Spoor ZES - Solidariteit speels vertalen naar het basisonderwijs

Spoor ZES - Solidariteit speels vertalen naar het basisonderwijs

Wie zijn wij?

Spoor ZES is dé Chirodienst voor solidariteit en zingeving binnen en buiten de Chiro.
Zo werken we mee met twee lagereschoolprojecten: die van Broederlijk Delen (in het najaar) en die van Welzijnszorg (in het voorjaar).

Met het Lagereschoolproject (LSP) plant je zaadjes om kinderen echte wereldburgers te laten worden, zonder oogkleppen en zonder vooroordelen.

- Katrien, vrijwilliger LSP

Wie zoeken we?

We zoeken vrijwilligers die aan 1 of 2 van deze projecten willen meewerken en het leuk vinden om thuis zaken uit te werken.
Concreet gaat het om volgende taken:

  • Per project een vijftal vergaderingen (Broederlijk Delen loopt van september tot november, Welzijnszorg van februari tot mei).
  • Uitwerken van lesmethodieken en spelideeën op maat van lagere schoolkinderen.
  • Creatief aan de slag gaan met het centrale thema via verhaallijnen en een liedje.
  • Eventueel: vertegenwoordiging op infoavonden over het project.

Ervaring in het onderwijs is geen must, maar kan handig zijn!

Wat doen we?

We werken samen met Broederlijk Delen en Welzijnszorg en zorgen ervoor dat kinderen van de lagere school aan de slag kunnen gaan met hun campagnes.
We werken materiaal uit dat leerkrachten in de klas kunnen gebruiken.

Dit materiaal bestaat uit een werkschrift met verschillende lesmethodieken, verhalen, afbeeldingen en tekeningen.

Drie kindjes staan buiten voor hun huis
Cover van werkboekje lagerschoolproject Welzijnszorg

Wat haal jij er uit? 

-    Nieuwe kennis over de thema’s van Broederlijk Delen en Welzijnszorg. 
-    Je leert interessante nieuwe mensen kennen. 
-    Een lekkere maaltijd voor de vergadering (als dat uitkomt) en gezellige vergadermomenten.
-    Toffe ideeën om in je eigen klas of Chirogroep te doen. 
-    Je krijgt je vervoersonkosten terugbetaald. 

 

Meer informatie over het Lagereschoolproject vind je op spoorzesindeklas.be.