Verbonden

Verbonden

Enkele gewesten samen vormen een verbond

Waarom?  Om gewesten te ondersteunen in hun opdracht door hen te begeleiden, te laten uitwisselen en te vormen; om leiding zich te laten verdiepen in hun begeleidingshouding en hen de weg te tonen naar verdere vorming; om de beweging draaiende te houden door mensen en informatie van het ene einde naar het andere te loodsen.

Vier basistaken

 • Gewesten: gewesten leren kennen en hen ondersteunen. Gewesten elkaar leren kennen en gewestleiding samenbrengen. Gewesten ondersteunen in hun SOM-taak voor groepen. 
 • Vorming: organiseren van Accu (animatorcursus), Haka (hoofdanimatorcursus) en Kick (instructeurcursus), praktische organisatie van de reflectiemomenten en vormende activiteiten voor leiding en leden (Ambriage, Krinkel, Aspitrant, enz.). 
 • Nationaal: een gezamenlijke structuur uitbouwen en uitdragen. 
 • Ploeg: inhoud en leven in de ploeg brengen. 

 

De tien verbonden

Er zijn tien verbonden binnen Chirojeugd Vlaanderen. Ontdek ze hier:

 

Inhoud

Informatie doorgeven? Een workshop geven? Gewesten ondersteunen? En – vooral – goed kiezen wat je als verbond gaat doen?
Dat doe je allemaal niet zonder enige achtergrond!

Daarom is inhoud een belangrijke pijler in de verbondswerking.

Een aantal elementen van deze inhoud:

 • De verbondsplanning: op dat scharniermoment leg je de doelstellingen vast van je verbondswerking voor het volgende jaar. Je houdt rekening met jullie evaluaties, met wat de gewesten en groepen willen en nodig hebben, met de staat van jullie ploeg, met de initiatieven en thema’s waar de grote Chiro mee uitpakt.
 • De evaluaties: je evalueert ieder initiatief, je maakt een evaluatie van jullie werking midden in het jaar en op het einde, je evalueert elkaar. Zo leer je van je ervaringen, van de anderen en van jezelf.
 • Inhoudelijke activiteiten: op een gewestleidingsbijeenkomst kunnen veel thema’s aan bod komen. Op vraag van een gewest zal je dan al eens iets moeten opzoeken, voorbereiden en brengen.
 • Het jaarthema: je brengt het jaarthema op Ambriage, misschien verwerk je het ook gewoon in je activiteiten. Die verwerking vraagt wel wat achtergrond en je moet al eens nadenken over hoe je dat het beste aanpakt.
 • De groepen: of het nu is om een workshop te begeleiden, vragen te beantwoorden op Kick of om samen met de SOM'ers van je verbond op zoek te gaan naar hoe je een groep het beste kunt ondersteunen op maat, je moet wel wat op de hoogte zijn van hoe je een groep kunt ondersteunen.
 • De gewesten: als je gewesten wilt ondersteunen, dan moet je al eens bij de rest van de verbondsploeg te rade gaan om mogelijke oplossingen te formuleren. Weten wat een gewest is en doet, is hierbij geen luxe.
 • De informatiedoorstroom: gewesten krijgen heel wat informatie. Per post, via Dubbelpunt, via de Kaderbrief, noem maar op. Maar soms zien ze door het bos de bomen niet. Het verbond kan hen hierin wegwijs maken, belangrijke dingen aanstippen, ingewikkelde zaken uitleggen en naar voren brengen wat aan de aandacht van het gewest dreigt te ontsnappen.
  Het verbond heeft een belangrijke rol in het aanbrengen of duiden van de informatie die het gewest aan de groepen moet doorgeven! Maar dan moet je ook zelf op de hoogte blijven. Wij sturen alvast ieder verbond alle zendingen die de groepen en gewesten krijgen.

 

Leven in de ploeg

Een verbondsploeg is meer dan een groep mensen die samenwerken. Werken aan leven in de ploeg is noodzakelijk om van die groep een ploeg te maken.

De verbondsleiding houdt in de gate dat er regelmatig gewerkt wordt aan leven in de ploeg.

Hier zijn enkele tips:

 • Spreek af op geregelde tijstippen en zorg ervoor de de vergaderingen niet te lang duren.
 • Zorg voor een tijdige en volledige planning met inspraak voor iedereen.
 • Samen evenementen organiseren of deelnemen aan activiteiten zorgt ook voor sfeer.
 • Bezoek samen gewestactiviteiten.
 • Kies iemand die het ploegleven extra in het oog houdt.
 • Af en toe een cadeautje, een kerst- of nieuwjaarsfeestje, een barbecuetje op het eind van het werkjaar, enz.
 • Coach elkaar, steun elkaar, vraag af en toe hoe het gaat.
 • Houd rekening met de verschillen in de ploeg.
 • Evalueer op tijd en stond.
 • Zorg regelmatig voor een ontspannend moment voor, na of tijdens de vergadering.