Bivak en centen

Bivak en centen

Een bivak en een jaarwerking kosten centen.

Tip: maak een (bivak)begroting op. Hieronder een handig sjabloon dat je hierbij kan helpen:

Ook voor ouders is het bivak een hap uit het budget. Gelukkig zijn er voor hen twee manieren om een tegemoetkoming te krijgen: Via de hulp van de ziekenfondsen door de gemaakte kosten vaak ook fiscaal in te brengen.

Ziekenfondsen

Er zijn een aantal ziekenfondsen die een deel van je kamp - of lidgeld terugbetalen. Hoeveel de terugbetaling bedraagt, hangt af van ziekenfonds en van de regio.

Voor de tegemoetkoming moet je het bewijs van deelname aan een jeugdwerkinitiatief ingevuld aan je mutualiteit bezorgen. 

We sommen ter illustratie de kortingen van de twee grootste Mutualiteiten hieronder op. Ben je bij een andere mutualiteit? Dan moet je even bij hen nagaan hoe de regeling exact is. 

CM 

  • Kamptegemoetkoming van 5 euro per kampdag.
  • De kamptegemoetkoming kan je combineren met de tegemoetkomingen voor openluchtklassensportkampen en speelplein. In totaal wordt tot 100 euro per jaar terugbetaald. 

Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ)

  • Tegemoetkoming lidgeld tot 20 euro per jaar.  
  • Kamptegemoetkoming: Dan krijg je tot € 5 per dag per kind tot maximaal 10 of 20 dagen per kalenderjaar terug, afhankelijk van je aansluitingsdatum.

Fiscaal aftrekbaar

Voor kinderen onder 12 jaar, waarvoor ouders extra bijbetalen, af te trekken van de belastingen. Voor kinderen met een zware handicap is sinds 2010 de leeftijdsgrens opgetrokken van 12 naar 18 jaar. Om aanspraak te kunnen maken op die belastingsvermindering, hebben de ouders een attest nodig. Dat attest moet door de gemeentelijke jeugddienst aan de Chirogroep bezorgd worden. Vraag het dus zeker aan jouw leiding!

Het attest bestaat uit twee delen:

  • Het eerste deel vult de gemeente in. Hierin bevestigt ze dat ze Chiro X erkent als jeugdwerkinitiatief en geeft bv. 100x hetzelfde erkenningsattest aan de Chirogroep.
  • Het tweede deel vult de Chirogroep in voor elk kind onder de 12 jaar dat meegaat op bivak. Daarna geef je het attest aan de ouders. Bespreek met de leidingsploeg of je dat standaard aan de ouders bezorgt of enkel op vraag.

Voor alle activiteiten voor kinderen onder 12 jaar waarvoor ouders extra bijbetalen, kunnen ze een fiscaal attest vragen: weekends, uitstapjes, bivak, enz. Om de administratieve last te beperken, raden we groepen aan om enkel voor het bivak een attest te bezorgen.

Neem zeker contact op met de jeugddienst en vraag op welke manier jouw gemeente de attesten bezorgt.

Chiro voor Chiro

Wil je een inspanning doen voor leden/ouders die het financieel niet zo breed hebben? Denk aan: extra slaapzakken of veldbedjes voorzien, zodat deze kinderen toch mee op kamp kunnen? 

Geweldig idee! Via Chiro voor Chiro kan je hier zelfs financiële steun voor aanvragen.