Lidgeld

Lidgeld

Een Chirowerking kost geld en de meeste groepen vragen daarom lidgeld. Ze bepalen zelf hoeveel dat bedraagt, gemiddeld ligt dat rond de 25 euro. Daarmee betalen ze het spelmateriaal en organiseren ze de activiteiten.  Voor de verzekering en de ondersteuning van Chirojeugd Vlaanderen betaalt elke groep 12 euro per lid aan de koepel, die verder alle administratie in orde brengt.  Lukt het je niet het lidgeld te betalen?  Bespreek het dat met de leiding, dan weten zij er wel een mouw aan te passen.

Tegemoetkoming lidgeld

Tip! Heel wat diensten betalen een deel van het inschrijvingsgeld terug.  en het is ook fiscaal aftrekbaar. Ga dus zeker langs bij je ziekenfonds, de jeugddienst, het OCMW, enz.  Hoeveel ze terugbetalen, en wat je daarvoor moet doen, verschilt van dienst tot dienst.

Subsidies voor Chirogroepen

De leidingsploeg wil liefst niet te veel lidgeld vragen.  Daarom zoeken ze naar andere inkomsten. Er gaat dus soms veel tijd naar activiteiten organiserendie het nodige geld in kas brengen.  Ze kunnen jouw steentje en muntje daarbij goed gebruiken.  Gelukkig springen de gemeenten en steden ook wel wat bij.  Vaak is er een beleidsplan uitgewerkt, dat een  basissubsidie toekent aan elke vorm van georganiseerd jeugdwerk.  Maar voldoende is dat niet.