Ribbels (6-8 jaar)

Ribbels (6-8 jaar)

Hoe ga je het beste om met je ribbels? Je vindt hier een aantal tips die je als ribbelleiding helpen om het beste uit je ribbels en je activiteiten te halen.

Hoe ga je het beste om met je ribbels? Je vindt hier een aantal tips die je als ribbelleiding helpen om het beste uit je ribbels en je activiteiten te halen.

 1. Voorzie fantasierijke activiteiten of steek je spel in een creatief kleedje.

 2. Vrij spel vormt een mooie afwisseling op regelspelen. Zorg voor genoeg toezicht en speelimpulsen om het spel gaande te houden. Let er wel op dat je na de activiteit expliciet terugkeert naar de realiteit.

 3. Bied je ribbels houvast.

  • Zorg voor een vast verloop van je Chironamiddag of bivakdag.

  • Maak regels duidelijk aan de hand van pictogrammen.

  • Antwoord concreet op vragen van je ribbels.

 4. Wees enthousiast en gebruik fantasie. Zo motiveer je je leden om wekelijks naar de activiteiten te komen.

 5. Geef het goede voorbeeld: als leiding heb je een grote invloed op het gedrag van je ribbels.

 6. Besteed extra aandacht aan de ouders van je ribbels, ze vertrouwen vaak voor het eerst hun kinderen toe aan wildvreemden.

  • Informeel contact: babbeltje na een activiteit, aanspreken op straat, enz.

  • Formeel contact: doe een huisbezoek of hou een infoavond.

  • Nodig ouders eens uit op een van je ribbelactiviteiten.

Ribbels zijn de allerjongste leden (6-8 jaar) van de Chiro. Ze houden ervan om te fantaseren en ervaringen op te doen. Ribbels zijn nog sterk op zichzelf gericht, daarom is het goed om hen samen te laten spelen. Die spelen maak je best niet te moeilijk, zodat er ruimte is voor fantasie en inbreng van jouw leden.

Inspiratie nodig voor een goede ribbel-activiteit? Kijk zeker eens op onze Spelendatabank

Kleuters in de Chiro?

Chiro sluit geen kleuters (-6-jarigen) aan en daarvoor zijn een aantal redenen:

 • In Chiro is samen spelen heel belangrijk. De spelen stimuleren groepsvorming en er is een bepaald begrip van regels nodig. Kinderen onder de zes jaar ontdekken geleidelijk het samen spelen, maar pas vanaf het eerste leerjaar ontwikkelen kinderen vaardigheden voor een vlotte uitvoering van die spelen. 
 • Leiding investeert al veel tijd in de zorg van hun leden. Kinderen van kleuterleeftijd hebben nog meer specifieke zorg nodig. Zorg dat leiding moeilijk kan bieden bij grote groepen. Bovendien gaat er veel energie naar de doorgroei van groepen en kiest Chiro er bijgevolg voor aspi's te verkiezen boven kleuters.
 • Er zijn afspraken gemaakt met Scouts & Gidsen Vlaanderen en KLJ dat we, vanwege bovenstaande argumenten, geen kleuters  aansluiten in onze werking.