Spoor ZeS

Spoor ZeS

Spoor ZeS, dé dienst voor Zingeving en Solidariteit

Spoor ZeS is een dienst van de Chiro. Met een grote Z en S, want die staan voor de twee thema's waar we rond werken: zingeving en solidariteit.
Met enkele vrijwilligersploegen die ondersteund worden door beroepskrachten geven we die twee thema's vorm. Dat doen we zowel voor de Chiro als voor het onderwijs. Voor het onderwijs hebben we een aparte webstek. 

Zingeving

Spoor ZeS wil je inspiratie geven om Chiro nét dat ietsje meer te maken. Om die momenten die alles de moeite waard maken eventjes vast te houden. Om stil te kunnen vallen, bij gebeurtenissen of bij de wereld om je heen, zonder zweverig te worden.
Een origineel afsluitertje voor een heel fijne Chironamiddag of inspiratie voor een zinvol moment op bivak? Of een kort tekstje om er weer tegenaan te gaan? Spoor ZeS heeft het voor jou!
Zoek teksten of zingevingsmethodieken op de zingevingsdatabank , bekijk het stappenplan om een bezinning of viering voor te bereiden , of doe mee aan #DagenVolChiro.
 

Solidariteit

In de Chiro zijn we verontwaardigd over het onrecht in de wereld. Daarom willen we aandacht geven aan armoede en onrecht, hier en in de rest van de wereld.
Omdat de Chiro een plaats is om te spelen, werkt Spoor ZeS ieder jaar twee jongerenspelen uit. Een onderdompeling in een andere cultuur of in armoede via een inleefspel wakkert het solidariteitsgevoel aan.
Voor het lager onderwijs werkt Spoor ZeS jaarlijks twee lagereschoolprojecten uit. Via een verhaal en speelse methodieken brengen we de campagnes van Broederlijk Delen en Samen Tegen Armoede naar de klas.
Met het tekstenboekje reiken we hedendaagse teksten en (gespreks)methodieken
aan die ook vertrekken vanuit de campagnes van Broederlijk Delen en Samen Tegen Armoede.

Workshops

Naast materialen over zingeving en solidariteit geeft Spoor ZeS ook workshops. Zowel gewesten als verbonden kunnen die workshops aanvragen voor hun vormende leidingsactiviteiten.

Workshop Tussend'Oortjes

We gaan op zoek naar momentjes die voor sfeer zorgen en je zondag of je kamp onvergetelijk maken. Geen workshop om dode momentjes op te vullen, maar een om alledaagse tijdstippen een tikkeltje meer te geven.

Workshop Jongerenspel

Onze inleefspelen vertellen vaak een verhaal. Ze behandelen thema's die op een gewone Chirozondag minder snel aan bod komen, zoals armoede in Vlaanderen of specifieke problemen in het Zuiden (waterschaarste, ontginning, verwoestijning...). Tijdens de workshop maken de deelnemers kennis met het laatste nieuwe spel en dat krijgen ze ook mee om in hun eigen Chirogroep te spelen.

Workshop Pesten

Pesten, het gebeurt zelfs in de Chiro. Zowel met woorden als met daden. Pesten, gepest worden, of gewoon volgen, er hangt een negatieve sfeer over en we willen er het liefst zo snel mogelijk van af. Maar hoe pak je dat concreet aan? Welke tips zijn er zoal bekend om hiermee om te gaan?

Workshop Omgaan met rouwen en afscheid

Omgaan met afscheid, dood en rouw. Niet eenvoudig. Daarom houden we het laagdrempelig in de workshop voor (toekomstige) animatoren. De workshop voor kadermedewerk(st)ers gaat wat dieper.

Een workshop kun je aanvragen op het aanvraagformulier. 

Meewerken?

Bekijk de verschillende werkgroepen en laat iets van je horen.

Je bent welkom!

Contact

Spoor ZES, de dienst voor Zingeving Engagement Solidariteit.