Financiële ondersteuning als gemeente of stad

Financiële ondersteuning als gemeente of stad

Subsidiekanalen van Chirogroepen

Uit het grote Chiro-onderzoek bleek dat de meerderheid van de Chirogroepen afhankelijk is van de subsidies die ze van de stad of gemeente krijgen. Chirogroepen krijgen gemeentelijke subsidies voor hun Chirowerking, voor de vorming die ze volgen, het onderhouden/verbeteren van het lokaal, en het organiseren van een evenement (kamp, fuiven, enz.). Chirogroepen beschouwen hun gemeentelijke subsidies als een van hun belangrijkste financieringsbronnen. Om te kunnen overleven is die financiële ondersteuning dus broodnodig. Toch geven sommigen aan dat ze hun weg niet weten te vinden in hun subsidiereglement.

Wat kan jij doen?

  • Maak een duidelijk overzicht over de beschikbare subsidies in jullie gemeente. Leg daarbij ook uit waarvoor, hoe en tegen wanneer ze ten laatste die subsidie kunnen aanvragen. 
     
  • Zet in het begin van het werkjaar alles op een rijtje voor het jeugdwerk in jullie gemeente. Dat kan bijvoorbeeld door langs te gaan bij de groepen of door de subsidiekanalen voor te stellen op een infoavond of op de jeugdraad.
     
  • Breng groepen in jullie gemeente ook op de hoogte van andere subsidiekanalen die ze kunnen aanspreken. Op de Facebookpagina van Chirojeugd Vlaanderen of in de nieuwsbrief is er regelmatig informatie over te vinden. 
     
  • Vind meer informatie bij Bataljong over het opstellen van goede subsidiereglementen. 
Zitten

Chirovorming en terugbetaling

Chiroleiding geeft aan dat ze vorming belangrijk vinden, vanuit Chiro vinden we dat ook. Vorming zoals een animatorcursus kan de kwaliteiten van het leiding-zijn aanscherpen. Daarnaast blijven we andere vorming aanmoedigen, zoals een hoofdanimator- of instructeurscursus.

Erken en waardeer vorming

Degelijk, creatief, interactief en praktijkgericht: dat blijven nog altijd onze vormingstroeven. Ons aanbod bestaat uit drie vormingstrajecten: Accu (animator), Haka (hoofdanimator) en Kick (instructeur). Elk traject bestaat uit een cursusgedeelte van 50 uur, een stage van 50 uur en een reflectiemoment. Daarnaast bieden we nog extra niet-geattesteerde vormingen aan. Wie leiding is bij de Chiro zal dus nooit op zijn of haar vormingshonger blijven zitten. Meer info over vorming. 

Wees flexibel

Blijf de inspanningen erkennen die onze leden en leiding doen om hun kwaliteiten aan te scherpen. Of het nu om twee of acht uur gaat, of er nu een attest aan verbonden is of niet: elke vorming zet je op weg om een betere begeleid(st)er te worden. Veel gemeenten belonen dat door (een deel van) het cursusgeld terug te betalen en/of een extra subsidie te geven aan de groep. Dat kunnen we enkel blijven aanmoedigen!

Zin om mee onze vorming te promoten? In de zending die je van ons ontving, vind je van elk traject een folder. Heb je er graag meer om uit te delen? Dan kan je er hier gratis bijbestellen. 

Zorg voor fiscale aftrekbaarheid

Het bivak (en alle andere activiteiten waar ouders apart voor betalen) zijn fiscaal aftrekbaar. Ouders hebben daarvoor een attest nodig om toe te voegen aan hun belastingaangifte.
Het is de taak van de gemeente – in de meeste gevallen de gemeentelijke jeugddienst – om de nodige attesten aan de Chirogroep te bezorgen. Een Chirogroep moet de attesten dus niet zelf maken, maar wel zelf invullen. De Chirogroep vraagt de attesten aan de jeugddienst, vult ze in en bezorgt ze aan de ouders. In sommige gemeenten bezorgt de jeugddienst de attesten aan de ouders, in andere gemeenten wordt dat verwacht van het jeugdwerk. Wees duidelijk tegenover Chirogroepen en ouders: op welke manier pakt jouw gemeente dat aan? Wij zijn alvast fan van de manier met de minste administratieve overlast. Je kan altijd bij ons terecht als je daar vragen over krijgt.

schrijven