De Organisatie

De Chirostructuur

  • 917 Chirogroepen
  • 73 gewesten: een gewest ondersteunt haar groepen en organiseert (kader)vorming en ontspannende activiteiten voor leiding en leden.
  • 10 verbonden: een verbond ondersteunt in de eerste plaats haar gewestploegen en organiseert Startdagen en kadervorming voor leiding en aspi’s.
  • 4 stadswerkingen (Antwerpen, Brussel,  Gent en Turnhout): specifieke ondersteuning voor stadsgroepen.
  • Een nationale vrijwilligerswerking
  • 5 regionale secretariaten (het provinciale niveau): hier kunnen leden, (kader)leiding, ouders, jeugdwerkers, jeugdconsulenten, enz.  terecht met allerlei vragen.
  • 1 nationaal secretariaat: voor kadervorming, publicaties, verzekeringen, wetgeving of met juridische vragen kun je hier terecht.

Groepen, gewesten en verbonden bestaan volledig uit vrijwilligers.  Op de secretariaten werken enkele beroepskrachten, maar er zijn ook veel vrijwilligers dagelijks in de weer. 

De Chirogroepen

De Chiro bestaat uit zo'n 940 zelfstandige Chirogroepen.  In elke groep heeft de eigen leiding het heft, het initiatief en het beslissingsrecht in handen.

Om die groepen te ondersteunen is er een Chirostructuur van gewesten, verbonden en een nationaal niveau.

Het gewest

Enkele groepen uit nabijgelegen steden en gemeenten vormen samen een gewest. In totaal ondersteunen 73 gewesten de Chirogroepen.

Het verbond

Een aantal gewesten samen vormen het verbond.  Er zijn zo 10 verbonden.

Regionale secretariaten

In elke provincie is er een secretariaat, waar leiding terecht kan met allerlei vragen.  Op elk van die secretariaten werken minstens twee beroepskrachten, maar de dag door, en zeker elke avond, zijn er hele groepen vrijwilligers die mee aan die grote Chirobeweging bouwen.

Stads- en studentenwerkingen

In een aantal verstedelijkte buurten is het een grotere uitdaging om Chirogroepen draaiende te houden. Daarom hebben we in de drie grootsteden stadswerkingen.

Een hele week op kot zonder aan de Chiro te denken, daar slaagt de meeste leiding niet in. In drie steden zijn er studentenwerkingen die hen helpen ontspannen en andere leiding te leren kennen.

Chirojeugd Vlaanderen

Op nationaal niveau houden tientallen vrijwilligers en enkele beroepskrachten zich bezig met het uitbrengen van uitgaven, het opzetten van voortgezette cursussen, het uitwerken van afdelingsactiviteiten, enzoverder...

 

Gewesten

Verbonden

Nationaal

Beleidsnota's

Een Chiro eindwerk of thesis

Een spreekbeurt over Chiro?

Cijfergegevens

Met hoeveel zijn we in de Chiro?