Activiteiten voor elke afdeling

Activiteiten voor elke afdeling

Activiteiten ribbels en speelclubbers

 

 • Veilige activiteiten: zowel fysieke veiligheid (aangepast materiaal, aangepast terrein) als psychische veiligheid (dat je leden zich goed voelen).
 • Fantasierijke activiteiten: de jongsten hebben echt veel fantasie, bijna alles is mogelijk. Pas op dat je er niet te ver in gaat, want voor hen is de fantasie de realiteit. Zorg telkens dat je op het einde van je activiteit terugkomt in de echte wereld.
 • Bij oudere speelclubbers zal de fantasie zich meer toespitsen op de reële wereld. De werelden van de professoren, brandweer, ridders en koninginnen kunnen allemaal aan bod komen. Daarbij is het belangrijk dat je speelclubbers het kunnen snappen. Een spel over de wereldverhouding tussen het Noorden en het Zuiden is veel moeilijker. Daarvoor schakel je beter pedagogische hulp in. Blijf zelf binnen de leefwereld van je leden.

Sleutelwoorden voor ribbelleiding: zorgzaam, veilig, basisvertrouwen, direct inspirerend, geduldig en gestructureerd.

Sleutelwoorden voor speelclubleiding: veilig, basisvertrouwen, alert, vrolijk, behulpzaam en creatief.
 

Activiteiten rakwi's

 

 • Een typische rakwiactiviteit heeft realistische thema's en is raadselachtig. Zorg voor goede inkleding!
 • Een middag moet afwisselend actieve en rustige spelletjes bevatten.
 • Zorg dat alle leden eens aan bod komen met hun eigen talenten.
 • Het is mogelijk meerdere weken met eenzelfde groot spel bezig te zijn.
 • Avontuurlijke sluipspelen of een vroege dauwtocht zijn grensverleggend.
 • Wijs je leden op veiligheid! Ze kennen soms hun eigen grenzen niet.
 • Let op kliekjes en pestgedrag.

Sleutelwoorden voor rakwileiding: leidersfiguur, initiatief, creatief, inlevend, beloftes nakomen.

 

Activiteiten tito's

 

 • Bij tito's kan je makkelijk een strategisch spel spelen of een regenspel uitbreiden. Spelregels mogen ingewikkelder zijn: tijdens verschillende fasen samenwerken om het doel te bereiken of een mysterie op te lossen.
 • Bouw je jaar zo op dat je tito's op het einde van het jaar degelijk kunnen samenwerken.
 • Praatspelen trekken tito's meer en meer aan. Bijeenzitten om een interessant onderwerp aan te halen en gedachten uit te wisselen (via een bordspel, kaartjes, enz.), vinden ze boeiend.
 • Inkleding is geen grote noodzaak meer, maar kan toch een leuke sfeer scheppen. Overdrijf niet, je tito's durven te rebelleren als ze iets kinderachtig vinden.

Sleutelwoorden voor titoleiding: meelevend, betrouwbaar, avontuurlijk, bemiddelaar, motivator.

 

Activiteiten keti's

 

 • Met keti's kan je ploeggericht werken.
 • Heb zeker aandacht voor hun noden en vragen.
 • Alles kan, zolang het goed gebracht is.
 • Als leiding is het belangrijk er voor hen te zijn, hen de kans te geven om te experimenteren en hen verantwoordelijkheid te geven. Geef hen bijvoorbeeld deeltaken van een project in handen. Je kan hen daarover zelf laten beslissen.
 • Voorzie ruimte voor discussie en bevorder dat.

Sleutelwoorden voor ketileiding: betrouwbaarheid, improvisator, zelfzeker, flexibel, actieve luisteraar.

 

Activiteiten aspi's

 

 • Aspi's kan je veel inspraak geven.
 • Ze kunnen activiteiten organiseren voor elkaar of voor andere afdelingen.
 • Je kan hen uitdagen met nieuwe spelen, of met oude spelen in een nieuw jasje.
 • Stoom je leden op een speelse manier klaar om leiding te worden (dat noemen we preleidingsvorming).
 • Een onvergetelijke tweedaagse, een aspi-project, rodedraadspelen, spelen voor kleine groepen, enz. Je kan het zo gek niet bedenken of je kan het met je aspi's doen.

Sleutelwoorden voor aspileiding: open, improvisator, humoristisch, efficiënt, rekening houden met andere meningen.

Meer weten over de leefwereld van jouw leden? Check de groeilijn.