Zingeving

Zingeving

Zeg, weet je wie, wat, waarom? Of weet je ook hoe laat?
We hebben weleens vragen waar geen antwoord voor volstaat.
We kunnen samen zoeken in de ploeg
of soms is stil genieten al genoeg.
(Jaarthemalied ZINderINg)

Zin in Chiro

Aan Chiro doen is zinvol, dat moet niemand je vertellen. Getuigenissen tonen dat het vooral samen beleefde ervaringen zijn die zin geven aan Chiro. Het is tijdens die momenten dat je voelt dat er iets bijzonders is, dat er méér is. Het is dan ook vanuit die ervaringen – zowel positieve als negatieve – dat we aan zingeving willen bouwen. We stellen daarbij vier ervaringen centraal: verwondering, verbondenheid, verontwaardiging en onmacht.
Lees er meer over in onze visietekst:

Zingevingsmaterialen

Spoor ZES, de dienst voor Zingeving, Engagement en Solidariteit, biedt materiaal aan om je te helpen die momenten bewuster te beleven of er even bij stil te staan.

In onze zingevingsdatabank vind je een heleboel teksten en methodieken om een zingevingsmoment in elkaar te steken of om kort stil te vallen met je groep. 
Nog niet voldoende methodieken? Bekijk dan ook eens #dagenvolchiro om dat grote Chirogevoel ten volle te beleven. 

Spoor ZES werkte ook een aantal bundels en boeken uit vol inspiratie om jouw zingevingsmoment vorm te geven:

  • Tussend'Oortjes: Drie bundels met momentfiches die de beste wek-, openings-, tafel-, sfeer-, bedankings-, vergader- en slotmomentjes beschrijven.
  • Het Baggerboek en Neerslag: Twee boeken met verhalen, anekdotes en tekstjes die je kunnen helpen om zingevingsmomenten vorm te geven.

Deze materialen zijn te verkrijgen in De Banier.

Chiro in de zingevingskaders

Is Chiro nog katholiek of niet? 

Een vraag die we wel eens krijgen.
Wel, de Chirobeweging is ontstaan vanuit de katholieke Kerk, zoals de meeste jeugdbewegingen in Vlaanderen.

Vanuit onze hedendaagse Chirovisie willen we werken aan een Chiro die voor alle kinderen en jongeren kansen biedt. Daarom dat we ons zijn gaan omvormen naar een pluralistische organisatie die christelijk geïnspireerd is.

Wat wil dat nu zeggen?

In de eerste plaats willen we met ons zingevingsmateriaal werken aan onze visie op zingeving. We laten Chirogroepen stilstaan bij de vier basiservaringen: verwondering, verbondenheid, verontwaardiging en onmacht. Om dat te stimuleren, bieden we allerlei werkvormen aan. Die werkvormen bestaan uit materiaal dat uit verschillende godsdienstig neutrale en minder neutrale kaders kan komen. Neem maar eens een kijkje op onze zingevingsdatabank en je zal zien hoe gevarieerd het aanbod is.

Aangezien we nog altijd christelijk geïnspireerd zijn en de vraag bij onze Chirogroepen naar materiaal vanuit het christelijk zingevingskader nog steeds groot is, bieden we dergelijk materiaal ook aan. We letten er wel op dat we voldoende andere (godsdienstige) tradities betrekken bij het uitwerken van die materialen.

Ben je benieuwd hoe we dat doen? Neem dan eens een kijkje naar onze Christus Koning- en bivakvieringen of ga aan de slag met de tips om zelf een viering of bezinningsmoment in elkaar te steken.

Contact

Spoor ZES, de dienst voor Zingeving Engagement Solidariteit.