Leidingstekort

Leidingstekort

Een van de problemen bij een groot ledenaantal (maar ook bij een 'normaal' ledenaantal) is dat je niet voldoende leiding hebt om al de leden op een verantwoorde en aangename manier een leuke tijd te bezorgen. Extra leiding werven kan ervoor zorgen dat je meer leden kan verwelkomen.

Stel je echter eerst de vraag hoeveel leiding je nodig hebt en hoe groot de nood is aan extra leiding.

Belangrijk is om de balans draagkracht - draaglast van de leidingsploeg in kaart te brengen.

Een oplossing die sommige Chirogroepen toepassen, is om afdelingen samen te voegen. Zo zijn er minder afdelingen om de leiding over te verspreiden. Dit kan echter enkel als je niet al te veel leden in die afdelingen hebt.

Hoeveel leiding is voldoende? Hoeveel leden is te veel?

Hoeveel leiding heb je nodig voor het aantal leden dat jouw Chirogroep telt?

Vanaf wanneer heb je 'te veel leden' of 'te weinig leiding'?

Vanaf wanneer kies je voor een ledenstop?


Bij het invoeren van een ledenstop stellen groepen zo'n richtlijn soms automatisch op.

Eén leider of leidster per tien leden?

Maximum 30 leden per afdeling?

“Wij houden rekening met de leeftijd. Bij de pinkels en sloebers rekenen wij op zeven leden per leidster. Bij de oudere afdelingen kiezen we voor tien leden per leidster.”


Eva en Nina, groepsleidsters Chiro Rumbeke

 

“Wij bekijken elk jaar opnieuw bij de start van het Chirojaar hoeveel leiding we voor elke afdeling voorzien. Dat hangt af van de draagkracht van de leiding en het aantal ingeschreven leden. Momenteel zitten de oudste afdelingen met drie geboortejaren bij elkaar en is er meer leiding voorzien voor de jongste afdelingen."


Yarne, leider Chiro Schoten

Vanuit Chirojeugd Vlaanderen hebben wij zo'n richtlijn echter niet.

We vinden het belangrijk dat elke leidingsploeg daar voor zichzelf een keuze in kan maken, op basis van de draagkracht en draaglast van de leidingsploeg.

Draagkracht - draaglast

leidingsploeg

Hoeveel leiding is er nodig? Hoeveel leden kunnen jullie 'aan'? De draagkracht van je leidingsploeg en de draaglast die er op jullie schouders weegt zijn hierbij bepalend.

Stel draagkracht voor als schouders die een rugzak dragen. Die schouders kunnen sterk of minder sterk zijn.

Draaglast kan je voorstellen als een rugzak die op die schouders hangt: die kan zwaar of licht zijn.

Draagkracht wordt bepaald door heel wat zaken, bv: leiding met veel ervaring, leiding die iets heel goed kan, oud-leiding die komt helpen, andere hobby's van leiding, gedrag van bepaalde leden in de groep, enz.

Bijvoorbeeld: Tim heeft naast de Chiro nog een andere hobby, hij speelt voetbal op een hoog niveau waardoor hij minder tijd heeft voor de Chiro. Daardoor heeft hij niet zoveel tijd om programma's en voorbereidingen te maken. Dat heeft invloed op de draagkracht van zijn Chirogroep.

Enkele tips om je draagkracht en draaglast in balans te houden:

 

 • Taakverdeling? Hou rekening met persoonlijke talenten en valkuilen. Sommige leiding is bijvoorbeeld beter met jonge kinderen, andere bij +12-jarigen.
 • Doe af en toe iets leuks met je leidingsploeg. Zo blijf je gemotiveerd en is het makkelijker om je voor de Chiro in te zetten.
 • Vraag gerust oud-leiding, ouders of mensen uit je omgeving om hulp.
 • Voorzie meer leiding bij de jongste afdelingen dan bij de oudste.
 • Welke activiteiten en hobby's heb je als leiding nog, behalve Chiro? Breng in kaart hoeveel tijd leiding heeft voor hun Chiro-engagement.
 • Evalueer regelmatig met de leidingsploeg. Wat motiveert hen? Wat slorpt er energie op? Krijgt iedereen hun taken nog rond?
 • Hou rekening met het aantal jaren ervaring en probeer daarin een mix te vinden. Zet bijvoorbeeld het beste geen eerstejaarsleiding samen.
 • Maak een lijstje van welke taken er zoal komen kijken bij leiding zijn (eventueel per afdeling). Zo heb je een duidelijk overzicht van wat een leidingsengagement allemaal inhoudt.
 • Hou rekening met de regels die je gemeente eventueel heeft. Sommige gemeenten hebben wél een richtlijn over de verhouding leden-leiding, vaak als voorwaarde om subsidies te krijgen.
 • Hou rekening met je leden: is er bv een lid dat wat extra zorg nodig heeft? Voorzie extra of meer ervaren leiding.

Bij ons zijn de kwiks een zwaardere afdeling: daar zit een meisje bij met een moeilijke thuissituatie, waardoor ze overgevoelig is. Ze zocht vaak negatieve aandacht, waardoor ze niet altijd populair was bij andere leden. De leiding heeft daar veel werk in gestoken en het gaat stukken beter sinds dit jaar. We letten erop dat we bij 'moeilijker' leden eventueel extra leiding inschakelen.    


                                Thomas, groepsleider Chiro Meulenberg

Wil je aan de slag met jouw leidingsploeg om de balans van jullie draagkracht versus draaglast op te maken? Er bestaat een methodiek voor!

Doordat we dit jaar maar met 14 leid(st)ers overbleven, hebben we geen nieuwe 1e jaarsribbels toegelaten en de afdelingen anders georganiseerd. Bij de meisjes hebben we de tippers en de tip-tiens samengevoegd tot ‘Tiptieners’. Dat was in het begin even moeilijk, maar toen we de groepen enkele weken terug apart konden doen omdat 2 leidsters terug gekomen zijn, waren ze al zo goed op elkaar ingespeeld dat sommige de meisjes het toch spijtig vonden om terug uit elkaar te gaan.


                                                                                                    Kris, VB Chiro Begijnendijk

Leiding werven

Als er meer leiding is, wordt het haalbaarder om een groot aantal leden een fijne tijd te bezorgen. Leiding werven is de oplossing om jullie draagkracht te vergroten.
Enkele tips om extra leiding te werven:

 • Blijf niet altijd in dezelfde vijver vissen. Zoek leiding via kennissen van kennissen, gestopte leden, jeugdhuizen, speelpleinwerkingen, sportclubs, pleintjes, (hoge)scholen... 
 • Meld aan je gewest, verbond en eventuele stadswerker dat jullie extra leiding zoeken. Zij kunnen je helpen bij je zoektocht.
 • Zorg voor persoonlijk contact tijdens het werven: spreek mensen rechtstreeks aan, doe een babbeltje, face to face.
 • Verspreid een open vacature door bijvoorbeeld flyers uit te delen en Facebookberichten te delen.

Voor meer info en tips kan je terecht bij de webpagina en brochure Leiding zoeken, binnenhalen en houden.

Aan de slag met je ploeg om een wervingsplan op poten te zetten? Daar hebben we een handige methodiek voor, check de bijlage!

Afdelingen samenvoegen

Lukt het jullie niet om extra leiding te werven?
Te weinig leiding om op een verantwoorde manier te verdelen over het aantal afdelingen?
Zitten sommige afdelingen helemaal niet zo overvol?


Dan is het een oplossing om afdelingen (met weinig leden) samen te voegen.
Zo hou je minder afdelingen over en moet je je leiding dus over minder afdelingen verdelen.

-    Opgelet: dat kan enkel bij afdelingen die niet super veel leden hebben. Anders krijg je mega-afdelingen, wat ook niet ideaal is want je hebt nog altijd veel leiding nodig om al die leden te begeleiden.

-    Een variant is om de afdelingen anders in te delen, zodat je bv. leden van drie geboortejaren in één afdeling hebt in plaats van twee geboortejaren.