Werkgroepen van Spoor ZES

Werkgroepen van Spoor ZES

Author
Spoor ZeS

Spoor ZES werkt in verschillende werkgroepen aan haar zingevings-, engagements- en solidariteitsaanbod. Hieronder geven we een overzicht van die werkgroepen. Voor meer info kan je ons steeds contacteren.

Werkgroep Zin in Chiro

Zin in Chiro, van daaruit werkt deze Werkgroep. We gaan projectmatig aan de slag met onze opdracht. Elk jaar werken we aan een project dat 'Zin in Chiro' in de kijker moet zetten. Nieuwe Tussend'Oortjes, een spel over engagement of speelse stilvalmomentjes zijn enkele voorbeelden. 

Werkgroep Jongerenspel

Spoor ZES werkt ieder jaar twee jongerenspelen uit. Door middel van een inleefspel wakkeren we het solidariteitsgevoel aan of leer je speels iets bij. De spelen laten je voelen wat armoede kan zijn of geven je inzicht in hedendaagse solidariteitsthema's als duurzaamheid en armoede. 

Werkgroep Lagereschoolproject

Spoor ZES werkt jaarlijks twee lagereschoolprojecten uit voor het lager onderwijs. Een verhaal, een lied en speelse methodieken brengen de campagnes van Broederlijk Delen en Samen Tegen Armoede tot leven in de klas.

Werkgroep Tekstenboekje

Hedendaagse teksten en (gespreks)methodieken die vertrekken vanuit de campagnes van Broederlijk Delen en Samen Tegen Armoede krijgen een plaats in het tekstenboekje. 

Stuurgroep

De stuurgroep bewaart het overzicht. We denken na over inhoudelijke thema's en zijn vertegenwoordigd op de nationale Chirovergaderingen. We zorgen ervoor dat er binnen de grote Chirowerking rekening wordt gehouden met onze thema's: zingeving, engagement en solidariteit.

Daarnaast werken we mee aan een hoofdanimatorweekend en worden we gevraagd om volgende workshops te komen geven:

  • Workshop Tussen-d'oortjes
  • Workshop Jongerenspel
  • Workshop Pesten
  • Workshop Engagement
  • Workshop Omgaan met rouwen en afscheid

Uitleg over de workshops vind je op onze pagina

MEEWERKEN

Natuurlijk is Spoor ZES steeds op zoek naar vrijwilligers met een hart voor solidariteit/zingeving en een open blik op de wereld. Door onze vragenlijst in te vullen kom je meteen te weten waar binnen Spoor ZES je talenten het best tot hun recht zullen komen. Daarnaast geven we je graag tekst en uitleg bij wat zo'n engagement inhoudt.

Heb je verder nog vragen, opmerkingen of ideeën? Laat het ons weten via het contactformulier!

Contact

Spoor ZES, de dienst voor Zingeving Engagement Solidariteit.