De jeugddienst en jouw Chirogroep

De jeugddienst en jouw Chirogroep

Als je Chirogroep met een probleem zit, kan je naast je direct netwerk (VB, proost, ouders, oud-leiding) ook aankloppen bij het gewest, het verbond, de parochie, de jeugdraad én de jeugddienst.

De jeugddienst is een onderdeel van de gemeente. Hij kan ook binnen de vrijetijdsdienst of de welzijnsdienst zitten. De jeugddienst is er helemaal om je Chirogroep mee te ondersteunen.

De meeste gemeenten hebben een jeugdconsulent. Die persoon werkt op de jeugddienst en heeft als belangrijkste taak 'het begeleiden en ondersteunen van het jeugdwerk”' Meer informatie over de rol van de jeugdconsulent en de jeugddienst vind je op de website van de Vlaamse Vereniging voor Jeugddiensten.

Met welke vragen kun je terecht op de Jeugddienst?
 • Welke subsidies kunnen we aanvragen en hoe moet dat?
 • We hebben problemen met onze lokalen. Hoe moeten we dat aanpakken?
 • Waarvoor kunnen we allemaal bij de gemeente terecht?
 • We hebben veel te weinig leiding voor volgend jaar. Kunnen jullie ons wat tips geven?
 • We willen graag in de jeugdraad met onze groep. Kan dat?
   
Jouw gemeente kan je ChiroGROEP op veel manieren ondersteunen
 • Met subsidies: bv. voor de werking, het bivak, verbouwingen, projecten, enz.
 • Met materiële dienstverlening: uitleendienst met fuifmateriaal, nadarhekkens, kampvervoer, onderhoud speelterrein, enz.
 • Met algemene ondersteuning bij jullie werking: bv. doorverwijzen naar organisaties die jullie tips kunnen geven over werken met een kind in armoede of een vluchteling
 • Door workshops te organiseren die interessant zijn voor je Chirowerking: bv. een EHBO-cursus, brandveiligheid, omgaan met kinderen met moeilijke problemen

 

Vragen van jeugdconsulenten over de Chiro

Als je jeugdconsulent vragen heeft over de ondersteuning van de Chiro en haar verbonden en gewesten kun je hem of haar altijd doorverwijzen naar chiro.be/jeugdconsulenten. Op die pagina vindt een jeugdconsulent informatie over de Chiro, op maat van jeugddiensten.