Ondersteun jeugdwerk als stad of gemeente

Ondersteun jeugdwerk als stad of gemeente

10 tips om Chirogroepen te ondersteunen

We vroegen in 2019 aan Chirogroepen wat zij van de ondersteuning door hun jeugddienst vinden. Daaruit bleek dat 49,41% van de Chirogroepen die als goed ervaart.  26,04% gaf aan dat ze de ondersteuning niet slecht maar ook niet goed vinden. 16,86% vindt ze heel goed. 2,96 % vindt ze dan weer heel slecht. 4,73% van de bevraagde groepen wist niet wat te antwoorden op die vragen.  

De meerderheid van onze groepen is dus tevreden met de ondersteuning van de jeugddienst. Toch zijn er ook wat groepen die nood hebben aan meer ondersteuning. Kom hier meer te weten over hoe jij daaraan kan bijdragen. 

1. Werk samen met ons 

Samen met onze gewesten, verbonden, volwassen begeleiding en andere vrijwilligers staan we onze groepen met raad en daad bij. Maar dat kunnen wij niet alleen. Ook jij bent vaak een eerste aanspreekpunt voor onze groepen. Jij kent de ruime jeugd(werk)situatie binnen de gemeente, ziet hoe jeugdwerkingen groeien of het juist moeilijker krijgen, hoe hun lokalen verouderen, enz.  

Lees hier meer over het gewest en het verbond.   

2. Contacteer de educatief medewerkers 

Neem contact op met de educatief medewerk(st)ers als een groep een probleem heeft, bv. lokalennood, leidingstekort of conflicten. Ook als een groep informatie nodig heeft die je als jeugdconsulent niet kunt bieden, kun je bij ons terecht. Het is voor ons altijd interessant om te horen welke groepen met welke vragen zitten. Omgekeerd zullen wij, als de situatie van de groep sterk lokaal bepaald wordt, ook jouw hulp inroepen. Zo kunnen we onze groepen meer, beter en concreter ondersteunen zonder naast elkaar te werken. In de folder die je in onze zending kreeg, vind je contactinformatie van de educatief medewerkers.  

3. Raadpleeg onze expertise 

Als het gaat over hoe groepen met bepaalde zaken omgaan (drugs, alcohol, imago, enz.) – en als je je daar vragen bij stelt – kan je ons altijd contacteren. In overleg kunnen we onze kennis en expertise bundelen om tot een stappenplan te komen waarmee we de groep nog beter kunnen helpen. De Chirowebsite staat vol met tips en tricks waarmee we jou op weg kunnen helpen.  

stoelen buiten

5. Wees toegankelijk 

Als jeugdambtenaar ben je het aanspreekpunt waar jongeren en jeugdwerk gemakkelijk bij terechtkunnen. Jij kan een spilfiguur zijn bij het opvangen van specifieke problemen. Zorg er dus voor dat jullie als jeugddienst toegankelijk zijn en laat weten met welke vragen ze bij jullie terechtkunnen. Maak hen daarnaast wegwijs in materiële en logistieke ondersteuning vanuit de gemeente: subsidies, kampvervoer, uitleendienst, enz. 

6. Maak het aanbod mee bekend 

Maak het aanbod van het jeugdwerk mee bekend door er aandacht aan te besteden in de stedelijke communicatie. Dat kan via de website van de gemeente, door verspreiding van materiaal in gemeentelijke zwembaden, culturele centra, bibliotheken, het OCMW en uiteraard via de scholen. Verspreid naast contactgegevens ook fotomateriaal en levendige getuigenissen. 

7. Bouw bruggen 

Wees een brugfiguur tussen de Chirogroepen, de beleidsmakers en alle andere mogelijke netwerkpartners. Breng bijvoorbeeld een Chirogroep die moeilijkheden ervaart met communiceren met anderstalige ouders in contact met organisaties die hen daarbij kunnen helpen. 

Bouw ook mee aan bruggen naar nieuwe doelgroepen. Kan jij ervoor zorgen dat het jeugdbewegingsaanbod wordt voorgesteld in het inburgeringstraject voor nieuwkomers? Of dat de plaatselijke Turkse slager een sessie halal koken komt geven op de jeugdraad? 

spelende kinderen

8. Bied financiële en materiële ondersteuning 

Als gemeente kan je het jeugdwerk een pak vooruit helpen bij het aanbieden van materiële ondersteuning. Voor een Chirogroep zijn een uitleendienst voor spel- of fuifmateriaal en herbruikbare bekers  interessant. Maar ook infrastructuur is een belangrijke voorwaarde om als Chirogroep je werking te organiseren.  

Verder beschikken sommige groepen over weinig middelen. Dat extra duwtje in de rug kan het verschil maken voor hen. Meer informatie over hoe je Chirogroepen financieel kan ondersteunen, lees je op deze webpagina.  

9. Bouw een kindvriendelijke stad of gemeente 

Jeugdwerk is sterk gebaat bij een gemeente die werkt aan kindvriendelijkheid. Meer informatie over hoe je een kindvriendelijke stad of gemeente kan worden, vind je op de website van Bataljong.  

Daarnaast zijn er een pak zaken die je kan doen om als gemeente jeugdwerkvriendelijker te zijn. Lees er hier meer over.  

10. Heb extra aandacht voor onze groepen in de stad  

Stadsgroepen hebben relatief kleine leidingsploegen. De draagkracht van de groep is dus kleiner, wat het voor de leiding zwaarder maakt om er – naast de Chiroactiviteiten op zondag – nog allerlei taken bij te nemen. Laat daarom groepen die een tijdje niets van zich hebben laten horen niet links liggen. Werk daarvoor samen met de gewestploeg of de vrijwilligers/beroepskracht van de stadswerking in Antwerpen, Gent of Brussel.

Dansen