Boost Chirogroepen na corona

Boost Chirogroepen na corona

Wat kan je als stad of gemeente betekenen?

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op de hele samenleving. Ongetwijfeld heeft jouw stad of gemeente er ook heel wat extra taken bij moeten nemen die voor een extra druk zorgden.  

Druk op leiding en motivatie 

Ook onze Chirogroepen hadden met uitdagingen te kampen in deze periode. Zo kon er vaak geen of maar beperkt werking doorgaan of werd er overgeschakeld op online activiteiten. Ook de afgelopen zomervakanties gingen gepaard met jeugdwerkregels, contacttracing, hygiënemaatregelen, enzoverder. Die extra maatregelen zorgden voor frustraties die de motivatie van leiding sterk op de proef stelden.  

Wat kan je als stad of gemeente doen?  

  • Bekijk op welke manier je Chirogroepen met leidingstekort kan ondersteunen. Help mee in de zoektocht naar nieuwe leiding via verschillende kanalen. Lees hier meer tips.  
  • Laat jeugdbewegingen en andere organisaties uitwisselen over hoe zij de motivatie in hun werking weer kunnen aanwakkeren.  
  • Voorzie eventueel een leuke activiteit of verrassing voor de jeugdwerkorganisaties in je gemeente en toon hen via die weg waardering.   

Ledenaantal 

Momenteel hebben we nog geen zicht op het ledenaantal in het nieuwe werkjaar van Chirogroepen. Helaas gaf 81% van de bevraagde Chiroleiding in april ’21 wel aan dat er minder leden naar de Chiro kwamen. 21% gaf aan dat er veel minder leden kwamen.  

Wat kan je als stad of gemeente doen?  

Verspreid het aanbod van Chirogroepen en andere jeugdwerkorganisaties in de gemeentelijke communicatie.  

Banner mondmaskers

Financiële impact

Ook de organisatie van eetfestijnen, fuiven en andere winstgevende evenementen was lange tijd verboden. Daarnaast heeft de periode waarin het verhuren van de lokalen niet mogelijk was voor een groot inkomensverlies gezorgd. Een gevolg daarvan is dat een aantal groepen bepaalde zaken (bv. een verbouwing) moesten uitstellen of voor financiële uitdagingen komen te staan.
De opbrengsten van de kasactiviteiten worden ook gebruikt om de werking en het kamp te financieren. Daardoor dreigt de kostprijs van een kamp of het lidgeld te stijgen, terwijl we Chiro juist laagdrempelig willen houden. 

 

Wat kan je als stad of gemeente doen?

  • Verspreid dit stappenplan en de bijbehorende begrotings- en kasboeksjablonen waarmee Chirogroepen hun financiën overzichtelijker kunnen beheren. Op die manier kunnen onverwachte verrassingen vermeden worden.  
  • Bekijk op welke manier jullie als stad of gemeente jeugdwerkingen financieel kunnen ondersteunen en tegemoet kunnen komen aan de noden die er zijn. Lees hier meer over de middelen die Vlaanderen in 2020 aan lokale besturen gaf. 
  • Help groepen laagdrempelig te blijven door daar tips over te geven of verwijs Chirogroepen die het moeilijk hebben door naar Chiro Voor Chiro.
  • Alle informatie over het organiseren van evenementen vind je op ikorganiseer.be.
Mondmasker en borden