Hoe kiezen we een goed doel?

Hoe kiezen we een goed doel?

Eindejaar, een periode vol goede voornemens. Heel wat Chirogroepen zijn druk in de weer om zich in te zetten voor goede doelen en om mensen samen te brengen tijdens gezellige winteractiviteiten. Een mooi voorbeeld van samenhorigheid. Maar hoe kies je een goed doel?

Vier vragen om te stellen

Er zijn tal van goede doelen. Maar hoe kies je er daar nu één van? Aan de hand van deze vier vragen hopen we jullie op weg te helpen om een goed doel te kiezen dat niet alleen aansluit bij jullie Chirogroep, maar waarbij jullie opbrengst echt goed terechtkomt.

Is het goede doel nabij?

Groepen kiezen soms voor organisaties die onderzoek doen naar de ziekte waaraan iemand van de leidingsploeg lijdt of overleden is, of omdat er iemand van hun oud-leiding betrokken is bij die vzw. Een andere reden kan zijn dat de organisatie actief is in jullie wijk, stad of gemeente en dat dus ook jullie of jullie leden mee de vruchten plukken van het initiatief. Stel je dus de vraag wat jullie bindt met jullie goed doel en waarom dit initiatief jullie raakt of aanspreekt.

Is het goede doel transparant?

Niet iedereen die geld inzamelt voor een goed doel doet dat met dezelfde bedoelingen. Het ingezamelde geld komt dus – helaas – niet altijd terecht waar het beloofd is. Daarom is het belangrijk om na te gaan hoe open de organisatie is over haar werking en fondsenwerving. Informeert de organisatie haar vrijwilligers en schenkers eerlijk over wat ze doen en over welk deel van het geld waar naartoe gaat? Hebben jullie er een idee van naar welk project jullie geld zal gaan en houdt de organisatie jullie op de hoogte van wat er met jullie schenking gebeurt?

Is het goede doel duurzaam?

Er wordt weleens gezegd: “Geef mensen geen vis, maar leer hen vissen.” Helaas is niet elk initiatief even duurzaam en effectief op lange termijn. Als Europese landen bijvoorbeeld voedseloverschotten exporteren naar ontwikkelingslanden, dan heeft dat weleens tot gevolg dat lokale boeren hun producten niet meer verkocht krijgen omdat ze niet kunnen concurreren met die dumpingprijzen.
Stel je dus de vraag of een organisatie leert vissen, dan wel vis geeft. Alsook: wil men wel vissen? Mensen ter plaatse weten namelijk het beste wat ze willen en nodig hebben en het is dus belangrijk dat initiatieven hen laten beslissen. Dat is duurzaam en vertrekkend vanuit de kracht van de mensen.
Ook jullie samenwerking kan duurzaam zijn. Zo kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om je niet te beperken tot één keer geld inzamelen. Schenk bijvoorbeeld elk jaar aan hetzelfde goede doel of sta een heel jaar lang vijf of tien procent van jullie winst af.

Is er sprake van betrokkenheid bij het goed doel?

Een laatste vraag die jullie kunnen stellen, is hoe jullie Chirogroep betrokken is en wordt bij het goed doel. Geld inzamelen is natuurlijk positief, maar aan jullie leden en ouders uitleggen waarom jullie geld inzamelen is minstens even belangrijk. Bekijk dus eens of je een spel kan spelen over de thema's waar jullie goed doel mee bezig is. Daarbij zijn er trouwens nog andere manieren om jullie steentje bij te dragen. Denk bijvoorbeeld maar aan een opruimactie voor zwerfvuil, of folders bussen. Ga dus gerust in gesprek met een goed doel over hoe jullie kunnen bijdragen aan hun werking. Nodig hen uit en geef hen de kans om uit te leggen wat ze exact doen en waar ze voor staan. Je kan daarbij ook samen bekijken welke solidariteitsactie jullie gaan organiseren. Misschien hebben ze trouwens net een heleboel extra handen nodig in plaats van geld?

Ten slotte heeft het ook zin om af te toetsen of de werking en visie van de organisatie overeenkomen met de Chiromissie en -waarden. Is de organisatie gemeenschapsgericht? Is er participatie en inspraak, zowel van schenkers als van vrijwilligers? Is het initiatief gericht op kinder(recht)en?

Geld inzamelen voor 11.11.11

Chiro Voor Chiro

Chiro Voor Chiro is een project om Chiro voor iedereen betaalbaar te maken. Heel wat Chirogroepen hebben leden die het thuis financieel moeilijk hebben.

Tegelijk zijn er heel wat groepen met een stevige bankrekening, of succesvolle winstgevende activiteiten. De ene Chirogroep kan dus de leden van een andere Chirogroep helpen. Zo maken we samen de Chirodroom waar: Chiro voor iedereen mogelijk maken. Solidariteit troef!

Partners van de Chiro

Voor de Chiro is rechtvaardigheid belangrijk. Het is een voorwaarde voor zelfontplooiing en duurzame vrede. Om die reden werken we samen met Broederlijk Delen en Welzijnszorg. Zo werken we structureel mee aan sociale rechtvaardigheid, zowel in ons eigen land als in het Zuiden.

Spoor ZES maakt jaarlijks een jongerenspel voor die partners. Dit jaar kreeg je het spel ‘Plan B's’ in de brievenbus, dat je inzicht geeft in de drempels binnen jouw Chirogroep en in hoe je die wegwerkt. Dat spel hebben we samen met Welzijnszorg gemaakt.

Wil jij met je Chirogroep meewerken aan sociale rechtvaardigheid? Dan kan je altijd een actie organiseren voor onze partners, zoals:

1. Soep op de stoep voor Welzijnszorg

Een kraampje met soep voor jullie Chiroheem? Gezellig tijdens de wintermaanden!

2. Koffiestop voor Broederlijk Delen

Een kopje koffie, een tasje thee en wat gebak: wie houdt daar nu niet van? Overtuig de ouders aan de schoolpoort ervan dat Chiro meer is dan spelen. Jullie zetten je in voor de buurt én voor het goede doel.

3. Wenskaarten verkopen voor Broederlijk Delen

Verkoop met je Chirogroep wenskaarten voor Broederlijk Delen. Daarbij kan je ook zelf een voorraadje aanleggen om in de loop van het jaar te versturen naar de leiding voor hun verjaardag, examens, enz.

4. Noord-Zuid Quiz van Broederlijk delen

Houden jullie van quizzen? Met de kant-en-klare Noord-Zuidquiz boksen jullie in no time een gezellige avond in elkaar waar heel de buurt aan kan deelnemen.

Laat de leden mee beslissen

Laat je leden gerust mee kiezen voor welk goed doel jullie een actie organiseren. Zo zijn ze mee(r) geëngageerd om jullie actie te steunen en wie weet springen de oudste afdelingen zelfs mee op de kar. Of helpen een aantal schattige speelclubbers jullie wel een handje. Maak er bijvoorbeeld een show van en stel alle goede doelen voor die in de running zijn, waarna leden kunnen stemmen. Of laat de leden goede doelen nomineren en kies er met de leiding (aan de hand van de bovenstaande vragen) een uit. De mogelijkheden zijn eindeloos, net zoals jullie inzet.

Lichtjesactie