Voorkom generatiekloven in de leidingsploeg

Voorkom generatiekloven in de leidingsploeg

In sommige leidingsploegen is er merkbaar een generatiekloof. “Die nieuwe leiding neemt niets van taken op zich.” Of: “Enkel de oudere leiding bepaalt wat er in de Chiro gebeurt.” Het zijn frustraties die gevormd worden door een kloof tussen de nieuwe en de oudere leiding. Die frustraties zijn vaak een aanleiding voor conflicten. Hoe kan je die conflicten voorkomen? Hoe kan je ze oplossen? Met andere woorden: hoe maak je de kloof tussen twee leeftijdsgroepen in de leidingsploeg kleiner? Laten we stap per stap bekijken hoe dat opgelost kan worden.

Wat is dat, een generatiekloof?

Ten eerste is het belangrijk om te begrijpen wat een generatiekloof precies is. Meestal denk je bij het horen van dat woord meteen aan een verschil in leeftijd. Dat is natuurlijk een factor, maar een generatiekloof kan ook betrekking hebben op andere punten. Daarbij kan het gaan over een andere leefcultuur, andere waarden, verwachtingen, ambities, enz. Laten we dat even schetsen met een voorbeeld uit de realiteit:

“Als ik een idee voorlegde tijdens mijn eerste jaar leiding, dan kwam er meestal als antwoord van de oudere leiding: we hebben dat vroeger al geprobeerd en dat werkte niet of bracht niets op. Of we kregen dan het antwoord: we doen dat altijd zo, we gaan dat nu niet veranderen.”

Bij dat voorbeeld kan je al merken dat een ambitieuze jonge leidingsploeg zo dus het deksel op de neus krijgt. Nochtans hebben ze goede bedoelingen en misschien zouden ze de zaken op een andere manier aanpakken dan hoe de leiding het vroeger deed. Als je dus een antwoord biedt op een vraag of voorstel van iemand, is het aangewezen om je eens in te leven in hoe die persoon het antwoord ontvangt.

Leidingsploeg op Ambriage

Wat te doen met generatiekloven?

Het oplossen van generatiekloven in de huidige leidingsploeg verloopt in twee stappen. Enerzijds moet je de bestaande kloof gaan genezen. Je moet dus op zoek gaan naar een manier om de huidige frustraties in de leidingsploeg op te lossen. Anderzijds moet je voorkomen dat generatiekloven in de toekomst nog ontstaan. Dat kunnen jullie doen door te werken aan een consequente ledenwerving en ledenbehoud. Vaak ontstaan kloven namelijk doordat er een of meerdere jaren geen of weinig leden leiding worden. Zo krijg je duidelijk generaties van leiding, met tussen die twee groepen een kloof, wat uiteindelijk resulteert in frustraties langs beide kanten. Ervoor zorgen dat er een consequente instroom is van nieuwe leiding kan zo generatiekloven voorkomen. Natuurlijk heb je dat als leidingsploeg niet altijd in de hand.

Hoe generatiekloven wegwerken?

Een geneesmiddel voor alle ziektes is er niet, daarom is er geen oplossing die voor elke leidingsploeg werkt. Het is belangrijk dat jullie zelf met een oplossing op de proppen komen. Je kan op een leidingskring eens praten over jullie verwachtingen tegenover elkaar en ten opzichte van het leiding zijn in het algemeen. Zo worden jullie verwachtingen tegenover elkaar bijgestuurd en kunnen jullie vervolgens gaan bemiddelen. Dat is een zwaar woord, maar het kan heel eenvoudig zijn. Neem nu het voorbeeld van aan het begin van het artikel.

De jonge leiding verwacht daar dat er meer naar hen geluisterd wordt als er een nieuw voorstel wordt gedaan en dat ze hun voorstel mogen uitvoeren. Doordat de ervaren leiding nu die verwachtingen kent, gaan ze sneller luisteren en kan iemand van de oudere leiding meehelpen met uitwerken. Het is belangrijk dat je naar elkaar luistert en dat je probeert elkaar te begrijpen.

  Om af te sluiten geven we nog enkele kleine tips mee die kunnen helpen:

   

  • Doe voldoende leuke dingen samen met de leidingsploeg. Laat bijvoorbeeld iemand het initiatief nemen om een leidingsspel te organiseren waarbij de leiding, nieuw en ervaren, samenwerkt om het spel te winnen.
  • Probeer jullie op de leidingskring zoveel mogelijk te mengen qua plaatsing aan tafel. Zorg dus dat niet alle jonge leiding aan één kant zit en alle ervaren leiding aan de andere kant. Anders lijkt het wel een spelletje schaken.
  • Maak groepsactiviteiten waarbij je een spel speelt over de afdelingen heen. Zo leren alle leden elkaar kennen en kan dat al een kleine opstap zijn naar hun samenwerking in de leidingsploeg.
  • Zorg er zoveel mogelijk voor dat in de werkgroepjes in de leidingsploeg nieuwe en ervaren leiding door elkaar zit. Ze kunnen zeker wat van elkaar opsteken en het is goed voor de continuïteit.

  Bouwen aan een team

  Wil jij meer weten over groepsdynamica? Bewaak jij altijd de sfeer in je leidingsploeg? En wil je eens letterlijk bouwen aan een team? Tijdens het Chiroweekend 'Bouwen aan een team' leer je welke rollen je in een groep kan opnemen en wissel je uit over problemen die (kunnen) voorkomen in je leidingsploeg. Tijdens het touwenparcours verleg je grenzen, maar zorg je ervoor dat iedereen zich veilig voelt. Bouwen aan een team gaat door van 7-9 februari 2020 in Westmalle.