Solidariteit

Solidariteit

Waarom en hoe we aan solidariteit doen in de Chiro

Solidariteit

Graag zien en rechtvaardigheid zijn niet zomaar belangrijke Chirowaarden. 
We willen werk maken van solidariteit, streven naar gelijkwaardigheid en verbondenheid. Niet alleen in onze eigen buurt maar in de hele wereld. Of het nu gaat om mee te stappen in acties van partners om sociale uitsluiting tegen te gaan of om Chirogroepen toegankelijk te houden voor zoveel mogelijk kinderen, solidariteit staat centraal. 

Partners in solidariteit

Spoor ZeS, de dienst voor Zingeving en Solidariteit, werkt samen met Samen Tegen Armoede en Broederlijk Delen aan solidariteitsprojecten.  
Samen Tegen Armoede maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land. Ze doorprikken vooroordelen, activeren en ondersteunen ruim 100 lokale projecten. De campagne van Samen Tegen Armoede valt tijdens de advent.
Broederlijk Delen werkt samen met zo’n 130 lokale organisaties. Samen met die partnerorganisaties bestrijden ze succesvol armoede en ongelijkheid. Ze focussen op drie thema’s: recht op voedsel, duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen, en inspraak en vrede. Broederlijk Delen voert campagne tijdens de vasten.

Solidariteitsmaterialen

Voor iedere campagne van Samen Tegen Armoede en Broederlijk Delen maakt Spoor ZeS samen met onze partners materialen. We schrijven elk jaar twee tekstenboekjes die aansluiten bij de campagne. Daarnaast werken we voor elke campagne een vakoverschrijdend project voor de lagere school uit. Tot slot werken we ook twee keer per jaar een jongerenspel uit voor +12-jarigen.

Solidariteit in de Chiro

Er is veel kans dat er in jouw Chirogroep kinderen zitten die het thuis financieel niet gemakkelijk hebben. Deze tien concrete tips over armoede in de Chiro kunnen je helpen om hiermee om te gaan. Heeft je Chirogroep het echt moeilijk door de vele kinderen in (kans)armoede, dan kun je een beroep doen op het Solidariteitsfonds. Als je een beetje extra hebt, kan jouw Chirogroep zich solidair opstellen en een bijdrage storten in dat fonds.  

Spoor ZeS in de klas

Voor scholen hebben we een aparte website met meer uitleg over de solidariteitsmaterialen voor het onderwijs. Je vindt alles op spoorzesindeklas.be.

Bezig met laden...