Fiscaal attest kinderopvang

Fiscaal attest kinderopvang

Ouders kunnen extra jeugdbewegingskosten aftrekken van hun belastingen. Dat geldt voor kinderen onder 14 jaar en voor kinderen met een zware handicap onder 21 jaar. Het maximumdagbedrag voor 2022 is 14,40 euro per dag. Voor 2023 is dit 15,70 per dag. 

Sinds 27 januari 2022 bestaat er een modelattest dat je verplicht bent te gebruiken. Dat attest krijg je NIET meer van de gemeente maar je kan het op deze pagina downloaden. Vul het in en geef het mee aan de ouders zodat zij dat zelf kunnen aangeven bij hun belastingen. Vertel hen daarbij dat dit niet zal verschijnen in de voorberekening van hun belastingen.

Voor alle activiteiten voor kinderen onder 14 jaar waarvoor ouders extra bijbetalen, kunnen ze een fiscaal attest vragen: weekends, uitstapjes, bivak, enz. Om de administratieve last te beperken, raden we groepen aan om enkel voor het bivak een attest aan alle ouders te bezorgen en bij andere weekends dit op vraag van de ouders te doen. 

Het modelattest downloaden:

PDF bestand

Word bestand

Hoe vul je dat attest in? 

Algemene organisatiegegevens:

 • Naam van de instantie of de persoon die instaat voor de opvang: naam van de Chirogroep 
 • KBO-nummer: niet invullen
 • Adres van de instantie: het adres van de Chirogroep

Vak I:

 • Naam: gemeente ... (bv. gemeente Steenokkerzeel)
 • KBO-nr: niet invullen
 • Straat: straat van het gemeentehuis (bv.  Orchideeënlaan)
 • Postcode: postcode (bv. 1820)
 • Nr: postnummer gemeentehuis (bv. 17)
 • Gemeente: gemeente ( Steenokkerzeel)

Vak II:

Gegevens van de schuldenaar van de uitgaven voor de kinderoppas:

 • Naam, voornaam, rijksregisternummer, adres
  • De schuldenaar is degene die het kind ten laste heeft en de uitgave heeft gedaan voor de opvang, dus de ouder(s) of voogd. 
  • Het is ook mogelijk dat een ouder geniet van 'fiscaal co-ouderschap'. Beide ouders moeten dan (apart) een fiscaal attest indienen voor de door hen betaalde opvangperiode. Beiden zullen dan van een fiscaal voordeel kunnen genieten.

Gegevens van het kind:

 • Naam, voornaam, rijksregisternummer, geboortedatum, adres

Periode waarin het kind is opgevangen:

 • De data van jullie bivak
 • Aantal dagen
 • Dagtarief: deel de prijs die de ouders betaald hebben voor het bivak door het aantal dagen
 • Totaalbedrag

 

De velden die jullie zeker zelf moeten invullen zijn:

 • Algemene organisatiegegevens: volledig
 • Vak I: volledig
 • Vak II:
  • Naam van het kind
  • Aantal dagen + exacte data van deze dagen
  • Bedragen betaald voor die periodes
  • Totaalbedrag

De gegevens van de ouders en het rijksregisternummer kan je door de ouders zelf laten invullen.