Kiezen voor een ledenstop?

Kiezen voor een ledenstop?

Een ledenstop? Beter voorkomen dan genezen


Iedereen is welkom in de Chiro. Liefst een ledenstop te voorkomen dus! 

Hoe je dat doet, hangt grotendeels af van de problemen waarmee jouw Chirogroep juist geconfronteerd wordt.

Breng dus eerst de situatie van jouw Chirogroep in kaart: wat maakt dat je een ledenstop wil invoeren? Lijst die zaken op en denk samen met je leidingsploeg na over hoe je die problemen of moeilijkheden kan aanpakken.

Er zijn meerdere reden om te kiezen voor een ledenstop. De groepen die daarvoor kiezen, doen dat meestal omdat ze te maken krijgen met een (plotse) ledenboost, vooral bij de jongste leden. Dat heeft namelijk gevolgen voor:

 • Spelplezier: sommigen geven aan dat spelen in een heel grote groep niet leuk is, zowel voor begeleiding als voor de leden.
 • Er is niet genoeg leiding:
  • Je kan niet elk lid voldoende (positieve) aandacht bieden.
  • Het is moeilijker en gevaarlijker om je te verplaatsen in zo'n grote groep: je kan moeilijk overzicht behouden, en communicatie tussen de leiding onderling is moeilijker.
 • Het groepsgebeuren
  • Je hebt een minder hecht groepsgevoel.
  • Je leert je leden minder gemakkelijk echt kennen en ook leden kennen elkaar vaak niet (goed).
  • Er is ook meer kliekjesvorming bij zo'n grote groep.
  • Je kent niet alle ouders even goed.
 • De lokalen zijn te klein.
 • Er is niet voldoende speelruimte in de buurt voor het aantal leden.
Ledenstop

“Groeien is zeer fijn als Chirogroep, maar soms snijdt dat mes aan twee kanten en moeten we op tijd ingrijpen zodat we de plezante groep nog onder controle kunnen houden.”


Remco, groepsleider Chiro Brustem

Herken je jezelf in de bovenstaande situaties? Check de andere pagina's bij 'Leden te veel' voor tips en tricks.


Zien jullie geen andere uitweg? Is de draagkracht van de leidingsploeg niet voldoende om oplossingen te bieden aan de moeilijkheden die jullie ervaren? Een ledenstop kan een tijdelijke oplossing zijn.

Een ledenstop: ... beter genezen


Evalueer minstens jaarlijks je ledenstop zodat het geen vanzelfsprekendheid wordt.

Enkele richtvragen:

 • Wat waren de voordelen van de ledenstop?
 • Welke nadelen of moeilijkheden kwamen erbij kijken?
 • Heeft onze ledenstop een oplossing geboden voor de moeilijkheden waarop jullie een antwoord wilden bieden?
 • Overloop die moeilijkheden/aanleidingen nog eens. Zijn er volgend jaar veranderingen of zaken die jullie anders kunnen aanpakken zodat je geen ledenstop hoeft in te voeren?
 • De aanwezigheden van de leden het hele jaar door geven jullie meer inzicht of een ledenstop nodig is.
  • Meer weten over aanwezigheden bijhouden? (link naar praktische pagina)

Verantwoording naar ouders toe

Een ledenstop kan voor onbegrip of frustratie zorgen, bv. als er geen plaats meer is. Daarom is het belangrijk de juiste argumenten op tafel te leggen ter verantwoording van jullie keuze. Veiligheid en verantwoordelijkheid zijn daarbij meestal de belangrijkste argumenten.

“Grenzen stellen is geen teken van zwakte, maar juist van verantwoordelijkheid. Door weloverwogen keuzes te maken in het kader van je eigen draagkracht toon je dat je verantwoordelijkheid opneemt voor de hele groep leden. En dat is het sterkste argument dat je aan ouders kan bieden: verantwoordelijkheid en veiligheid. Dat begrijpen ouders dan wel.”


Deelnemer inputavond ledenstops 2018

Laat de communicatie via één of enkele vaste aanspreekpunten verlopen.

Zo weten ouders en andere geïnteresseerden bij wie ze terechtkunnen en blijven de vragen en kennis gebundeld. De VB en eventueel groepsleiding zijn daarvoor ideaal.

 • Let op: zorg dat alle leiding op de hoogte is van jullie ledenstop en van de reden daarvoor. Er kan altijd eens een vraag over komen. Het is belangrijk dat je dan een eenduidige uitleg geeft.

Kom op voor je eigen visie en draagkracht. Zo sta je steviger in je schoenen bij frustraties en vragen van ouders.

Luister naar bezorgdheden van ouders, maar laat je niet onder druk zetten om dingen te doen waar jullie zelf niet (volledig) achter staan.