Speelclub (8-10 jaar)

Speelclub (8-10 jaar)

Hoe ga je het beste om met je speelclubbers? Je vindt hier een aantal tips die je als speelclubleiding helpen om het beste uit je speelclub en je activiteiten te halen.

Hoe ga je het beste om met je speelclubbers? Je vindt hier een aantal tips die je als speelclubleiding helpen om het beste uit je speelclub en je activiteiten te halen.

 1. Peil naar de interesses van je speelclubbers, ze zullen het leuk vinden dat die mee je programma beïnvloeden. Fantasie werkt nog altijd, maar ze zullen niet meer alles van je aannemen.

 2. Geef je speelclubbers inspraak door samen eenvoudige regels en afspraken op te stellen. Door hun grotere bewustzijn heeft een speelclubber al beter zicht op wat al dan niet rechtvaardig is.

 3. Pas afspraken consequent toe, speelclubbers zullen verontwaardigd zijn als je dat niet doet.

 4. Wees geboeid door en enthousiast over de leefwereld van je speelclubbers. Luister geïnteresseerd naar hun verhalen en antwoord zo goed mogelijk op de talrijke vragen.

 5. Geef het goede voorbeeld: als leiding heb je een grote invloed op het gedrag van je speelclubbers.

 6. Heb oog voor een evenwichtige groepsverdeling tijdens activiteiten. De eerste vriendenkliekjes worden bij de speelclub gevormd en zo voorkom je dat dezelfde leden altijd bij elkaar zitten.

 7. Besteed extra aandacht aan de ouders van je speelclubbers:

  • Informeel contact: babbeltje na een activiteit, aanspreken op straat, enz.

  • Formeel contact: doe een huisbezoek of houd een infoavond.

  • Nodig ouders een keer uit op één van je speelclubactiviteiten.

Speelclubbers (8-10 jaar) genieten enorm van spelen. Ze zijn jong maar al iets mondiger. Fantasie vormt nog altijd een deel van de speelclubleefwereld, maar de realiteit neemt meer en meer een centrale plaats in. Speelclubbers hechten veel belang aan een eerlijk spelverloop met een verdiende winnaar, onrechtvaardigheid wekt boosheid op. Ze zijn enorm nieuwsgierig en leren veel bij van hun omgeving, dus ook van hun leiding. Vraag hen echter niet om lang stil te zitten, want speelclubbers bruisen van de energie.

Inspiratie nodig voor een goede speelclub-activiteit? Kijk zeker eens op onze Spelendatabank