Administratiekalender

Administratiekalender

Bekijk zeker ook het overzicht van alle formulieren.

Voor 1 september Contactpersoon doorgeven in GAP Info GAP  
Liefst voor 30 september Abonneren op Dubbelpunt Info Formulier  
Vanaf 1 oktober, zo vroeg mogelijk

Tenten aanvragen

Info website   
Voor 15 oktober

- De jaarovergang uitvoeren, je leidingsploeg inschrijven en de contactpersoon aanduiden

- Bij voorkeur ook al zoveel mogelijk leden inschrijven (kan automatisch tijdens jaarovergang)

Info GAP E-loket
Voor 1 november Gebruikersrechten GAP verlengen en nieuwe logins aanmaken Info GAP  
Doorlopend

Nieuwe leden en leiding nog aansluiten

Info   GAP E-loket
Doorlopend Adreswijzigingen doorgeven     E-loket
Maart Fiscale attesten voor fiscaal aftrekbare Chiroactiviteiten afgeven Info Voorbeeldattest E-loket
Vóór 1 mei

Activiteiten in Waalse bossen aanvragen

Info

Formulier

E-loket

Vóór 1 februari

De bivakaangifte doen

Info GAP

E-loket

Vóór het bivak

Individuele medische steekkaart laten invullen door de ouders 

Info Formulier

E-loket

Vóór een buitenlands bivak Toestemming van ouders voor minderjarigen om op bivak te gaan in het buitenland vragen Info Formulier

E-loket

Na het bivak Een deelnamelijst van het bivak van de leden jonger dan 12 jaar bijhouden voor de fiscale attesten Info Voorbeeldattest E-loket