De Ondersteunende Ploegen

De Ondersteunende Ploegen

Vanaf het werkjaar '22-'23 gaan we van start met zes ondersteunende ploegen. Ondersteunende ploegen zijn gespecialiseerde ploegen in een concreet onderwerp. De onderwerpen van ondersteunende ploegen onderscheiden zich van die van themagroepen, omdat ze meer technisch van aard zijn en meestal te maken hebben met de manier waarop je iets doet. Het HOE. Ondersteunende ploegen zijn gericht op de gehele organisatie, maar kennen een hoofdfocus op de nationale ploegen en regionale ploegen. De onderwerpen van ondersteunende ploegen zijn normaalgezien niet eindig.

Er zullen niet snel nieuwe ondersteunende ploegen ontstaan, dit zal steeds formeel moeten worden beslist.

Ontdek hieronder de zes ondersteunende ploegen:

Ondersteunende Ploegen

Ondersteunende Ploeg 1: Evenementen + DVDJ

De ondersteunende ploeg Evenementen + DVDJ (= Dag van de Jeugdbeweging) zal bestaan uit een beroepskracht met een ploeg vrijwilligers. De concrete invulling van de ondersteunende ploeg moet nog uitgewerkt worden, maar volgende taken/projecten kunnen bij deze ploeg liggen:

 • Nationale coördinatie Chiro-evenementen
 • Vertegenwoordiging op eventvergaderingen met andere jeugdwerkorganisaties 
 • Kennis over evenementregelgeving up-to-date houden 
 • Ondersteuning van vrijwilligersploegen die (nationale) evenementen organiseren 

De taken rond Dag van de Jeugdbeweging zullen voor een deel opgenomen worden door een beroepskracht die de Chiro vertegenwoordigt in het jeugdbewegingsoverleg over deze dag.

Ondersteunende Ploeg 2: Vorming

De ondersteunende ploeg Vorming zal bestaan uit een beroepskracht met een ploeg vrijwilligers. De concrete invulling van de ondersteunende ploeg moet nog uitgewerkt worden, maar volgende taken/projecten kunnen bij deze ploeg liggen:

 • Vertegenwoordiging op vormingsvergaderingen in het jeugdwerk 
 • Kwaliteitscontrole cursussen en vormingen 
 • Ploegen ondersteunen die vormingsblokken/workshops uitschrijven 
 • Ploegen ondersteunen die vorming geven
 • Planning en communicatie vorming 

Ondersteunende Ploeg 3: Communicatie

De ondersteunende ploeg Communicatie zal bestaan uit de communicatieberoepskrachten met enkele ploegen vrijwilligers. Deze ondersteunende ploeg is de plaats voor onze redacties (Dubbelpunt, Vlam, Video, Digi). De concrete invulling van de ondersteunende ploeg moet nog uitgewerkt worden, maar volgende taken/projecten kunnen bij deze ploeg liggen:

 • Communicatieplanning opstellen 
 • Ondersteuning van ploegen door hun materialen in de kijker te zetten 
 • Evenwicht tussen zelf content creëren en uitvoerend content uitwerken 
 • Marketingadvies op maat van ploegen 

Ondersteunende Ploeg 4: Financiën

De ondersteunende ploeg Financiën is de plaats voor de Beheersgroep Chiro. Een groep vrijwilligers die zich samen met beroepskrachten buigen over de financiële uitgaven van de jeugdbeweging Chiro. 

Als ondersteunend ploeg kunnen zij de nationale vrijwilligersploegen ondersteunen bij het opmaken van een begroting en bij het beheren van hun budget.

Ondersteunende Ploeg 5: Onderzoek

De ondersteunende ploeg Onderzoek zal bestaan uit een beroepskracht met een ploeg vrijwilligers. De concrete invulling van de ondersteunende ploeg moet nog uitgewerkt worden, maar volgende taken/projecten kunnen bij deze ploeg liggen:

 • Zelf onderzoek uitvoeren 
 • Ondersteuning van ploegen bij het uitvoeren van onderzoek 
 • Relevant onderzoek verzamelen en raadplegen 

Ondersteunende Ploeg 6: SOM

De ondersteunende ploeg SOM zou het kenniscentrum moeten worden voor Steun-Op-Maat, het ondersteunen van Chirogroepen en Chirovrijwilligers bij problemen die ze ervaren in Chirocontext.

Aangezien deze ondersteunende ploeg afhankelijk is van de ontwikkelingen op vlak van het regioniveau zal deze verder vorm krijgen in het werkjaar '22-'23.

Ik wil meewerken!

Leuk! Fijn dat je geïnteresseerd bent om je te engageren voor één of meerdere thema's.
Laat je contactgegevens achter en vertel ons wat je graag wil doen via het contactformulier. Tot binnenkort!