Armoede

Armoede

Armoede

In Vlaanderen leeft een op de vijf kinderen in armoede. De kans is redelijk groot dat er in jouw Chirogroep kinderen zijn die het thuis financieel niet zo makkelijk hebben. Voor sommige ouders is het bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend om elke week een euro mee te geven voor een vieruurtje of vijf euro neer te leggen om te gaan schaatsen.

Volg deze 5 tips 

Hou je Chirojaar goedkoop

Inschrijvingsgeld, de aankoop van Chirokleren, een uitstapje naar zee, meegaan op kamp: de kosten stapelen zich gemakkelijk op. Hou er rekening mee dat vijf euro niet voor iedereen weinig geld is.

Misschien hebben jullie zelf wat reserve in de kas om bij te dragen bij kleine kosten? Door voor iedereen de kosten laag te houden, wordt er niemand geviseerd.

Heb oog voor de onzichtbare kosten van een Chirojaar. Om te zwemmen heb je een zwembroek nodig, op weekend heeft iedereen een veldbed en een slaapzak bij. Ook die kosten zijn niet voor iedereen evident. Jullie kunnen die onzichtbare kosten opvangen door bijvoorbeeld met je Chirogroep een aantal slaapzakken en veldbedden aan te kopen. Die kun je uitlenen aan kinderen die dat zelf niet hebben. Ouders kunnen dat dan bijvoorbeeld aanduiden op het inschrijfformulier.

Communiceer duidelijk

Communiceer met ouders over de financiële kant van jullie Chirowerking en laat hen weten welke oplossingen er zijn als ze moeite hebben om dingen te betalen.

Zet in jullie infoboekje informatie over mogelijke kortingen en afbetalingssystemen, bv. korting op het kampgeld als er meer dan twee kinderen per gezin mee op kamp gaan.

Zorg voor een vaste contactpersoon bij wie ouders terechtkunnen met vragen. Leg tijdens een huisbezoek uit dat jullie mee willen nadenken over oplossingen voor eventuele betaalmoeilijkheden.

Vermeld op alle briefjes voor activiteiten die geld kosten dat je de leiding kunt aanspreken als het niet lukt om het te betalen of zorg ervoor dat iedereen op het inschrijvingsformulier kan aanduiden dat ze graag gebruikmaken van een kortingstarief voor kansarme gezinnen.

Werk met spaarmogelijkheden of een afbetalingsplan

Als je het kampgeld in één keer moet kunnen neertellen, is dat een serieus bedrag. Geef de ouders de kans om elke maand te sparen voor het kamp. De kost wordt dan net iets draaglijker. Je kan ook werken met een flexibele kampprijs waarbij ouders die niets tekortkomen een deeltje kunnen bijbetalen voor het kamp van iemand anders. Vermeld dan duidelijk dat het daarvoor dient.

Hulp van buitenaf

Hopelijk vinden jullie binnen je eigen Chirogroep oplossingen. Anders kunnen ouders bij instellingen als het ziekenfonds of het OCMW terecht. de tegemoetkomingen van het ziekenfonds zijn er voor iedereen die aangesloten is. Het OCMW komt tussen voor gezinnen met een kansenstatuut.

En als de financiële ondersteuning van je leden je Chirogroep echt op haar financiële grenzen doet stoten, is er altijd nog Chiro Voor Chiro. Je groep kan via Chiro Voor Chiro een bijdrage krijgen of doen, om op die manier Chiro voor iedereen betaalbaar te maken.

Zorg voor een veilige omgeving

Kinderen en jongeren die opgroeien in armoede voelen zich vaak persoonlijk en maatschappelijk onveilig en onzeker. Het is fijn als die kinderen tijdens de Chironamiddag hun zorgen even opzij kunnen zetten. Jullie kunnen bijvoorbeeld op de leidingskring discussiëren over het dragen van Chirokleren. Is het nodig dat iedereen elke zondag verplicht van kop tot teen in Chirokleren komt? Misschien kunnen jullie werken met een tweedehandssysteem? Stof voor discussie!

En leiding die krap bij kas zit?

Voor hen gelden eigenlijk dezelfde tips. Het belangrijkste is om alles bespreekbaar te maken. Ga er niet te snel van uit dat bepaalde zaken er gewoon bij horen. Ook voor nationale Chiro-evenementen en vorming is er een sociaal tarief waar gebruik van kan gemaakt worden.

Chiropoly

Wil je jouw Chiro betaalbaar maken voor iedereen, maar weet je niet goed hoe te beginnen? Speel het Chiropoly-spel met je leidingsploeg! Stuur een mailtje naar diversiteit@chiro.be om het uit te lenen.