Back to top

Welkom

0 

De informatie

Op deze pagina vind je informatie over Chiro speciaal gebundeld voor gemeentelijke en provinciale jeugdconsulenten.

Waarom? Jeugdconsulenten zijn onze partners in de ondersteuning van Chirogroepen. Wij proberen Chirogroepen zo goed mogelijk te ondersteunen. Zo staan onze gewesten, verbonden en nationale structuur altijd klaar om hen met raad en daad bij te staan. Maar we kunnen dat niet alleen. Ook jij als jeugdconsulent ondersteunt Chirogroepen, dag in dag uit.

Spijtig genoeg weten we niet altijd van elkaar wie welke vorm van ondersteuning aanbiedt. Daardoor werken we soms naast elkaar.

Met het bundelen van informatie op maat van jeugdconsulenten, hopen we dat jij, als jeugdconsulent, ons beter leert kennen en gemakkelijker de reflex zal maken om contact op te nemen met een Chirosecretariaat.

Wij rekenen alvast op een goede samenwerking!

Neem contact op met de educatief medewerk(st)ers als een groep problemen heeft, bv. lokalennood, leidings- of ledentekort, conflicten. Ook als een groep informatie of ondersteuning nodig heeft, die jij als jeugdconsulent niet kunt bieden, willen we graag dat je contact opneemt met het regionaal Chirosecretariaat. Op die manier kunnen we elkaar aanvullen in de ondersteuning van die groep.