Megan, leidster met een autismespectrumstoornis

Megan, leidster met een autismespectrumstoornis

“Megan brengt rust en structuur in onze ploeg”

Megan (in het midden): “Het is een uitdaging om leiding te geven, maar ik heb er niet over getwijfeld.”

Onder de drukte van gillende speelclubbers vertellen Ruth, Frauke, Loes en Megan van Chiro Josto ons over hun ietwat bijzondere leidingsploeg. Een leidingsploeg met alle chaos en drukte die erbij komt kijken. Megan trotseert die bende, ondanks een autismespectrumstoornis. En jawel, ze brengt ook wat meer structuur in de ploeg.


Door Annelies

 

DUBBELPUNT: Megan, jij geeft sinds dit jaar leiding. Hoe gaat dat?

Megan: Het is leuk om te doen. Het is natuurlijk een uitdaging – ik tast volop mijn grenzen af – maar ik heb er niet over getwijfeld.

DUBBELPUNT: Zijn er zaken die je, wegens je autismespectrumstoornis, moeilijk vindt aan leiding geven?

Megan: Ik heb het soms moeilijk als het erg druk is. Vooral wanneer er veel geluiden zijn, zoals nu met die brullende speelclubbers in het lokaal naast ons. Dan zal ik weleens naar buiten gaan om de rust weer op te zoeken.

Loes: Omdat Megan vliegende leiding is, is het ook niet zo erg als ze dan even weg gaat.

DUBBELPUNT: Vliegende leiding?

Loes: Ik denk dat het een idee was van de VB's om Megan bij elke afdeling te laten staan. Megan weet op voorhand welke maand ze bij welke groep staat. Tegen het einde van het jaar kan ze dan aangeven welke afdeling voor haar het beste aanvoelt. Ook voor op kamp.

Ruth: Dat concept 'vliegende leiding' hebben we bedacht omdat Megan het soms moeilijk heeft met drukte. Als Megan een jaar lang bijvoorbeeld bij een jonge afdeling zou staan, zou dat weleens fout kunnen aflopen.  En het moet leuk blijven, hé.

 

"Eén keer per maand spreken we af om te kijken hoe alles loopt"

DUBBELPUNT:  Hebben jullie aanpassingen moeten doen om Megan op te nemen in de leidingsploeg?

Loes: We hebben geen aanpassingen gedaan, nee. En qua verantwoordelijkheden en spelen in elkaar steken, dat doet Megan ook gewoon mee als ze kan. We proberen wel Megan niet te pushen, en het vooral van haar kant te laten komen.

DUBBELPUNT: Jullie gingen ook al mee op Animatorcursus. Stel dat Megan ook mee wil, moet daar dan iets aan veranderen?

Loes: Ik denk wel dat er dan een aantal aanpassingen moeten gebeuren. Als ik het me goed herinner, dan weet je op voorhand niet wat er zal gebeuren. Ik denk dat dat iets is waar mensen met autismespectrumstoornis wel nood aan hebben.

DUBBELPUNT:  Hoe ondersteunen jullie elkaar in het leiding geven?

Ruth: Vooral Lana en ik proberen Megan in het leiding zijn te ondersteunen – wij zijn haar vertrouwenspersonen.  We zitten een keer  in de maand samen om te bespreken hoe de afdeling en de namiddagen zijn meegevallen.

Megan: Ik heb ook een boekje waar ik dingen in kan schrijven die moeilijk gingen of die ik niet goed kon plaatsen.

Ruth: Het is soms gemakkelijker voor Megan om die zaken op te schrijven in plaats van te vertellen en dan kunnen we dat op onze bijeenkomst bespreken.

Megan: Uiteindelijk gebruik ik het boekje nu al veel minder omdat ik ondertussen al geleerd heb om het gewoon meteen te zeggen als er iets is.

 

“Het is vooral belangrijk om te zoeken wat voor iedereen werkt en comfortabel is”

DUBBELPUNT: Wat leren jullie van Megan?

Loes: Structuur aanbrengen! Meestal zitten we gewoon door elkaar te roepen op een leidingskring en zijn we met van alles tegelijkertijd bezig. En dan kunnen we onze structuur terugvinden als Megan, soms via een berichtje, aangeeft dat het echt te druk is voor haar.

Frauke: Ja, wij zijn echt chaos. Megan brengt structuur en rust, da's handig!

Loes: Megan onderhoudt ook onze Chirosite Ze updatet hem als dat nodig is en doet ook aanpassingen als wij dat vragen.

DUBBELPUNT: Stel dat een leidingsploeg in dezelfde situatie zit als jullie en iemand heeft een autismespectrumstoornis. Wat zouden jullie hen aanraden?

Loes: Ik zou zeggen: zeker doen! Je leert er langs beide kanten van. Voor Megan is het een grote uitdaging, en dat is het soms ook voor ons. Je moet zoeken naar wat er werkt, maar ondertussen komt er ook een soort rust in de leidingsploeg en wat meer structuur.

Frauke: Het is vooral belangrijk voldoende met elkaar te overleggen over wat iedereen comfortabel vindt.  Want het is vaak niet makkelijk om aan te geven wat je wilt en waar je je goed bij voelt.

 

Maar jullie zijn daarin alvast op de goede weg. Bedankt voor dit gesprek, meisjes!


Animatortraject op maat

Leiding Op Maat

We bieden met Leiding Op Maat ondersteuning aan Chirogroepen waar iemand met een beperking leiding is of wordt. Samen met deze persoon en de leidingsploeg zoeken we naar de meest geschikte rol.

Onze Accu's zijn ook toegankelijk voor deelnemers met een beperking. Voor, tijdens en na Accu bieden we ondersteuning op maat. 

Lees meer over Leiding Op Maat

De diversiteitsmedewerker

  • Ken je zelf iemand met een beperking die lid of leiding is? 
  • Heb je vragen over iemand met een beperking in leiding?

Laat het ons weten!