Redacties

Binnen de Redacties kan je jezelf toeleggen op de communicatie van de Chiro.
Heb je een vlotte pen? Dan zijn de Dubbelpuntredactie of de Vlamredactie iets voor jou.
Eerder een echte influencer? Check dan onze Digiredactie.
Of is beeld meer je ding? Dan ben je de geschikte persoon voor de videoredactie.

Vorming - voor straffe Chirocursussen

Elk jaar organiseren we verschillende vormingsmomenten in Chiroland.
Bij de ondersteunende ploeg vorming help je mee om de kwaliteit van onze Chirovorming op te volgen. Je begeleidt ploegen in het uitschrijven van nieuwe cursusblokken en je organiseert vormingsmomenten voor cursusbegeleiders.
Uiteraard mag je ook zelf cursus gaan geven ;).

Evenementen - voor de zotste evenementen

De ploeg evenementen houdt zich bezig met de ondersteuning van de ploegen die onze grote Chiro-evenementen (zoals Aspitrant, Ambriage en Krinkel) coördineren en opvolgen.
Zin om het reilen en zeilen van evenementen binnen de Chiro te versterken? Dan is deze ondersteunende ploeg iets voor jou!
Zorg er mee voor dat we met Chiro onze speelse evenementen kunnen blijven organiseren.

Onderzoek - voor juiste Chirokennis

Nieuw in Chiroland: word lid van de ondersteunende ploeg Onderzoek.
Jaarlijks krijgen we heel wat vragen van onze vrijwilligers om dit of dat te onderzoeken en dat lukt jammer genoeg niet altijd. Als lid van deze ploeg kan je er mee voor zorgen dat we als Chiro actief informatie gaan bijhouden over allerhande Chirogerelateerde onderwerpen.
Daarnaast is deze ploeg verantwoordelijk voor de vierjaarlijkse Chirobevraging: 'Het Grote Chiro-onderzoek'.

Projectploegen

Wil je graag je tanden zetten in één bepaald project? Er zijn enkele werkgroepen binnen de Chiro die zich een jaar lang op één thema of project focussen.

Werkgroep Gewestcongres - breng gewesters samen!

Deze werkgroep organiseert het Gewestcongres, een dag waarop alle gewesters van over heel Vlaanderen samenkomen om uit te wisselen, te proeven van de grote Chiro en gewoon een zalige Chirodag te beleven. Het Gewestcongres vindt plaats op 19 februari 2022 in Chirohuis De Hagaard te Overijse. Zin om deel uit te maken van een zalige ploeg en iets te doen voor álle gewesters van over heel Vlaanderen? Dan zit je hier op je plaats. 

Vrienden van de Chiro - het netwerk van de Chiro versterken

Vrienden van de Chiro is een netwerk voor alle mensen met een hart voor Chiro. Waar nodig geven we de Chiro een duwtje in de rug. We willen iedereen die van Chiro houdt samenbrengen, activeren en informeren over Chiroland.

Voor alle oud-leiders, oud-leidsters, oud-kaderleden en sympathisanten die zich verbonden voelen met de Chiro, ook al hebben ze hun actieve Chirojaren (ver) achter zich.

Assortimentscommissie - de brug naar de Chirowinkel 'De Banier'

Deze ploeg denkt mee na over het Chiroaanbod in De Banier: Chirokleren, geschenkartikelen, kentekens, gadgets, enz. We verzamelen voorstellen voor nieuwe producten en denken na of bepaalde producten vervangen of verbeterd kunnen worden.

Werkgroep Lagereschoolproject

De Chiro werkt samen met Broederlijk Delen en Welzijnszorg
lesmateriaal uit dat leerkrachten in de klas kunnen gebruiken. Op deze manier werken we aan solidariteitsthema's in het basisonderwijs. 
Dit lesmateriaal bestaat uit een werkschrift met verschillende lesmethodieken, verhalen, afbeeldingen en tekeningen. Jij bepaalt mee de inhoud en kan je creativiteit kwijt!

Themagroepen

Wil je je verdiepen in een specifiek thema? Of wil je net verschillende thema's combineren? Er zijn drie themagroepen bij Chiro Nationaal waarin je je kan verdiepen in één of meerdere Chirothema's!

Themagroep Samen Doen - speelse en actieve impulsen in Chiroland verspreiden

De themagroep Samen Doen heeft aandacht voor spelen en activiteiten. Chiro is de ideale plek om te experimenteren en af en toe eens een bocht te missen. Inspireer Chirogroepen om een keer iets anders te doen via thema's als:

  • Avontuurlijke activiteiten
  • Internationale activiteiten
  • Artistieke activiteiten
  • Muziek
  • Spelen
  • Jaarthema:

Elk jaar werkt de Chiro met een overkoepelend jaarthema. De vrijwilligers die hiermee aan de slag gaan, bepalen zelf hoe ze dit vorm geven en in welke producten of acties ze het jaarthema gieten. Zo kunnen we ook het beste inzetten op talenten. Het resultaat is het hele werkjaar te zien op Ambriage, in Dubbelpunt, op sociale media en bij de Chirogroepen in je buurt.

Themagroep Samen Leven - brug tussen Chiro en maatschappij

De themagroep Samen Leven zorgt ervoor dat we als Chiro niet een eiland zijn in een eindeloze oceaan. De themagroep houdt onze Chirobeweging alert voor nieuwe uitdagingen en kijkt met een Chirobril naar verschillende maatschappelijke thema's. Met een engagement in deze themagroep kan je je verdiepen in thema's als:

- Diversiteit
- Duurzaamheid
- Zingeving
- Solidariteit
- Leefwereld van kinderen en jongeren
- Psychisch welzijn en integriteit 
- ...

Themagroep Samen Werking - lokale Chirogroepen versterken

Zonder een goed draaiende Chirogroep bestaat Chiro niet. Dat heeft de themagroep Samen Werking goed gesnopen. Niet alleen de zondagse activiteit is belangrijk, maar je hebt ook lokalen nodig, iemand die de groep ondersteunt, de nodige subsidies en inkomsten, ...

Binnen de themagroep Samen Werking help je Chirogroepen bij de achterliggende taken en inspireer je hen om hun Chirogroep blijvend te innoveren. Denk aan thema's als:

- Groepsleiding en VB's
- Werving van leden en leiding
- Lokaal jeugdbeleid
- Lokalen
- Financiën
- (Internationaal) Bivak
- ...

Regiowerking

Iets betekenen voor Chirogroepen in een bepaalde provincie, regio of stad.

Stadswerking - Chiro in stad Gent, Antwerpen of Brussel ondersteunen

Chiro in stedelijke context zit boordevol kansen. Veranderingsfactoren zoals een veranderende buurt, diversiteit of beperkte speelruimte zorgen ervoor dat Chirogroepen voor extra uitdagingen komen te staan. Om hen maximaal te ondersteunen, bestaan er stadswerkingen in Gent, Antwerpen en Brussel. Die ploegen geven vorming op maat, helpen Chirogroepen met zowel praktische als inhoudelijke uitdagingen, werken aan projecten en zijn ambassadeurs in het jeugdwerk binnen een verstedelijkte context. 

Gewest - Chirogroepen in jouw buurt ondersteunen

Het gewest is rechtstreeks aanspreekpunt voor Chirogroepen voor een cluster van enkele gemeenten samen. Een vraag, probleem of nood aan inspiratie? Gewesten ondersteunen de Chirogroepen in hun regio. Ze brengen leidingsploegen en Chirogroepen samen, ook op een ontspannende manier. Een groepsleidingsbijeenkomst, een afdelingsspel of een teambuilding met de leidingsploeg: als gewest kies je zelf wat je leuk en nuttig lijkt! 

Verbond - gewesten ondersteunen, cursussen en evenementen organiseren

Gewesten worden geclusterd en vormen samen een verbond. Elk verbond heeft een ploeg die de gewesten ondersteunt en voor uitwisseling zorgt. Verbonden organiseren – samen met gewesters en andere vrijwilligers – een animatorcursus (Accu), een hoofdanimatorcursus (Haka), een instructeurscursus (Kick) en Aspitrant. Ze zetten Ambriage op poten en werken mee aan Krinkel. Het verbond denkt bovendien mee na over het beleid en de visie van de Chiro en geeft daar maandelijks input over. 

Studentenwerking - Chiro voor studenten in Gent, Antwerpen of Leuven

Als je student bent in Antwerpen, Gent of Leuven kan je je engageren binnen een studentenwerking van de Chiro. Zij organiseren activiteiten in hun studentenstad, zoals een barbecue, een stadsspel of een quiz, zodat de leiding de Chiro tijdens de week niet moet missen. In Antwerpen organiseert de Swa die activiteiten, in Leuven is dat Jolé en in Gent ChiGant.

Huizencommissies - je inzetten voor de vijf Chirohuizen van de Chiro

Verspreid over heel Vlaanderen vind je vijf Chirohuizen, in elke provincie is er één. (Jeugd)groepen kunnen er terecht voor een verblijf en er wordt vorming georganiseerd. Bij elk van die huizen hoort een gemotiveerde kern vrijwilligers die zich bezighouden met de plannen voor eventuele verbouwingen of aanpassingen en noodzakelijk onderhoud, het algemeen reilen en zeilen van hun Chirohuis, en de uitdagingen op middellange en langere termijn. 

Beleidsploegen

Wil jij mee het beleid achter de schermen mee vormgeven? Mee bewaken dat de Chiro financieel gezond blijft? 

Ploeg Visie & Beleid - zorgen dat er samen beslissingen gemaakt worden in de Chiro

De ploeg Visie & Beleid werkt aan de grote Chirovisie. Ze introduceren nieuwe thema's in Chiroland en organiseren inspraakmomenten voor Chirovrijwilligers.
Daarnaast zijn ze de voornaamste aanstokers voor onze beleidsnota, dat document dat ons centjes oplevert.

Ploeg Kaderwerking - voor het samenbrengen van kadervrijwilligers

Binnen Chiro Nationaal zijn er heel wat kadervrijwilligers actief, als lid van de ploeg Kaderwerking help je mee aan het samenbrengen van deze kadervrijwilligers. En dat kan niet zot genoeg zijn!
Daarnaast kan je ingezet worden om de vrijwilligers te ondersteunen bij vragen of problemen. Je zorgt er mee voor dat de kaderwerking van Chiro Nationaal een plaats is waar iedereen zichzelf kan zijn.

Beheersgroep Chiro - een financieel gezond Chirojeugd Vlaanderen

Deze beheersgroep is de financiële denktank van de Chiro. Simpel gezegd bewaken zij dat we binnen de Chiro onze centen aan de juiste dingen spenderen. Ze stimuleren ploegen om over financiën na te denken en hebben wel wat kaas gegeten van verzekeringen. 

Beheersgroep De Banier - De Banier financieel gezond

Bij de beheersgroep De Banier zitten we maandelijks samen om het algemeen beleid op te volgen en mee de koers van de Chirowinkels vast te leggen. We geven formidabele feedback op documenten, projecten en ideeën, zijn niet bang van wat cryptische cijfers of een beweeglijke balans en verslinden met veel plezier machtige marketingplannen en beregoede beleidsplannen. Een economische of juridische achtergrond, of kennis van marketing of retail, dat is allemaal handig maar uiteraard zijn een gezonde dosis enthousiasme en leergierigheid minstens even belangrijk. 

Beheersgroep Chirohuizen - financieel gezonde Chirohuizen

Op deze beheersgroep komen alle plannen en ambities van de vijf Chirohuizen samen. Er wordt nagedacht over hoe de huizen elkaar en de Chiro kunnen versterken. De gemeenschappelijke projecten worden er besproken: prijszetting, promotie, personeelsinzet, prioriteiten bij onderhoud en investeringen. Voor wie het jeugdtoerisme haalbaar, uitdagend en betaalbaar wil houden en de Chirohuizen op de kaart wil zetten/houden binnen het aanbod van jeugdlogies voor groepen. 

 

Beheersgroep Pimento - Pimento financieel gezond

Pimento is een van de vier 'activiteiten' waaruit de Groep Chiro bestaat. Pimento is ontstaan vanuit het verbredingswerk dat Chirojeugd Vlaanderen wil doen. We versterken iedereen die met groepen (jonge) mensen werkt om pittige thema's op een positieve manier aan te pakken. Onze specialiteit: relaties & seksualiteit, pesten & weerbaarheid, teambuilding, identiteitsontwikkeling en jongerenparticipatie. Pimento ontwikkelt hierover educatief materiaal (publicaties, spelen, werkvormen, enz.), geeft vorming en workshops en begeleidt organisaties. We werken voornamelijk voor de sectoren onderwijs, jeugdwerk en welzijn. Meer info lees je op pimento.be

De beheersgroep Pimento houdt zich behalve met het financiële beleid van de organisatie ook inhoudelijk bezig met het mee uitzetten en bewaken van de visie met betrekking tot de thema's waar Pimento rond werkt. Bijkomend denkt de beheersgroep mee na over hoe de samenwerking tussen Pimento en Chirojeugd Vlaanderen versterkt kan worden.

Ik wil meer!

Interesse? Vul het formulier in!

Voor welk thema wil je je engageren? (Meer info? Klik even het vakje aan)
Voor welke ondersteunende ploeg wil je je engageren?
Voor welke projectploeg wil je je engageren?
Voor welke themagroep wil je je engageren?
Voor welke regiowerking wil je je engageren?
Voor welke beleidsploeg wil je je engageren?
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Ik wil iets anders!

Zin om iets te doen bij de Chiro, maar nog niet exact gevonden wat je zoekt? Pitch je idee!