Wat met het kampgeld?

Wat met het kampgeld?

Zo hou je je kamp betaalbaar

Liepen jullie door corona inkomsten mis die jullie normaal gebruiken om jullie bivak te organiseren? Die zou je kunnen compenseren door het kampgeld te verhogen. Maar denk goed na voor je zo'n beslissing neemt! Corona heeft immers voor iederéén een impact gehad. Het zou jammer zijn als leden niet mee kunnen door een te hoge financiële drempel.

In een notendop:

 • Verhoog je kampgeld niet zomaar.
 • Kunnen jullie iets extra's doen voor gezinnen die het minder breed hebben?
 • Via het ziekenfonds en de belastingen kunnen ouders wel wat centjes terugkrijgen.
 • Een kamp brengt voor ouders ook los van het inschrijvingsgeld nog extra kosten mee, bv. extra kampeer- en speelmateriaal. Heb daar oog voor.

Verhoog het kampgeld niet zomaar

Het kampgeld verhogen kan voor sommige gezinnen een groot verschil betekenen. Sta stil bij zo'n beslissing (Is het echt nodig? Wat is de impact voor de leden? Hoe zit het voor gezinnen met meerdere kinderen in de Chiro?) en ga na of er alternatieven zijn om misgelopen inkomsten te compenseren. Enkele pistes die jullie kunnen bekijken:

 • Informeer bij jullie gemeente of zij iets voor jullie kunnen doen.
 • Hebben jullie nog een reservepotje voor speciale situaties of noodgevallen? Misschien is dit wel een gelegenheid om (een deel van) dat potje aan te spreken.
 • Zijn er uitgaven voor het kamp waarop jullie kunnen besparen? Je kan het bivakbegrotingssjabloon gebruiken om zicht te krijgen op jullie kosten.
 • Zijn er nog andere manieren om wat extra geld in het laatje te krijgen? Kan je bijvoorbeeld toch een coronaveilige kasactiviteit organiseren?

Betaalbaar bivak voor iedereen

Wat kan je zelf doen?

Bekijk zeker ook andere manieren waarop je het bivak betaalbaar kan houden voor al jullie leden.

 • Een afbetalingsplan voor het kampgeld
 • Sociaal tarief (verminderd kampgeld) voor wie het nodig heeft
 • Kampmateriaal uitlenen, zodat ouders dat niet per se moeten aankopen (bv. veldbedjes, slaapzakken, enz.)

Hebben jullie als Chirogroep niet voldoende middelen om daarin bij te springen? Dan kan je altijd een beroep doen op Chiro Voor Chiro.

Ziekenfonds en belastingsvermindering

Via het ziekenfonds kunnen ouders ook een tegemoetkoming krijgen voor het bivak. 

--> Na het kamp bezorg je ouders een bewijs van deelname.

Voor kinderen t.e.m. 14 jaar hebben ouders recht op belastingvermindering.

--> Het attest voor de belastingvermindering krijg je via jullie gemeente, jullie delen dat dan uit aan de ouders.

Communiceer

Maak alle informatie over kortingen, afbetalingssystemen en tegemoetkomingen bekend in jullie infoboekje, op jullie website en bij de inschrijvingen. Zorg ook voor een vaste contactpersoon bij wie ouders terechtkunnen met vragen. Zo kunnen jullie ervoor zorgen dat er geen financiële drempel ontstaat om deel te nemen aan jullie kamp!  

Andere, onvoorziene uitgaven

Besef dat de inschrijvingsprijs voor het kamp lang niet de enige kost is voor ouders. Denk maar aan het nodige materiaal dat een kind moet meenemen op bivak. Een luchtmatras, een slaapzak, voldoende speelkleren, meerdere paren schoenen, verkleedkleren, zakgeld voor kaartjes en postzegels, een zwemoutfit, enz. Dingen die voor jou vanzelfsprekend lijken, zijn voor anderen een hele opgave. Enkele oplossingen:

 • Neem met de leiding wat extra spullen mee.
 • Doe een inzamelactie waarbij ouders extra spullen kunnen uitlenen aan kinderen die het nodig hebben
 • Doe een aanvraag bij Chiro Voor Chiro om materiaal aan te kopen voor kinderen die er nood aan hebben

Informeer ouders over die oplossingen en maak je systeem zo laagdrempelig mogelijk.